Medlemskap i Edith Södergran-sällskapet rf är öppet för alla som stöder föreningens syfte och antar dess stadgar.

Du blir enkelt medlem genom att skicka e-post till info@sodergransallskapet.fi

Uppge ditt namn och din e-postadress (ifall du saknar e-postadress, vänligen meddela mobiltelefonnummer eller postadress). Betala sedan medlemsavgiften enligt uppgifterna nedan.

Medlemsavgifter för 2023:

  • Ordinarie medlem: 15 euro.
  • Juniormedlem (person under 30 år): 10 euro.

Betalningsuppgifter:

Mottagare: Edith Södergran-sällskapet rf
Bank: Närpes Sparbank, Närpesvägen 13, 64200 Närpes, Finland
Kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33
BIC-/SWIFT-kod (behövs för betalning utanför Finland): ITELFIHH

Lämna bort prickarna på ä och ö

Meddelande: (Ifall du betalar någon annans eller flera personers avgifter i en och samma betalning, ange också medlemmarnas namn i meddelande-rutan.)

Obs!

Sällskapet har inte längre ett bankkonto i Sverige. Alla medlemsavgifter betalas i fortsättningen till sällskapets ovannämnda bankkonto i Finland. Alla betalningar görs i valutan euro. Medlemmar i Sverige och andra EU-länder betalar medlemsavgiften enkelt via en s.k. SEPA-betalning.

Instruktioner hur du betalar medlemsavgiften som en SEPA-betalning i Sverige

När du betalar via en SEPA-betalning från Sverige använder du de internationella koderna IBAN-kontonummer och BIC-/SWIFT-koden (se nedan). Med de internationella koderna är det bara att fylla i, precis som en betalning inom landet. Om det känns svårt är det värt att använda supporten (din banks) som kan guida genom proceduren, eller använda support från banken via telefon eller genom att själv gå till banken.

Det här behöver du veta för att betala din medlemsavgift:

  1. Betalningsmottagare: Edith Sodergran-sallskapet (OBS! utan ä- och ö-prickar)
  2. Betalningsmottagarens adress: Narpesvagen 13, 64200 Narpes, Finland (OBS! utan ä-prickar)
  3. Mottagarland: Finland
  4. Valuta: EURO
  5. Belopp: 15 EURO (10 EURO för medlem under 30 år)
  6. Vid frågan ”är det en normal betalning eller SEPA” väljer du SEPA-betalning

OBS! Du behöver också:

  • Mottagarens IBAN-kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33  (OBS! FI står för Finland)
  • Mottagarens BIC-/SWIFT-kod: ITELFIHH