Medlemskap i Edith Södergran-sällskapet rf är öppet för alla som stöder föreningens syfte och antar dess stadgar.

Du blir enkelt medlem genom att skicka e-post till sodergransallskapet@gmail.com eller sänder ett brev till föreningens postadress. Uppge ditt namn och din e-postadress (ifall du saknar e-postadress, vänligen meddela mobiltelefonnummer eller postadress). Betala sedan medlemsavgiften enligt uppgifterna nedan.

Medlemsavgifter för perioden 2016–2017 (fastslagen på årsmötet den 23 april 2016):

  • Medlem i Finland 15 euro.
  • Medlem i Sverige 150 kronor.
  • Juniormedlem i Finland 10 euro.
  • Juniormedlem i Sverige 100 kronor.

Juniormedlem är person under 30 år.

Betalningsuppgifter:

Närpes sparbank
FI17 4963 1040 0131 33
BIC-/SWIFT-kod ITELFIHHXXX

Obs!

Medlemmar i Sverige betalar medlemsavgiften i svenska kronor (SEK) på det finska bankkontot i Närpes Sparbank.

Sällskapets PlusGiro-konto (Nordea) i Sverige har avslutats och vi har inte längre något bankkonto i Sverige.