Författarinnan, lyrikern Edith Södergran föddes den 4 april 1892 och dog i juni 1923, 31 år gammal. Hennes författarskap upptäcks ständigt av nya läsare.

Edith Södergran-sällskapet är en litterär förening för dem som vill lära sig mera om, utbyta åsikter om och diskutera olika aspekter av poeten Edith Södergran. Lyrikvänner, litteraturforskare, Södergranbeundrare och -kritiker samsas i en krets där man använder både hjärta och hjärna för att öka kunskapen om finlandssvensk modernism och Edith Södergrans plats inom den.

Aktuell forskning och olika läsningar av Södergrans texter är en del av det stoff föreningen erbjuder i form av seminarier, mindre träffar på olika orter eller litterära bildningsresor till t.ex. S:t Petersburg och Raivola.

Edith Södergran-sällskapet är verksamt på svenska i Finland och Sverige och samarbetar med andra litterära sällskap i bl.a. Sverige.

Sällskapet delar också ut Edith Södergran-priset, som år 2014 tillföll författaren och översättaren Tomas Mikael Bäck. I motiveringen står bl.a:

Det förnyande hos Tomas Mikael Bäck är framför allt språket. Det ska ständigt läsas på ett nytt sätt och i den processen bli till ett nytt språk, med nya betydelser och motsägelser. Alltid med en klackspark, eller med glimten i örat, då språkets rytm förvandlas till musik. … Precis som hon (ES), beskriver Bäck ett svårt ämne utan sentimentalitet, men till skillnad från henne i en form som för tanken till en haiku. Tillsynes förrädiskt lätt men samtidigt också den svåraste formen av poesi där varje ord och stavelse ska vägas på guldvåg.

Sällskapet grundades 1984 och är sedan 2009 en registrerad förening.

I dag har sällskapet drygt 300 medlemmar.

Alla intresserade kan bli medlemmar i sällskapet, läs mera om medlemskap här.

E-post: sodergransallskapet@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/edithsodergransallskapet
Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Edith_Sodergran