Diktuppläsningskvällen ”Edith på olika språk” ordnades nu för femte året i följd. – Kvällen innehöll flera överraskningar!

Ett 15-tal ivriga södergranvänner hade kommit till S:t Pauls Bok & Pappershandel, Mariatorget 7, Stockholm (Södermalm) för att själva läsa eller bara lyssna.

Kvällens moderator, Torbjörn Sundqvist, hälsade deltagarna välkomna till S:t Pauls Bok & Pappershandel och tackade Anneli Ljung Nordenskiöld för att hon ställt lokalen till ES-sällskapets förfogande.

Styrelsens hälsning framfördes av Raine Johnsson, som också svarade för att alla dikterna lästes på svenska.

I år fick deltagarna vara med om något extra: Kompositören Gunnar Edander berättade om sin verksamhet och att han skrivit musik till olika litterära personers texter; bl.a. Harriet Lövenhjelm, August Strindberg, Sonja Åkesson, Karin Boye, Märta Tikkanen och – Edith Södergran. Varje författare har fått lika många kompositioner som åren de levt! Alltså 31 st för Edith! Gunnar avslutade sin presentation med att sjunga en av sina södergrantonsättningar.

Ett annorlunda inslag i år blev det också då Olga Engfelt berättade om den ryska futuristen Igor Severjanin, en poet som Edith Södergran uppskattade. Olga avslutade sin presentation med att läsa Severjanins dikt ”Ананасы в шампанском” (”Ananas i champagne”) på ryska och svenska. Edith Södergran har översatt den här dikten från ryska till svenska och ur dikten sökte hon också inspiration till sin egen dikt ”Skum”, som de närvarande fick höra läsas på svenska och finska.

I år läste nio personer dikter på följande språk: albanska, finlandssvenska, finska, franska, kurdiska, ryska, svenska, ukrainska och viborgs-karelska. Och som tidigare presenterade uppläsarna också nu dikterna med några ord, berättade om hur de blivit intresserade av Södergrans poesi och sade några ord om översättningarna. Kvällens värdinna, Anneli, hade framfört ett önskemål om att få höra sin favoritdikt – och det fick hon!

Torbjörn hade också i år med sig ett par förstaupplagor av Edith Södergrans diktsamlingar som fick gå runt bland deltagarna. – Men inte bara det: Torbjörn hade också med sig en Edith Södergran-medalj som Svenska Akademien har låtit prägla år 1967.

Kvällen fortsatte med mingel och fika.

Text: Raine Johnsson