Under rubriken ”Modernismen i Finland 100 år” arrangerade Edith Södergran-sällskapet den 11 november två presentationer på Bokkalaset i Ekenäs.

Sammanlagt ett 40-tal personer kom för att lyssna och ställa frågor. Moderator var Raine Johnsson.

Först ute var Agneta Rahikainen med presentationen ”Författarna bakom linsen”. Här berättade hon om Edith Södergran och Henry Parland och deras relation till bildkonst och fotografering. Utöver att de båda författarna skrev dikter var de också skickliga fotografer.

I sin presentation varvade Agneta texter, berättelser och anekdoter kring de båda författarna med fotografier föreställande dem i olika miljöer och foton som de tagit själva.

Dagens andra föredrag hölls av Olga Engfelt, som har undersökt de ryska influenserna och det förlorade paradisets poetik i Oscar Parlands romaner.

Under titeln ”Oscar Parland och Leo Tolstoy: den litterära dialogen”, redogjorde Olga för Oscar Parlands författarskap i den ryska modernismens kontext. Oscar Parlands författarskap har förknippats med modernismens genombrott i den finländska litteraturen efter andra världskriget. I sitt föredrag tog Olga också upp Parlands självbiografiska barndomstrilogi och berättade bl.a. om hur den ryska modernismens estetiska principer återspeglas i verken.