Edith Södergrans liv i årtal

1892

Edith Södergran föddes den 4 april i S:t Petersburg. Hennes föräldrar var Helena Södergran (f. Holmroos 1861) och Matts Södergran (f. 1846). Kort efter dotterns födelse flyttade familjen till Raivola, ett stycke nordväst om S:t Petersburg.

1902

Edith Södergran inledde sin skolgång i Die deutsche Hauptschule zu S:t Petri i S:t Petersburg. Hennes skolspråk var tyska men hemma talade hon svenska. Hon bodde i staden med sin mor och somrarna tillbringade de i Raivola.

1907

Edith Södergran påbörjade det s.k. vaxdukshäftet, som innehåller daterade dikter fram till 1909. Dikterna skrev hon till en början enbart på tyska men häftet innehåller också dikter på svenska, några på franska och en på ryska. I oktober dog Matts Södergran i tuberkulos.

1909

I januari konstaterades Edith Södergrans tuberkulos och hon inskrevs som patient på Nummela sanatorium i Finland.

1911

Edith Södergran reste med sin mor till Schweiz och hon intogs på Waldsanatorium i Arosa för en kort tid.

1912

Edith Södergran intogs på Sanatorium Davos-Dorf i Davos, Schweiz, och tillbringade nästan två år i två etapper på sanatoriet.

1916

Edith Södergran debuterade med Dikter på Holger Schildts förlag i Helsingfors.

1917

I samband med den ryska revolutionen förlorade Södergrans sin förmögenhet. Efter det levde mor och dotter under mycket svåra ekonomiska omständigheter.

1918

Inbördeskriget bröt ut i Finland. Diktsamlingen Septemberlyran utkom på Holger Schildts förlag.

Den s.k. fejden kring Septemberlyran utbröt. Recensenter i landsortspressen gjorde sig lustiga över Edith Södergrans dikter som kallades ”dårdikter”. Etablerade manliga författare försvarade henne offentligt.

1919

Hagar Olsson anmälde Septemberlyran i tidningen Dagens Press. Det blev början till en vänskap som varade till Edith Södergrans död. Diktsamlingen Rosenaltaret och aforismsamlingen Brokiga iakttagelser utkom.

1920

Diktsamlingen Framtidens skugga utkom.

1922

Elmer Diktonius besökte Edith Södergran i Raivola och inledde en brevväxling med henne.

1923

Edith Södergran dog den 24 juni i tuberkulos hemma i Raivola.

1923

Diktsamlingen Landet som icke är, sammanställd av Elmer Diktonius och med förord av Hagar Olsson, utkom postumt.