Bästa medlem i Edith Södergran-sällskapet,

Det här är på gång i sällskapet:

  1. Två föredrag på Bokkalaset, fredag 11.11 i Ekenäs (Finland).
  2. Girl crush på 1920-talet, Feministiskt Forum, lördag 12.11 i Helsingfors (Finland).
  3. Nya styrelsen.
  4. Medlemsavgifter och information om hur inbetalning görs på bankkontot.
  5. Poesitävling för unga i Finland.

1. Två föreläsningar på Bokkalaset i Ekenäs (Finland).

Fredag 11.11 kl. 13.00–14.30 och 14.45–16.00 i Sigurd Snåresalen (Ekenäsgården), Raseborgsvägen 8, Ekenäs.

”Författarna bakom linsen”, fil.dr Agneta Rahikainen; Fredag 11.11 kl. 13.00–14.30.

Modernismen i Finland 100 år – Edith Södergran-sällskapet vill uppmärksamma att det har gått exakt hundra år sedan Edith Södergran debuterade i november 1916.

Vi vill lyfta fram Edith Södergrans betydelse som pionjär för modernismen inom den finländska litteraturen. Vanligtvis är det hennes lyrik och aforismer vi känner, men den här gången tänkte vi ta en annan infallsvinkel.

Agneta Rahikainen har genom sin forskning nyanserat och moderniserat bilden av Edith Södergran, men också lyft fram att Edith var en skicklig fotograf. Under rubriken Författarna bakom linsen berättar Rahikainen om Edith Södergrans och Henry Parlands relation till bildkonst och fotografering.

”Oscar Parlands författarskap i den ryska modernismens kontext” – Olga Engfelt, doktorand i litteraturvetenskap (ÅA); Fredag 11.11 kl. 14.45–16.00

I föredraget presenterar Olga Engfelt sin forskning om Oscar Parlands självbiografiska barndomstrilogi. Engfelt har undersökt de ryska influenserna och det förlorade paradisets poetik i Parlands romaner, och kommer bl.a. att berätta hur den ryska modernismens estetiska principer återspeglas i verken. Oscar Parlands författarskap har förknippats med modernismens genombrott i den finländska litteraturen efter andra världskriget.

2. Girl crush på 1920-talet, samtal kring Edith Södergran och Hagar Olsson på Feministiskt Forum

Lördag 12.11 på Arbis, Sturegatan 2, Helsingfors

Kulturjournalisterna Catariina Salo och Ylva Larsdotter samtalar kring Edith Södergran, Hagar Olsson, vänskap, begär och brevskrivning.

Edith Södergran och Hagar Olsson var moderna ”nya kvinnor” som talade flera språk och var lidelsefullt intresserade av den litterära modernismen. Båda debuterade 1916. De skrev brev till varandra från 1919 till Ediths död våren 1923. Breven kan läsas som en berättelse om hur två kvinnors djupa och kärleksfulla gemenskap föds, byggs upp och gradvis upplöses.

Till Schildts & Söderströms nyutgåva av boken ”Ediths brev” har Karolina Ramqvist skrivit förordet och Sanna Mander gjort omslaget.

Samtalet går på svenska men det går bra att ställa frågor/kommentera på finska och engelska.

3. Nya styrelsen

Vid årsmötet i april valdes en ny styrelse för perioden 2016–2017:

Sebastian Köhler, ordförande
Olga Engfelt, vice ordförande, styrelsemedlem
Barbara Rosenqvist, sekreterare, styrelsemedlem
Ingela Bodbacka-Rak, styrelsemedlem
Karin Pennanen, styrelsemedlem
Patricia Rodas, styrelsemedlem
Ebba Witt-Brattström, styrelsemedlem
Camilla Johnsson, suppleant
Annette Kronholm-Cederberg, suppleant

Skattmästare: Camilla Johnsson
Verksamhetsgranskare: Anna Therman
Verksamhetsgranskarens suppleant: Marianne Lindberg

Webbansvarig: Raine Johnsson

4. Information om medlemsavgifter och sällskapets bankkonto

Medlemsavgiften: 15 euro för enskild medlem.
Juniormedlem: 10 euro (för personer under 30 år).

Kontonumret: Närpes sparbank FI17 4963 1040 0131 33
BIC-/SWIFT-kod ITELFIHHXXX

(Kontot i Närpes sparbank gäller för alla sällskapets medlemmar.)

Viktigt meddelande till våra medlemmar i Sverige:

Det svenska PlusGiro ska avlutas då Nordea har ändrat sina regler och sällskapet inte längre kan använda ett svenskt bankkonto. Edith Södergran-sällskapet har sitt säte i Finland och enligt  Skatteverket i Sverige kan sällskapet inte ges ett svenskt organisationsnummer. Alltså är det enbart till det finska bankkontot medlemsavgiften kan betalas in. Vi hoppas ni har förståelse för det nya arrangemanget.

Betalningsuppgifterna finns också på hemsidan.

Har du kommit ihåg att betala medlemsavgiften för 2016?

5. Poesitävling för unga i Finland

Här kommer förhandsinformation om poesitävlingen Lilla Edith 2017 som Södergran-sällskapet ordnar. Tävlingen kommer att utlysas på Bokkalaset i Ekenäs den 11 november 2016 och är öppen för unga i Finland födda 1998–2003. Bidrag kommer att tas emot till den 31 maj 2017. Prisutdelningen sker på Helsingfors bokmässa i oktober 2017. Mer information på hemsidan i november!

6. Guds djärvaste ängel

Teaterpjäsen Guds djärvaste ängel av Magnus Nilsson och i regi av Björn Melander ges av Svenska Teatern i Stockholm 15, 16 och 18 november samt 7 december på Kompani1 (f.d. Dramatens scen Sibyllan), Sibyllegatan 29, Östermalm, Stockholm.

Pjäsen utspelar sig 1922 under två känslostormiga dygn i Raivola på Karelska näset då diktaren Elmer Diktonius träffar Edith Södergran.

Medlemmar i Edith Södergran-sällskapet erbjuds se föreställningen till det rabatterade priset 220 kr (ordinariepris 270 kr).

 

Med vänliga hälsningar,

Sebastian Köhler, ordf.
Barbara Rosenqvist-Pettersson, sekr.