En litterär förening till minne av författaren Edith Södergran (1892–1923)

Edith Södergran-kollage

Kategori: Medlemsbrev (Page 1 of 2)

Medlemsbrev maj-juni 2019

Edith Södergran-sällskapet Medlemsbrev maj 2019

Bästa medlem

Var gång en trång känsla kommer över en skall man förvandla den till en vid.

Ur Brokiga iakttagelser 1919

Sällskapet nya ordförande Olga Engfelt har ordet

Vid sällskapets extra föreningsmöte 1.2.2019 valdes Olga Engfelt från Sverige till ny ordförande för Edith Södergran-sällskapet. Ordförande presenterar sig: Det var inte någon slump som har lett mig till Edith Södergran-sällskapet utan ödets vackra mönster som innefattar öst och väst, Ryssland och Finland. Liksom Södergrans liv rör mitt liv sig i olika baltiska miljöer: min hemstad Jaroslavl som ligger i det centrala Ryssland, Stockholm där jag har bott med min familj, min man och mina två barn, i tio år, och Finland där jag har gjort mina doktorandstudier.
Mitt livs första 27 år har jag bott i Ryssland, där jag har varit verksam som forskare och universitetslektor. Året 2008 har kärleken lett mig till Sverige som har blivit mitt nya hem. Svenska har blivit mitt andra språk och nyckeln till den finlandssvenska litteraturens spännande värld. Genom ödets lyckliga nyck har jag hamnat som doktorand i Åbo Akademi, där jag har disputerat en avhandling om Oscar Parland året 2018. Mitt liv är alltså ett evigt gränsöverskridande och en pendelrörelse mellan språk och kulturer. Det är kanske därför känner jag igen mig i Ediths mest melankoliska rader som beskriver längtan efter ett land som icke är.

Edith Södergran-sällskapets viktigaste mål ser jag i att främja den konstnärliga och vetenskapliga verksamheten som kretsar kring diktarinnans liv och författarskap. Sällskapet ska stödja de poeter, musiker och forskare som vill skapa och arbeta vetenskapligt med Södergrans litterära arv. Ediths dikter är den outtömliga inspirationskällan för nya tankar och läsningar. Därför är en av sällskapets uppgifter att arrangera poesikvällar i Ediths anda som skulle locka litteraturälskande människor.

Mitt önskemål som sällskapets nya ordförande och forskare i finlandssvensk litteratur är att involvera även unga forskare i sällskapets verksamhet genom att arrangera möten, samtal, föreläsningar, resor i Ediths spår och presentationer av nya projekt om Ediths författarskap och liv.

Några plock från sällskapets vårmöte 11.4.2019 och årets program

Förutom obligatoriska ärenden som bokslut och verksamhetsberättelse för 2018, antecknades Patent- och registerstyrelsens beslut att person som inte är bosatt i Finland kan fungera som styrelsens ordförande eller viceordförande. Annika Metsämäki valdes till ny bokförare och Camilla Johnsson som kassör för 2019. Planer för verksamhetsåret 2019 är Nelly Jurvelius program Måla med Edith under Bokkalaset 2019 i Ekenäs 7-11 november. Olga Engfelt utreder om ett projekt med Nelly Jurvelius böcker om bild och text kunde planeras i Sverige eller i Finland, närmast Åbo.

Ordförandes tankar om Nelly Jurvelius projekt: Måla med Edith, där olika konstarter möts, är unikt och flerskiftande. Med hjälp av silke, färger och penslar återupplever konstnären och artterapeut Nelly Jurvelius Ediths motiv. Målet med Nellys verksamhet är inte bara att skapa sina egna silkestavlor med utgångspunkt i Edith Södergrans dikter utan även få de andra, barn och vuxna, läsa Ediths dikter och förstå de magiska ordens djupa betydelse genom att involvera dem i en kreativ process. Nelly visar hur man kan arbeta med olika material och kombinera intresset för poesi med sitt eget skapande. Workshopen Måla med Edith i Södergrans anda genomförs

under Ekenäs bokkalas 2019 lördagen den 9 november.Då får deltagarna inspirerade av några Södergrandikter måla akvarell under Nellys ledning. Dikterna läses av lyrikgruppen Svalan från Ekenäs. De 18 första deltagarna ryms med och allt material finns färdigt i kurslokalen. Ingen förhandsanmälning.

Medlemsavgiften

Det är flera medlemmar inte bosatta i Finland som har haft svårigheter att betala medlemsavgiften till Finland. Närpes Sparbank informerar: Kom ihåg att ändra uppgiften om mottagarland / Land till Finland OCH lämna bort prickarna i ä och ö. Skriv Sodergransallskapet och Narpes.

Om du inte kommit ihåg att betala din medlemsavgift så gör det nu. Medlemsavgift för 2019 är 15 €, för juniormedlem 10 € (personer under 30 år).

Konto: Edith Södergran-sällskapet rf, Kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33

Lathund för betalning från annat land än Finland

1)Betalningsmottagare/ Namn fältet : Edith Sodergran-sallskapet 2) Betalningsmottagarens adress / Adressfältet: Narpesvagen 13. 3) Ortsfältet: 64200 Narpes. 4) Mottagarland / Landsfältet: FI – Finland 5) Valuta: EURO 6) Belopp: 15 EURO (10 EURO för medlem under 30 år) 7) Vid frågan ”är det en normal betalning eller SEPA” väljer du SEPA-betalning.

OBS! Du behöver också: Mottagarens IBAN-kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33  (OBS! FI står för Finland)
Mottagarens BIC-/SWIFT-kod: ITELFIHH

Hur informerar vi

Edith Södergran-sällskapet skickar ut två-tre medlemsbrev per år. Information om verksamheten och aktuella händelser finns också på hemsidan http://sodergransallskapet.fi/. Under droppmenyerna Sällskapet, Edith Södergran, Bli medlem, Tag kontakt uppe på ingångssidan finns information om verksamheten, Edith Södergrans verk och översättningar, tonsättningar, kontaktuppgifter och information om hur man betalar medlemsavgiften. Tipsa oss gärna om nyheter, evenemang med anknytning till Edith Södergran på epostadressen sodergransallskapet@gmail.com Sällskapets Facebookadress är Edith Södergran-sällskapet (Edith med fjäder i hatten är den officiella hemsidan).

Verksamhetsberättelse 2018

Vårmötet och Edith Södergrans födelsedagsfest hölls på Tölö bibliotek i Helsingfors den 10 april 2018. Mötet besöktes av ett tjugotal Edith-vänner. Efter vårmötet recitation av Margareta Sirviö som både intensivt och inlevelsefullt läste tre dikter av Edith Södergran. Nelly Jurvelius bok Edith Södergran – själarnas möte presenterades i en intervju med ordförande Anna Dönsberg. Nelly berättade om hur hon som ung konststuderande i Helsingfors hittade fram till Edith Södergrans dikter, och hur hon via författaren kom in på Rudolf Steiner. Konststudierna förde Nelly vidare till Järna, prästseminariet i Stuttgart, Florens, och så småningom tillbaka till Helsingfors som lärare i konstundervisning vid Steinerskolan. I boken berättar Nelly om sin personliga utveckling, men också om sin väg som Finlands första konstpedagog med behörighet för Steinerundervisning. Via Edith Södergrans lyrik har Nelly fått hjälp att se sina egna dimensioner, att göra det man kan. Livskraft och eld är honnörsorden för Nelly, och som hon säger, har varje människa en livskraft inom sig. Boken är vackert illustrerad med foton och Nellys egna illustrationer till Södergran-dikter. I slutet av boken återges ett drömartat samtal mellan Hildegard von Bingen och Edith Södergran, syskonsjälarna, tempelprästinnorna bevakande framtidens eld. I boken ingår också bilder på Nellys silkes- och pastellmålningar.

Kvällen Edith på olika språkordnades den 13 oktober på Arkadia International Bookshop i Helsingfors. Hedersgästen var den kurdiske författaren och översättaren Firat Cewerî från Stockholm vars kurdiska översättning av Edith Södergrans diktsamling Landet som icke är kommit ut våren 2018. Programmet började med musik, Ingrid Enckell, sång och Sami Westerlund, gitarr. Ordförande Anna Dönsberg intervjuade Firat Cewerî. Därefter diktläsning där Firat Cewerî läste på kurdiska, Markku Maula på finska och Mira Berglund-Fitzpatrick på svenska och engelska. Kvällen var välbesökt, omkring 60 personer fick plats i källarlokalen

Sällskapet medverkade på Helsingfors bokmässa och på Bokkalaset i Ekenäs 2018

med samtal kring Edith Södergrans liv och Nelly Jurvelius bok Edith Södergran – själarnas möte. Anna Dönsberg intervjuade Nelly Jurvelius. Samma program som på vårmötet i maj. Samtalet med Nelly Jurvelius i Ekenäs var välbesökt med cirka 30 åhörare.

Ett gemensamt operabesök för medlemmarna ordnades i november till föreställningen Vierge Moderne, en opera uppförd av Oopera Skaala, med tonsättningar av Edith Södergrans dikter. Operan gavs på Teater Viirus på Busholmen i Helsingfors och också på Teater Manilla i Åbo. Till båda föreställningarna fick sällskapets medlemmar köpa rabatterade biljetter.

Sällskapets höstmöte hölls den 15 november 2018 på Tölö bibliotek i Helsingfors. På höstmötet valdes nya styrelsemedlemmar i stället för dem som stod i tur att avgå. Styrelsen 2019 har följande sammansättning: Olga Engfelt, Nelly Jurvelius, Barbara Rosenqvist-Pettersson, Birgitta Nyberg och Rita Forstén suppleant. Anna Therman och Marianne Lindberg återvaldes till verksamhetsgranskare respektive dennes suppleant. På höstmötet kunde en styrelseordförande för 2019 inte väljas eftersom ingen kandidat ställt upp för val. Varför ordförandevalet uppsköts tills en lämplig kandidat hittats och kallelsen till ett extra föreningsmöte, som hölls i januari 2019, kunde skickas ut till medlemmarna. Styrelsen har under 2018 sammanträtt fyra gånger och har flera gånger konfererat per e-post.

Ekonomi

På höstmötet den 15 november beslutades att medlemsavgiften för år 2019 hålls oförändrad: 15 euro för ordinarie medlem och10 euro för juniormedlem, medlem under 30 år. Antalet medlemmar den 31 december 2018 var 175, av vilka 99 i Finland, 65 i Sverige och 11 i övriga länder.

Tack vare det bidrag om 2 000 euro som beviljades sällskapet av Svenska Kulturfonden var det möjligt att genomföra de olika programmen

Edith Södergran-sällskapet

Styrelsen

Medlemsbrev januari 2019

Edith Södergran-sällskapet Medlemsbrev januari 2019

Bästa medlem

När natten kommer

står jag på trappan och lyssnar,

stjärnorna svärma i trädgården

och jag står i mörkret…

Extra föreningsmöte fredag 1.2.2019

På sällskapets höstmöte den 15 november 2018 kunde en styrelseordförande för 2019 inte väljas eftersom ingen kandidat ställde upp för val. Därför måste ordförandevalet uppskjutas. Nu har vi en kandidat, filosofie doktor Olga Engfelt från Sverige, och för att välja ordförande kallas härmed sällskapets medlemmar till ett extra föreningsmöte fredagen den 1 februari, kl. 16.30 på Arbis, Dagmarsgatan 3, Helsingfors. Rum B2, entréeplan.

Föredragningslista

§1 Mötet öppnas.

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

§3 Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

§4 Föredragningslistan för mötet godkänns.

§5 Val av styrelseordförande.

§6 Mötet avslutas.

Kallelse till vårmöte 2019

Vårmötet hålls torsdagen den 11 april, 2019 kl. 17.00 – 19.00 i Arkadia International Bookshop, Nervandersgatan 11, Helsingfors. Stadgeenliga ärenden. Program kring Nelly Jurvelius silkesmålningar inspirerade av Edith Södergrans dikter, diktrecitation eller musikunderhållning. Servering.

Verksamheten 2019

Ett program planeras kring Nelly Jurvelius silkesmålningar inspirerade av Edith Södergrans dikter, sång med Ami Aspelund i samband med vårmötet. Styrelsen utreder ytterligare om sällskapet kan delta med program i samband med Feministiskt Forum (FemF) i Helsingfors, Bokkalaset i Ekenäs eller samarbeta med det svenska Karin Boye-sällskapet.

Medlemsavgiften

Lämna bort prickarna på ä och ö så går det kanske lättare att betala.

Medlemsavgifterna för 2019, ordinarie medlem 15 €, juniormedlem 10 € (personer under 30 år). Anslutningsavgiften fastställdes till 0 €.

Om du inte kommit ihåg att betala din medlemsavgift så gör det nu.

Konto: Edith Södergran-sällskapet rf, Kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33

BIC-/SWIFT-kod (behövs för betalning utanför Finland): ITELFIHH

Med vänliga hälsningar

Edith Södergran-sällskapets styrelse

Medlemsbrev september 2018

Edith Södergran-sällskapet Medlemsbrev september 2018

Höstens dagar äro genomskinliga
och målade på skogens gyllne grund ….

Bästa medlem i Edith Södergransällskapet!

En spännande höst väntar oss med många program.

Edith på olika språk
Lördag 13 oktober kl. 18 – 20 på Arkadia International Bookshop

Vi får möta den kurdiske författaren, översättaren och journalisten Firat Ceweri vars kurdiska översättning av Edith Södergrans diktsamling Landet som icke är kommit ut i våras. Det blir en poesikväll där vi får höra Edith Södergrans dikter på svenska, kurdiska, finska och engelska. Markku Maula läser på finska och Mira Berglund-Fitzpatrick på svenska och engelska.
L
ördag 13.10 kl. 18 – 20

Helsingfors bokmässa

Torsdag 25.10 kl. 19 Blåbärslandet (tidigare Tottiscenen)

Själarnas möte Edith Södergran möter Hildegard von Bingen
Edith Södergran och hennes själsfränder, intervju med konstnären Nelly Jurvelius

Med boken Edith Södergran Själarnas möte beskriver bildkonstnären, författaren och konstterapeuten Nelly Jurvelius vad modernistpoeten Södergran betytt för hennes vägval i livet. En rad ur dikten Rosenaltaret har fungerat som motto för hennes konstnärskap.

Berättelsen går via Rudolf Steiner och den medeltida abbedissan och mystikern Hildegard von Bingen. 

I ett samtal med Edith Södergran-sällskapets ordförande Anna Dönsberg berättar Nelly Jurvelius hur en sökande människa hittar sin väg.

Bokkalaset i Ekenäs

Lördag 10.11 kl. 11 – 11.45 Ekenäs bibliotek, rum Svalan

Själarnas möte Edith Södergran möter Hildegard von Bingen
Edith Södergran och hennes själsfränder, intervju med konstnären Nelly Jurvelius

Den som inte hann gå på Bokmässan i Helsingfors och där höra Edith Södergran-sällskapets ordförande Anna Dönsbergs samtal med Nelly Jurvelius har nu en möjlighet att höra intervjun på Bokkalaset i Ekenäs.

Bokkalasets tema är i år Hitta hem.

Höstmötet

Sällskapets höstmöte hålls torsdag 15.11 kl. 18 på Tölö bibliotek i Klubbrummet.  På höstmötet väljs nya styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå. Kvällens övriga program är diktläsning.

Medlemsavgiften

Om du inte kommit ihåg att betala din medlemsavgift så gör det nu.

Medlemsavgifterna för 2018 är 15 € för ordinarie medlem och för juniormedlem 10 € (personer under 30 år).
Konto: Edith Södergran-sällskapet rf, Kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33

BIC-/SWIFT-kod (behövs för betalning utanför Finland): ITELFIHH

Din e-postadress

Skicka gärna din e-postadress redan idag till sodergransallskapet@gmail.com

På webbsidan www.sodergransallskapet.fi uppdateras alla program.

Information finns också på facebooksidan www.facebook.com/edithsodergransallskapet

Edith Södergran-sällskapets styrelse

Medlemsbrev 2/2017

Bästa medlem i Edith Södergran-sällskapet!

Sällskapet höll årsmöte tisdagen den 16 maj på Richardsgatans bibliotek i Helsingfors. Årsmötet godkände förslaget till nya stadgar, som träder i kraft när Patent- och registerstyrelsen i Finland godkänt dem. De nya stadgarna kommer att kunna tillämpas under höstmötet senare i år. På årsmötet valdes nya styrelseledamöter istället för dem som var i tur att avgå. Styrelsen för verksamhetsåret 2017 ser ut såhär:

Årsmöteskallelse och medlemsbrev 1/2017

Edith Södergran‐sällskapets årsmöte hålls tisdagen den 16 maj 2017 kl. 18.00. Platsen är Richardsgatans bibliotek, Grupparbetsrum, Richardsgatan 3, 00130 Helsingfors.

Föredragningslistan för årsmötet bifogas (nedan) samt verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och förslaget till nya stadgar. Bokslut fås på begäran.

Efter årsmötet får vi höra Rose-Marie Malm läsa Södergrandikter.

Varmt välkommen!

Medlemsbrev 2/2016

Bästa medlem i Edith Södergran-sällskapet,

Det här är på gång i sällskapet:

  1. Två föredrag på Bokkalaset, fredag 11.11 i Ekenäs (Finland).
  2. Girl crush på 1920-talet, Feministiskt Forum, lördag 12.11 i Helsingfors (Finland).
  3. Nya styrelsen.
  4. Medlemsavgifter och information om hur inbetalning görs på bankkontot.
  5. Poesitävling för unga i Finland.

Medlemsbrev 1/2016

Hej, bästa Edith Södergran-vän!

Den 4 april firar vi Edith Södergrans födelsedag!

Även årsmötet hålls i april, den 23.4, se kallelse nedan.

Medlemsbrev 1/2015

Höstens dagar äro genomskinliga
och målade på skogens gyllne grund …

Bästa medlem i Edith Södergran-­sällskapet!

En spännande höst väntar oss!
Bland annat följande program arrangeras på olika håll:

Medlemsbrev 3/2014

Sundom de sista dagarna i augusti 2014

Hej alla Edith-vänner

Augusti övergår snart i september, skogen är full av underbara stora stensvampar och lingonen rodnar. – Och Edith-seminariet närmar sig. Den 13 september träffas vi på Wasa Teater för att fira Edith-sällskapets 30-års jubileum.

Under seminariet i kommer vi att få se den nyskrivna teaterföreställningen Skrattande strimma av en scharlakanssol. För manus, regi och scenografi står regissör Cilla Back.

Medlemsbrev 2/2014

Kära Edithvänner,

Juniljuset är bedårande och jag skriver mitt första medlemsbrev till er.
Den nya styrelsen valdes i april  och den består av:

Birgitta Snickars von Wright, ordförande
Ylva Larsdotter, vice ordförande, ord. styrelsemedlem
Anna Berg, ordinarie styrelsemedlem (Sverige)
Anders Westerlund, ordinarie styrelsemedlem
Pian Wistbacka, ordinarie styrelsemedlem
Ebba Witt-Brattström, ordinarie styrelsemedlem
Heidi von Wright, ordinarie styrelsemedlem
Janina Orlov, suppleant (Sverige)
Karin Pennanen, suppleant (Finland)

Sekreteruppgiften sköts av Birgitta Snickars von Wright och Anders Westerlund
Skattmästare: Camilla Johnsson
Verksamhetsgranskare: Anita Bäck, suppleant: Marianne Lindberg
Webbansvarig: Raine Johnsson

Höstens verksamhet: