Du kan kontakta sällskapet på e-postadressen info@sodergransallskapet.fi

Kassör Barbro Sipilä, barbro.sipila@kolumbus.fi