SLS och Litteraturbanken gör finlandssvensk litteratur och litteraturforskning tillgänglig digitalt! SLS utgåva Edith Södergrans Samlade skrifter finns nu tillgänglig på Litteraturbanken.se.

Alla hennes dikter, aforismer och brev med kommentarer kan läsas och laddas ned helt gratis. Förutom hela hennes produktion finns också en rad böcker och artiklar om Edith Södergran ur SLS utgivning, bland andra: Olof Enckells Esteticism och nietzscheanism i Edith Södergrans lyrik, Holger Lillqvists Avgrund och paradis, antologin På fria villkor (red. Arne Toftegaard Pedersen) samt en rad artiklar ur Historiska och litteraturhistoriska studier.

Länken till Edith Södergrans texter på Litteraturbanken hittas under länken https://litteraturbanken.se/forfattare/SodergranE

 

Saxat från Svenska litteratursällskapet i Finlands hemsida och från Litteraturbanken