Höstmötet hålls måndagen den 14 november kl. 18 på Centrumbiblioteket Ode/Gruppmötesrum 3 i Helsingfors.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, såsom verksamhetsplanen och budget för år 2023 samt val av styrelseordförande samt övriga styrelsemedlemmar.

De medlemmar som önskar delta i mötet på distans bör anmäla sig till info@sodergransallskapet.fi senast dagen innan så skickar vi en Google Meet-inbjudan till er före mötet.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna – på plats eller på distans!