En litterär förening till minne av författaren Edith Södergran (1892–1923)

Edith Södergran-kollage

Månad: juni 2019

Anna Kruse

Anna Kruse (vokalist/låtskrivare)
www.annakruse.dk  

”Lyckokatt” 2010 Naxos

”Champagne Fötter” Gateway 2013

”Himlens rand” ( med Stina Ekblad som reciterar) 2017

”Nordisk Bigband Poesi” med ”PagsbergBigband and the vocals” Sånger från CD trilogin arrade för storband 2017

”Till Fots” 10 årts jubileums EP med (Stina Ekblad som reciterar)

https://www.youtube.com/user/AnnaogEdith/videos

Arosa Ensemble 8.6 i Helsingfors

Du har möjlighet att lyssna till musik av Arosa Ensemble lördagen den 8 juni i Helsingfors i samband med den nya festivalen Feel Helsinki vid Musikhuset. Festivalen för teater, musik, mat och vin.

Duon Heidi Kiviharju och Marja Ahlsved framför musik de komponerat till Edith Södergrandikter. Edith Södergran var en modernist på sin tid, hennes banbrytande texter är relevanta än idag, speciellt de texter som handlar om kärleken, naturen, livet och döden säger Marja Ahlsved. Ensemblen gav ut sin andra skiva våren 2019. Saxat ur Hbl 5.6.2019. Mera information www.feelhelsinki.info

Medlemsbrev maj-juni 2019

Edith Södergran-sällskapet Medlemsbrev maj 2019

Bästa medlem

Var gång en trång känsla kommer över en skall man förvandla den till en vid.

Ur Brokiga iakttagelser 1919

Sällskapet nya ordförande Olga Engfelt har ordet

Vid sällskapets extra föreningsmöte 1.2.2019 valdes Olga Engfelt från Sverige till ny ordförande för Edith Södergran-sällskapet. Ordförande presenterar sig: Det var inte någon slump som har lett mig till Edith Södergran-sällskapet utan ödets vackra mönster som innefattar öst och väst, Ryssland och Finland. Liksom Södergrans liv rör mitt liv sig i olika baltiska miljöer: min hemstad Jaroslavl som ligger i det centrala Ryssland, Stockholm där jag har bott med min familj, min man och mina två barn, i tio år, och Finland där jag har gjort mina doktorandstudier.
Mitt livs första 27 år har jag bott i Ryssland, där jag har varit verksam som forskare och universitetslektor. Året 2008 har kärleken lett mig till Sverige som har blivit mitt nya hem. Svenska har blivit mitt andra språk och nyckeln till den finlandssvenska litteraturens spännande värld. Genom ödets lyckliga nyck har jag hamnat som doktorand i Åbo Akademi, där jag har disputerat en avhandling om Oscar Parland året 2018. Mitt liv är alltså ett evigt gränsöverskridande och en pendelrörelse mellan språk och kulturer. Det är kanske därför känner jag igen mig i Ediths mest melankoliska rader som beskriver längtan efter ett land som icke är.

Edith Södergran-sällskapets viktigaste mål ser jag i att främja den konstnärliga och vetenskapliga verksamheten som kretsar kring diktarinnans liv och författarskap. Sällskapet ska stödja de poeter, musiker och forskare som vill skapa och arbeta vetenskapligt med Södergrans litterära arv. Ediths dikter är den outtömliga inspirationskällan för nya tankar och läsningar. Därför är en av sällskapets uppgifter att arrangera poesikvällar i Ediths anda som skulle locka litteraturälskande människor.

Mitt önskemål som sällskapets nya ordförande och forskare i finlandssvensk litteratur är att involvera även unga forskare i sällskapets verksamhet genom att arrangera möten, samtal, föreläsningar, resor i Ediths spår och presentationer av nya projekt om Ediths författarskap och liv.

Några plock från sällskapets vårmöte 11.4.2019 och årets program

Förutom obligatoriska ärenden som bokslut och verksamhetsberättelse för 2018, antecknades Patent- och registerstyrelsens beslut att person som inte är bosatt i Finland kan fungera som styrelsens ordförande eller viceordförande. Annika Metsämäki valdes till ny bokförare och Camilla Johnsson som kassör för 2019. Planer för verksamhetsåret 2019 är Nelly Jurvelius program Måla med Edith under Bokkalaset 2019 i Ekenäs 7-11 november. Olga Engfelt utreder om ett projekt med Nelly Jurvelius böcker om bild och text kunde planeras i Sverige eller i Finland, närmast Åbo.

Ordförandes tankar om Nelly Jurvelius projekt: Måla med Edith, där olika konstarter möts, är unikt och flerskiftande. Med hjälp av silke, färger och penslar återupplever konstnären och artterapeut Nelly Jurvelius Ediths motiv. Målet med Nellys verksamhet är inte bara att skapa sina egna silkestavlor med utgångspunkt i Edith Södergrans dikter utan även få de andra, barn och vuxna, läsa Ediths dikter och förstå de magiska ordens djupa betydelse genom att involvera dem i en kreativ process. Nelly visar hur man kan arbeta med olika material och kombinera intresset för poesi med sitt eget skapande. Workshopen Måla med Edith i Södergrans anda genomförs

under Ekenäs bokkalas 2019 lördagen den 9 november.Då får deltagarna inspirerade av några Södergrandikter måla akvarell under Nellys ledning. Dikterna läses av lyrikgruppen Svalan från Ekenäs. De 18 första deltagarna ryms med och allt material finns färdigt i kurslokalen. Ingen förhandsanmälning.

Medlemsavgiften

Det är flera medlemmar inte bosatta i Finland som har haft svårigheter att betala medlemsavgiften till Finland. Närpes Sparbank informerar: Kom ihåg att ändra uppgiften om mottagarland / Land till Finland OCH lämna bort prickarna i ä och ö. Skriv Sodergransallskapet och Narpes.

Om du inte kommit ihåg att betala din medlemsavgift så gör det nu. Medlemsavgift för 2019 är 15 €, för juniormedlem 10 € (personer under 30 år).

Konto: Edith Södergran-sällskapet rf, Kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33

Lathund för betalning från annat land än Finland

1)Betalningsmottagare/ Namn fältet : Edith Sodergran-sallskapet 2) Betalningsmottagarens adress / Adressfältet: Narpesvagen 13. 3) Ortsfältet: 64200 Narpes. 4) Mottagarland / Landsfältet: FI – Finland 5) Valuta: EURO 6) Belopp: 15 EURO (10 EURO för medlem under 30 år) 7) Vid frågan ”är det en normal betalning eller SEPA” väljer du SEPA-betalning.

OBS! Du behöver också: Mottagarens IBAN-kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33  (OBS! FI står för Finland)
Mottagarens BIC-/SWIFT-kod: ITELFIHH

Hur informerar vi

Edith Södergran-sällskapet skickar ut två-tre medlemsbrev per år. Information om verksamheten och aktuella händelser finns också på hemsidan http://sodergransallskapet.fi/. Under droppmenyerna Sällskapet, Edith Södergran, Bli medlem, Tag kontakt uppe på ingångssidan finns information om verksamheten, Edith Södergrans verk och översättningar, tonsättningar, kontaktuppgifter och information om hur man betalar medlemsavgiften. Tipsa oss gärna om nyheter, evenemang med anknytning till Edith Södergran på epostadressen sodergransallskapet@gmail.com Sällskapets Facebookadress är Edith Södergran-sällskapet (Edith med fjäder i hatten är den officiella hemsidan).

Verksamhetsberättelse 2018

Vårmötet och Edith Södergrans födelsedagsfest hölls på Tölö bibliotek i Helsingfors den 10 april 2018. Mötet besöktes av ett tjugotal Edith-vänner. Efter vårmötet recitation av Margareta Sirviö som både intensivt och inlevelsefullt läste tre dikter av Edith Södergran. Nelly Jurvelius bok Edith Södergran – själarnas möte presenterades i en intervju med ordförande Anna Dönsberg. Nelly berättade om hur hon som ung konststuderande i Helsingfors hittade fram till Edith Södergrans dikter, och hur hon via författaren kom in på Rudolf Steiner. Konststudierna förde Nelly vidare till Järna, prästseminariet i Stuttgart, Florens, och så småningom tillbaka till Helsingfors som lärare i konstundervisning vid Steinerskolan. I boken berättar Nelly om sin personliga utveckling, men också om sin väg som Finlands första konstpedagog med behörighet för Steinerundervisning. Via Edith Södergrans lyrik har Nelly fått hjälp att se sina egna dimensioner, att göra det man kan. Livskraft och eld är honnörsorden för Nelly, och som hon säger, har varje människa en livskraft inom sig. Boken är vackert illustrerad med foton och Nellys egna illustrationer till Södergran-dikter. I slutet av boken återges ett drömartat samtal mellan Hildegard von Bingen och Edith Södergran, syskonsjälarna, tempelprästinnorna bevakande framtidens eld. I boken ingår också bilder på Nellys silkes- och pastellmålningar.

Kvällen Edith på olika språkordnades den 13 oktober på Arkadia International Bookshop i Helsingfors. Hedersgästen var den kurdiske författaren och översättaren Firat Cewerî från Stockholm vars kurdiska översättning av Edith Södergrans diktsamling Landet som icke är kommit ut våren 2018. Programmet började med musik, Ingrid Enckell, sång och Sami Westerlund, gitarr. Ordförande Anna Dönsberg intervjuade Firat Cewerî. Därefter diktläsning där Firat Cewerî läste på kurdiska, Markku Maula på finska och Mira Berglund-Fitzpatrick på svenska och engelska. Kvällen var välbesökt, omkring 60 personer fick plats i källarlokalen

Sällskapet medverkade på Helsingfors bokmässa och på Bokkalaset i Ekenäs 2018

med samtal kring Edith Södergrans liv och Nelly Jurvelius bok Edith Södergran – själarnas möte. Anna Dönsberg intervjuade Nelly Jurvelius. Samma program som på vårmötet i maj. Samtalet med Nelly Jurvelius i Ekenäs var välbesökt med cirka 30 åhörare.

Ett gemensamt operabesök för medlemmarna ordnades i november till föreställningen Vierge Moderne, en opera uppförd av Oopera Skaala, med tonsättningar av Edith Södergrans dikter. Operan gavs på Teater Viirus på Busholmen i Helsingfors och också på Teater Manilla i Åbo. Till båda föreställningarna fick sällskapets medlemmar köpa rabatterade biljetter.

Sällskapets höstmöte hölls den 15 november 2018 på Tölö bibliotek i Helsingfors. På höstmötet valdes nya styrelsemedlemmar i stället för dem som stod i tur att avgå. Styrelsen 2019 har följande sammansättning: Olga Engfelt, Nelly Jurvelius, Barbara Rosenqvist-Pettersson, Birgitta Nyberg och Rita Forstén suppleant. Anna Therman och Marianne Lindberg återvaldes till verksamhetsgranskare respektive dennes suppleant. På höstmötet kunde en styrelseordförande för 2019 inte väljas eftersom ingen kandidat ställt upp för val. Varför ordförandevalet uppsköts tills en lämplig kandidat hittats och kallelsen till ett extra föreningsmöte, som hölls i januari 2019, kunde skickas ut till medlemmarna. Styrelsen har under 2018 sammanträtt fyra gånger och har flera gånger konfererat per e-post.

Ekonomi

På höstmötet den 15 november beslutades att medlemsavgiften för år 2019 hålls oförändrad: 15 euro för ordinarie medlem och10 euro för juniormedlem, medlem under 30 år. Antalet medlemmar den 31 december 2018 var 175, av vilka 99 i Finland, 65 i Sverige och 11 i övriga länder.

Tack vare det bidrag om 2 000 euro som beviljades sällskapet av Svenska Kulturfonden var det möjligt att genomföra de olika programmen

Edith Södergran-sällskapet

Styrelsen