Fotografierna i Edith Södergrans arkiv hos Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) finns tillgängliga på sökportalen Finna. Gå till de drygt 400 fotografierna här.

SLS fotografier får användas fritt förutsatt att SLS nämns som källa och fotografen anges enligt vad god sed kräver.