Glad midsommar och en skön sommar önskas alla medlemmar!

ÅRSMÖTET 2012

Årsmötet hölls 29.3.2012 på Arbis bibliotek i Helsingfors, i samband med firandet av Edith Södergrans födelsedag. 21 personer deltog i årsmötet. Sällskapets långvariga sekreterare och skattmästare Agneta Rahikainen hade meddelat att hon avgår och hon avtackades med blommor. Likaså hade styrelsemedlemmen Katarina Gäddnäs meddelat att hon avgår. Ett stort tack för det fina arbete ni gjort under era år i styrelsen!

Årsmötet valde Raine Johnsson till styrelsens ordförande (omval). I den nya styrelsen sitter: Anna Berg/Sverige (omval), Anna Franck (ny), Anders Westerlund (omval), Pian Wistbacka (ny), Heidi von Wright (ny), Ylva Larsdotter [suppleant] (omval), Janina Orlov/Sverige [suppleant] (omval). Den nya styrelsen konstituerade sig 14.4.2012, Anders Westerholm fortsätter som viceordförande. Sekreteraruppgifterna sköts enligt ett roterande system. Webbfrågorna sköts av Raine Johnsson. Vid ett e-postmöte 9-10.5.2012 valde styrelsen Camilla Johnsson till skattmästare.