Ett bokomslag broderat av Edith Södergran under hennes vistelse på Sanatorium Davos-Dorf.

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har digitaliserat hela Edith Södergrans arkiv och gjort det tillgängligt på den nationella sökportalen Finna.

I Edith Södergrans arkiv ingår flera diktmanuskript, bland annat Vaxdukshäftet med dikter från hennes ungdomstid och personliga handlingar som betyg, pass och ett minnesalbum.

Ett par skolhäften för språkstudier, brev, ett broderat bokomslag och en hårlock finns också i arkivet, samt en liten mängd handlingar och brev som berör Södergrans mor Helena Södergran, född Holmroos (1861–1940).

En lock av Edith Södergrans hår.

Edith Södergrans intresse för fotografering syns i samlingens drygt 400 fotografier med motiv från hembyn Raivola med omnejd och sanatorievistelsen i Schweiz.

Fritt att använda

Det digitaliserade arkivet kan ses i sin helhet på sls.finna.fi.

Materialet är tillgängligt under Creative Commons-licensen CC BY 4.0 och får användas fritt så länge upphovsman och källa (Svenska litteratursällskapet i Finland) uppges.

Digitaliserat material som skyddas av upphovsrätt samt kopior av Södergrans brev vars original finns i andra arkiv är tillgängliga enbart i SLS forskarsalar.

Mer Södergranmaterial på väg

Svenska litteratursällskapet kommer att digitalisera ytterligare Södergranmaterial som också kommer att läggas ut på Finna.

Följande arkiv som står i tur är Södergranmaterial ur Hagar Olssons kvarlåtenskap där Edith Södergrans berömda brev till Olsson ingår.