En litterär förening till minne av författaren Edith Södergran (1892–1923)

Edith Södergran-kollage

Kategori: Exkursioner

RESA PLANERAD TILL SANKT PETERSBURG 2-5.8 2018!

Södergran-sällskapet har två gånger deltagit i resor  till S:t Petersburg och Raivola ordnade av Gabriella Lindblom  (lektor i modersmål och ryska vid Kimitoöns gymnasium.) Nu har Gabriella meddelat att det finns såpass många intresserade att hon har lovat att det blir en resa 2-5.8.”  Här en kort information om resan som nu är på planeringsstadiet. Men observera att den preliminära anmälan ska vara inne 10.5.

BUSSEN STARTAR I KIMITO OCH ÅKER GENOM BYGDERNA ENLIGT BEHOV SAMT VIA HELSINGFORS.

I PRISET (MAX 500 euro) ingår bussresa/hotell med frukost/visum/registreringsavgifter samt reseledarens tjänster.

ANMÄL ER PRELIMINÄRT TILL MIN E-POSTADRESS gabriella.lindblom@kimitoon.fi SENAST 10.5. Ge också ditt telefonnummer.
OBS! GÄLLER ÄVEN DEM SOM REDAN FÖRHANDSANMÄLT INTRESSE TILL MIG.
BERÄTTA OCKSÅ VILKA ÖNSKEMÅL NI HAR ANGÅENDE RESANS PROGRAM.

DÅ JAG SER HUR MÅNGA OCH VILKA SOM ANMÄLT SIG PRELIMINÄRT GÖR JAG UPP ETT PROGRAM OCH EN DEFINITIV KOSTNADSKALKYL FÖR RESAN, VILKEN JAG SEDAN SKICKAR TILL ALLA PRELIMINÄRT ANMÄLDA.

EN BINDANDE ANMÄLAN GÖRS SEDAN SENAST 10.6, DÅ RESAN OCKSÅ BÖR BETALAS.

FRÅGOR SKICKAS TILL Gabriella Lindbloms E-POST gabriella.lindblom@kimitoon.fi

Observera att  anmälningen sker i två steg, först med en preliminär anmälan och sedan med en bindande.

Ju flera som kommer med från Södergransällskapet, desto mer kan en del av programmet utformas enligt era önskemål.

Det är viktigt att alla hugade anmäler sig preliminärt, så att Gabriella ser vartåt det lutar. Alla bör också ange telefonnummer, så Gabriella kan få tag på dem ifall det behövs

Genom  Edith Södergran-sällskapets styrelse

Raivola i bilder 2014

Stadskommunen Raivola (Roštšino) har år 2014 rustat upp parken med Edith Södergrans minnessten och Totti-statyn. En fin stenlagd gång, kantad av buskar, leder från vägen fram till minnesstenen. Stenen har flyttats lite högre upp från sin tidigare plats och Onkamosjön bildar nu en ännu vackrare fond.

Den 10 augusti 2014 lade sällskapets ordförande Birgitta Snickars-von Wright ner blommor och Heidi von Wright och Raine Johnsson läste Edith Södergrans dikt ”Kärlek” på svenska resp. viborgs-karelska.

Medlemsbrev 2/2013

Efter sommaren följer en aktiv höst!

Årsmötet 2013
Årsmötet hölls den 20.3 2013 på Arbis bibliotek i Helsingfors, i samband med firandet av Edith Södergrans födelsedag. 14 personer deltog i årsmötet.
Årsmötet valde Raine Johnsson till styrelsens ordförande (omval). Styrelsen 2013–14 består av: Raine Johnsson (ordf.), Anders Westerlund (viceordf.), Anna Berg (Sverige), Anna Franck, Pian Wistbacka, Ebba Witt-Brattström (ny), Heidi von Wright. Suppleanter: Ylva Larsdotter (Finland), Janina Orlov (Sverige). Styrelsens sekreterare och skattmästare är Camilla Johnsson. Raine Johnsson sköter föreningens hemsida och Anna Franck föreningens Facebooksida.