I år har det gått 40 år sedan Edith Södergran-sällskapet grundades den 17 juni 1984 i Närpes ”för att ge modernismens portalgestalt ett hem på jorden”, som initiativtagaren Trygve Erikson uttryckte det.

Vi vill uppmärksamma att sällskapet grundades i Närpes, och därför ordnar vi vårmötet i Närpes i år: lördagen den 27.4 kl. 18:30 på Café Albert, Närpesvägen 35 i Närpes.

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsberättelsen samt bokslutet för år 2023.

Efter mötet följer diktuppläsning och framträdande av musikern Rickard Eklund samt elever från musiklinjen vid Närpes gymnasium.

Såväl medlemmar som icke-medlemmar är hjärtligt välkomna!