En litterär förening till minne av författaren Edith Södergran (1892–1923)

Edith Södergran-kollage

Månad: april 2022

Teaterpjäsen RASANDE STILLESTÅND på Lilla Teatern

Två sökare möts och inspirerar varandra. Den ena sporras till handling, den andras låga slocknar. I en tid av gränslösa möjligheter blir svängrummet allt trängre, och en andlig och samhällelig kamp utvecklar sig parallellt genom historien.

Utgående från texter av Edith Södergran och Hagar Olsson undersöker regissören Rasmus Slätis och de studerande människans frihetslängtan och hennes plats i kosmos.

De frågor och passioner som väcktes under modernitetens början har idag, hundra år senare, nått ett slags klimax – ett Rasande Stillestånd. En aktuell tolkning av klassisk lyrik med inslag av dans, musik, rörelse, estetik och improvisatoriska element.

Lilla Teatern i samarbete med Konstuniversitetets Teaterhögskola, utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska.

Premiär på Lilla Teatern i Helsingfors 10.5.2022 – föreställningar 10-14.5.2022.

Mer info och biljetter på Lilla teaterns webbplats: https://lillateatern.fi/repertoar/rasande-stillestand/#pjas-och-biljetter

Edith Södergran-sällskapets vårmöte

TORSDAG 21 APRIL 2022 KL. 18:00

Schildts & Söderströms förlag, Snellmansgatan 13, Helsingfors

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden, och därefter berättar marknadschef Susanna Sucksdorff om Schildts & Söderströms satsningar på ljudböcker, bl.a. två utgåvor med dikter av Edith Södergran.

Maïmouna Jagne-Soureau berättar om arbetet med diktantologin ”Bländad och död och kärlek” och Marit Lindqvist presenterar Novellix utgåva med Fyra kvinnliga pionjärer, bland dem Edith Södergran.

Hjärtligt välkomna!

Edith med hund i Davos ca 1912.