Programverksamhet under år 2020:

Verksamhetsåret 2020 var på många sätt ett undantagsår och går till historien som pandemiåret. På grund av restriktioner som infördes i mars inställdes de planerade publikprogrammen för vår- och höstmötena.

Sällskapets verksamhet inleddes enligt Verksamhetsplanen 2020 med lyrikaftonen ”Edith på olika språk” den 14 februari i Stockholm, i S:t Pauls Bokhandel. Ebba Witt-Brattström deltog i programmet med ett samtal om Edith Södergran tillsammans med Olga Engfelt. Olga dessutom med ett inslag om Karelen, Colliander och Parland.

Enligt tradition följde läsning av Södergrans dikter på svenska, ryska, på franska med M.M. Jocelyne Fernandez, på albanska med Oseku Shqiptar och med Firat Ceweri som läste på kurdiska och Raine Johnsson som läste på svenska och finska.

Den lilla bokhandeln var fylld till sista plats och publiken lyssnade ivrigt till
programmet.

***

Efter det lyckade februariprogrammet började rubriker om insjuknade i viruset covid-19 hopas. Statsrådet utfärdade den 16 mars 2020 restriktioner för att bromsa spridningen av coronaviruset och meddelade om undantagsförhållanden i landet till 13 april 2020. Den globala pandemin var ett faktum. Sällskapets verksamhet lades på is enligt rekommendationen att inte resa eller ordna publika evenemang. Alltså ställdes Södergran-sällskapets planerade vårmöte den 4 april in.

Statsrådet kom också med en temporär ändring av föreningslagen som gjorde det möjligt att skjuta upp föreningsmöten till slutet av september 2020.

Möjlighet att sammanslå både vår- och höstmötet gavs enligt samma undantagslag.

Den 17 september kunde Södergran-sällskapet alltså hålla sitt uppskjutna vårmöte, och samtidigt sitt höstmöte. Styrelsen och demedlemmar som vågat ta sig till mötet träffades i Helsingfors hos Svenska Folkskolans

Det enda programmet utöver de egentliga mötena var Barbara Rosenqvist-Petterssons presentation av Kristina Sigrunsdotters och Clara Dackenbergs bok Landet som icke är utgiven av Förlaget M hösten 2020.

***

Södergran-sällskapets tog chansen/risken att delta i det coronaanpassade Bokkalaset i Ekenäs den 7 november med hela programmet presenterat virtuellt.

Olga Engfelt höll föredraget ”Tito Colliander är Finlands Dostojevskij? Kärlek, synd, straff och frälsning i Collianders författarskap” inför ett begränsat antal åhörare på max 10 personer och säkerhetsföreskrifter. Hösten 2020 strömmade Bokkalaset alla sina program. Södergran-sällskapet lät också spela in Olga Engfelts föredrag som finns på sällskapets och Bokkalasets Facebooksidor samt på sällskapets webbplats.

Program som Edith Södergran-sällskapet ordnat under år 2019:

I samband med vårmötet i bokhandeln Arkadia International Bookshop i Helsingfors bidrog styrelsemedlemmen Nelly Jurvelius med ett program kring sina silkesmålningar inspirerade av Edith Södergrans dikter.

Kvällen avslutades av Mirka Sulander som framförde sina tonsättningar av Södergrandikter till eget pianoarrangemang.

***

Höstmötet ordnades i november i Åbo för att ge sällskapet synlighet i Åbo-regionen. Efter mötet fick publiken lyssna på Fredrik Hertzbergs föredrag ”Edith Södergrans tre sista år, om de finlandssvenska modernisterna Gunnar Björlings och Hagar Olssons kontakter med Edith Södergran på 1920-talet skildrade genom brev och dikter”.

Kvällen avslutades med sång och diktrecitation av Ami Aspelund ackompanjerad av Henrik Wikström vid pianot.

***

I november deltog Södergran-sällskapet i Bokkalaset i Ekenäs 2019 där akvarell-workshopen ”Måla med Edith” gemomfördes under bildkonstnär Nelly Jurvelius ledning.

Deltagarna fick måla akvarell med inspiration av några Södergran-dikter framförda av Lyrik-gruppen Svalan (dikterna Facklorna, Ringen och Rosenaltaret). Programmet blev en succé.

Program i regi av Edith Södergran-sällskapet år 2018:

Vårmötet och Edith Södergrans födelsedagfest hölls på Tölö bibliotek i Helsingfors den 10 april.

Nelly Jurvelius presenterade sin nyutkomna bok Edith Södergran – själarnas möte. Som ung konststuderande i Helsingfors hittade Nelly fram till Edith Södergrans dikter, och via författaren kom hon in på Rudolf Steiner. Konststudierna förde Nelly vidare till Järna, prästseminariet i Stuttgart, Florens, och så småningom tillbaka till Helsingfors som lärare i konstundervisning vid Steinerskolan. I boken berättar Nelly om sin personliga utveckling, men också om sin väg som Finlands första konstpedagog med behörighet  för Steinerundervisning. Via Edith Södergrans lyrik har Nelly fått hjälp att se sina egna  dimensioner, att göra det man kan. Livskraft och eld är honnörsorden för Nelly, och som hon säger,  har varje människa en livskraft inom sig. 

Boken är vackert illustrerad med foton och Nellys egna illustrationer till Södergran-dikter. I slutet  av boken återges ett drömartat samtal mellan Hildegard von Bingen och Edith Södergran,  syskonsjälarna, tempelprästinnorna bevakande framtidens eld. I boken ingår också bilder på Nellys  silkes- och pastellmålningar. 

***

Kvällen Edith på olika språk ordnades den 13 oktober på Arkadia International Bookshop i  Helsingfors.

Hedersgäst var den kurdiske författaren och översättaren Firat Cewerî från Stockholm vars  kurdiska översättning av Edith Södergrans diktsamling Landet som icke är kommit ut våren 2018. 

Programmet började med musik, Ingrid Enckell, sång och Sami Westerlund, gitarr. Ordförande Anna Dönsberg intervjuade Firat Cewerî. Därefter följde diktläsning där Firat Cewerî läste på  kurdiska, Markku Maula på finska och Mira Berglund-Fitzpatrick på svenska och engelska.  Kvällen var välbesökt, omkring 60 personer fick plats i källarlokalen. Firat Cewerî hade varit  aktiv och kontaktat kurder i Helsingforstrakten och flera av dem var på plats.

***

Sällskapet medverkade på Helsingfors bokmässa den 25 oktober och på Bokkalaset i Ekenäs den  10 november med samtal kring Edith Södergrans liv och Nelly Jurvelius bok Edith Södergran –  själarnas möte. 

Ett gemensamt operabesök för medlemmarna ordnades i november till föreställningen Vierge  Moderne, en opera uppförd av Oopera Skaala, med tonsättningar av Edith Södergrans dikter.  Operan gavs på Teater Viirus på Busholmen i Helsingfors och också på Teater Manilla i Åbo. Till  båda föreställningarna fick sällskapets medlemmar köpa rabatterade biljetter. 

Program arrangerat av Edith Södergran-sällskapet år 2017:

Verksamheten under 2017 koncentrerades kring poesitävlingen Lilla Edith. Poesitävlingen Lilla Edith 2017 för unga i Finland födda åren 1998–2003 utlystes på Bokkalaset i Ekenäs 2016.  Temat för tävlingen var resan och vandringen. Tävlingstiden gick ut den 31 maj 2017. Tävlingens  jury bestod av Petter Sandelin och Olga Engfelt.  

Första pris Felicia Sarling (Finström, Åland, andra pris Laura Lilius (S:t Karins), tredje pris  Jennifer Österman (Eckerö, Åland).

Prisutdelningen skedde på Tottiscenen på Helsingfors  bokmässa den 29 oktober 2017. Södergran-sällskapets ordförande Sebastian Köhler  intervjuade pristagarna på scenen. Pristagarna läste dessutom sina dikter för publiken.

Tävlingen fick in bidrag av totalt 75 personer, varav 65 uppfyllde de krav som ställts för  deltagande (bosatt i Finland, född 1998–2003, tre dikter skrivna på svenska). Drygt 40 % av  dem kom från Åland, samma andel från Österbotten, och resten från Nyland och Åboland.  Antalet deltagare överskred förväntningarna mångdubbelt (när Lilla Edith-tävlingen ordnades första gången 2014 hade den bara 10 deltagare). 

Följande har ordnats 2016 i anknytning till Edith Södergran:

TEATER I STOCKHOLM!
”Guds djärvaste ängel”.

Teatergruppen Svenska Teatern-Stockholm.
Av Magnus Nilsson och i regi av Björn Melander.

Speldatum: 15, 16 och 18 november samt 7 december på Kompani1 (f.d. Dramatens scen Sibyllan), Sibyllegatan 29, Östermalm.

Pjäsen utspelar sig 1922 under två känslostormiga dygn i Raivola på Karelska näset då diktaren Elmer Diktonius träffar Edith Södergran.
Guds djärvaste ängel är en pjäs fylld av humor och värme, balanserandes längs de existentiella djupen.

Medlemmar i Edith Södergran-sällskapet erbjuds se föreställningen till rabatterat pris; 220 kr (ordinariepris 270 kr).

Bokkalaset 9–14.11, Ekenäs

Edith Södergran-sällskapet arrangerade två föreläsningar; fredag 11.11 i Sigurd Snåresalen (Ekenäsgården), Raseborgsvägen 8.

Modernismen i Finland 100 år  – Edith Södergran-sällskapet vill uppmärksamma att det har gått exakt hundra år sedan Edith Södergran debuterade i november 1916.
Vi vill lyfta fram Edith Södergrans betydelse som pionjär för modernismen inom den finländska litteraturen. Vanligtvis är det hennes lyrik och aforismer vi känner, men den här gången tänkte vi ta en annan infallsvinkel.

”Författarna bakom linsen”, fil.dr Agneta Rahikainen 
Agneta Rahikainen har genom sin forskning nyanserat och moderniserat bilden av Edith Södergran, men också lyft fram att Edith var en skicklig fotograf. Under rubriken Författarna bakom linsen berättar Rahikainen om Edith Södergrans och Henry Parlands relation till bildkonst och fotografering.

”Oscar Parlands författarskap i den ryska modernismens kontext”, Olga Engfelt, doktorand i litteraturvetenskap (ÅA).
I föredraget presenterar Olga Engfelt sin forskning om Oscar Parlands självbiografiska barndomstrilogi. Engfelt har undersökt de ryska influenserna och det förlorade paradisets poetik i Parlands romaner, och kommer bl.a. att berätta hur den ryska modernismens estetiska principer återspeglas i verken. Oscar Parlands författarskap har förknippats med modernismens genombrott i den finländska litteraturen efter andra världskriget.


Feministiskt Forum 12.11; Girl crush på 1920-talet – Ediths brev av Hagar Olsson
Lördag 12.11 på Helsingfors Arbis, Sturegatan 2

Kulturjournalisterna Catariina Salo och Ylva Larsdotter samtalar kring Edith Södergran, Hagar Olsson, vänskap, begär och brevskrivning.

Edith Södergran och Hagar Olsson var moderna ”nya kvinnor” som talade flera språk och var lidelsefullt intresserade av den litterära modernismen. Båda debuterade 1916. De skrev brev till varandra från 1919 till Ediths död våren 1923. Breven kan läsas som en berättelse om hur två kvinnors djupa och kärleksfulla gemenskap föds, byggs upp och gradvis upplöses.

Arrangör: Edith Södergran-sällskapet.


EDITH PÅ OLIKA SPRÅK. 
Torsdagen den 27 oktober kl. 19 ordnades det evenemang i Stockholm som blivit en tradition. Adressen i år är: S:t Pauls Bok & Pappershandel,  Mariatorget 7, Stockholm (Södermalm).​

Vi samlades nu för femte året i rad i Stockholm för att läsa dikter av Edith Södergran på olika språk. Bland redan nu anmälda språk är bl.a. svenska, finlandssvenska, franska, albanska, ryska, finska, ….

Kom med och läs på det språk du väljer. Eller kom för att lyssna på de som läser.
ES-sällskapet bjuder på fika.


HELSINGFORS BOKMÄSSA 27-30.10.2016

En jubilar: Tomas Mikael Bäck på Tottiscenen; torsdagen den 27 oktober, kl. 18.00 Tomas Mikael Bäck, en av Svenskfinlands främsta poeter, fyllde sjuttio år i år. I våras publicerades hans tjugonde bok, De tysta gatorna.
Thomas Mikael Bäck möter Michel Ekman och Mathias Rosenlund i ett jubileumssamtal om poesi, liv och eventuellt även om Vasa.
Tomas Mikael Bäck tilldelades Edith Södergran-priset år 2014.
Arrangör: Schildts & Söderströms

Modernismen 100 år i Norden (SLS program) på Edith Södergran-scenen; fredagen den 28 oktober, kl. 16.00
År 1916 skapade Tristan Tzara dadaismen. Samma åt debuterade Edith Södergran och Hagar Olsson. Vilken betydelse har de idag och hur stod det egentligen till med deras vänskap? Och hur är läget med Henry Parland, den modernaste av modernister?
Medverkande: Ebba Witt-Brattström, Ville Lindholm, Agneta Rahikainen. Moderator: Janina Orlov. Arrangör: Schildts & Söderströms, Svenska litteratursällskapet i Finland.


TRIUMF ATT FINNAS TILL – diker av Edith Södergran
Torsdagen den 6 oktober kl 19, Sibelius-Akademin, Camerata-salen.
Adress: Musikhuset, Mannerheimvägen 13 A, 00100 Helsingfors

Edith Södergrans dikter har inspirerat kompositörer till många olika vokalverk. Vi får lyssna på ett tvärsnitt av dessa. Hela programmet på  https://www.musiikkitalo.fi/sv/event/triumf-att-finnas-till-dikter-av-edith-sodergran


EDITH SÖDERGRAN -SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 2016

Fil.mag. Sebastian Köhler valdes till ny ordförande för Edith Södergran-sällskapet.
Till vardags jobbar Sebastian som redaktör på ”Förlag, Zacharias Topelius Skrifter” på Svenska Litteratursällskapet i Helsingfors (SLS).

I våras tilldelades han SLS:s Pro gradu-pris i språkvetenskap och litteraturvetenskap; bästa pro gradu avhandling i litteraturvetenskap (Helsingfors universitet), för avhandlingen ”I varje pärlas kärna finns en orenhet. Om historikern som profet och träldomens ofrånkomlighet i Fredrik Långs roman Mitt liv som Pythagoras.”


Årsmötet 23.4.2016; utdrag ur protokollet:

”Verksamhetsplanen för 2016 presenterades av ordförande och fastställdes. Konstaterades att Edith Södergran-sällskapet utöver att arrangera eget program strävar efter att följa med vad andra arrangörer ordnar och understöder evenemang som rör Edith Södergran. Sällskapet strävar dessutom efter att aktivt följa med forskningen kring Edith Södergrans poesi.”

”Medlemsavgifterna slogs fast enligt följande: Medlemsavgiften är 15 euro i Finland och Sverige. Juniormedlemsavgiften (för medlemmar under 30 år) är 10 euro i Finland och Sverige.”

Verksamhetsplan (preliminär):
Edith Södergrans födelsedag ordnades 4 april på Arbis, Helsingfors. – Ett 30-tal södergranvänner mötte upp och fick ta del av musik till piano, samt föredrag och diktläsning. (Kolla i modulen ”Födelsedagsfest 4 april 2016”).

Fredag 11 november, Bokkalaset i Ekenäs, Finland. – På programmet bl.a. ”Edith som fotograf”.

Och mot slutet av året hoppas vi åter igen kunna ordna diktläsningskvällen ”Edith på olika språk”. Plats: Stockholmsområdet.


EDITH SÖDERGRAN-SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 
lördagen den 23 april kl. 13.00 på Aschan Café Jugend,
Norra esplanaden 19, Helsingfors.
Föredragningslistan för årsmötet bifogas. Bokslut fås på begäran.
Varmt välkommen!


ANNA KRUSE UPPTRÄDER 
20.4 på Pub Bastun, Mariehamn, Åland. Svensk-danska jazzsångerskan Anna Kruse uppträder.
Anna har tonsatt och sjungit Edith Södergrans poesi i ett decennium. År 2009 skivdebuterade hon med CD:n Lyckokatt med sånger
baserade på dikter av Edith Södergran och 2013 utkom den kritikerrosade CD:n ChampagneFötter.


FÖDELSEDAGSFESTEN 4 APRIL 2016
Edith Södergrans födelsedag firades på Arbis, Dagmargatan 3, Helsingfors.Ett trettiotal personer deltog.
Programmet inleddes med pianomusik: Juuso Saarinen spelade bl.a en komposition av Erkki Melartin.
Efter att skådespelaren Ragni Grönholm läst några Edith Södergran dikter tog fil.dr Agneta Rahikainen vid med föredraget ”Edith som fotograf”; foton tagna både av och på Edith Södergran.
Litteraturstuderande Vilhelmina Öhman läste några egna dikter, varefter följde lotteriet: Två exemplar av Birgitta Bouchts fina bok ”Katten i Ediths trädgård” lottades ut.
Programmet avslutades med ett par pianostycken och sedan följde mingel, hallonkex och flädersaft.


MARIEHAMNS LITTERATURDAGAR 10-14 MARS 2016
Lördag 12.3 kl. 13.00; Bokcirkeln: Edith Södergran 
I år är den populära programpunkten bokcirkeln tillbaka i programmet, fast vi diskuterar inte en bok utan några utvalda dikter av Edith Södergran.
Medverkar gör Södergranforskaren Agneta Rahikainen och läsarnaAlbin Dahlin, Olof Collin och Jorunn Lavonius.
Dikterna kommer vi att publicera i förväg här och så kommer de att finnas som papperskopior på stadsbiblioteket, så publiken hinner titta på dem i förväg om man vill.
Samtalsledare: Katarina Gäddnäs.


”Edith Södergran – Jumalten soitin?”

Torsdag 3 februari kl. 18.00 i Vasa / Torstaina 3. helmikuuta klo 18.00, Vaasa.
Vaasan Antroposofit (dörr: Vaasan Martat), Biblioteksgränden K 2 (Rådhusgatan 3b).
Föredrag och diskussion om Edith Södergran (på finska; frågor kan ställas på svenska).
Edith Södergran alustus ja keskustelu.
Föredragshållare/Esitelmän pitäjä:
Lars Karlsson, pastor, författare och officer / pastori, kirjailija ja upseeri.

Lars Karlsson kertoo, vielä julkaisemattoman suomennoksensa pohjalta, runoilija Edith Södergranista ja hänen viimeisen kolmen elinvuotensa aikana käymästään sisäisestä kamppailusta otsikolla ”Edith Södergran – Jumalten soitin?”.
Karlsson on suomentanut ruotsalaisen Jan Hällin väitöskirjan pohjalta julkaistun ”Vägen till landet, som icke är – en essä om Edith Södergran och Rudolf Steiner”.


Dagen svalnar – Edith Södergran i dikt och ton.
Stina Ekblad, sång och recitation. David Härenstam, gitarr.

Söndag 31 januari 2016. Bryggarsalen, Mellangatan 54, Visby, Sverige.

Program:
Nordisk vår. Gunnar Edander (1942); Arr: Härenstam.
Romance Piutosto largo amorosamente. Niccolò Paganini (1782-1840); Arr Härenstam.
Suite en rémajeur: Allemanda, Corrente, Zarabanda, Allegro, Rondo, Giga I, Giga II, Gavotta, La Burlesca. Santiago de Murcia (1673-1739).
Fuoco, from Libra Sonatine. Roland Dynes (1955).
Spegeln. Anders Nilsson (1954).
Utanmyra-variationer. Erland von Koch (1910-2009).
-PAUS-
Danza Espagnola No.2 opus 37 – “Oriental”. Enrique Granados (1867 – 1916).
Lost Summers. Staffan Storm (1964).
Upptäckt – Nocturne – Nordisk vår – Stjärnorna. Gunnar Edander (1942). Text: Edith Södergran. Arr: David Härenstam.
Dagen Svalnar. Rune Andersson (1936). Text: Edith Södergran. Arr: David Härenstam.

Gå också in på:
http://musikaliska.se/musikaliska-sallskapet/edith-sodergran-i-dikt-och-ton-31-januari-2016/


SLS FÖREDRAGSSERIE: 100 ÅR AV MODERNISM

I vårens föredragsserie firar Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS) modernisternas 100 år. Föredragsserien är uppdelad på fyra kvällar där de nyaste infallsvinklarna på Edith Södergran, Hagar Olsson, Gunnar Björling och Henry Parland vid sidan av Gunnar Ekelöf och James Joyce presenteras .

Plats: SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors.

Måndag 15.2.2016 kl. 18.00–20.00
Ebba Witt-Brattström: ”Vierge moderniste. Edith Södergran som tröskelmodernist”
Agneta Rahikainen: Ett mått på berömmelse. Edith Södergran i översättning.

Måndag 23.5.2016 kl 18:00–20:00
Eva Kuhlefelt: ”Pigalle, Pigalle, Pigalle!” Från dekadens till queer i Hagar Olssons tidiga prosa
Anders Olsson: Gunnar Ekelöfs dialog med Edith Södergran.


EDITH SÖDERGRAN PRISTAGAREN 2014:
Tomas Mikael Bäcks diktsamling ”De tysta gatorna”.

För två år sedan tilldelades Tomas Mikael Bäck Södergranpriset med motiveringen att ”Tomas Mikael Bäck är den poet i sin generation som stadigast hållit fast vid en avantgardistisk poetik. Det skulle nog Edith Södergran tycka om”.

Som motto för den nu aktuella diktsamlingen har Bäck valt inledningsorden till en av Edith Södergrans mest älskade dikter: ”Var lugn, mitt barn, det finnes ingenting, / och allt är som du ser (—)”.

Den abrupt avklippta strofen får på det här sättet en mycket bäcksk twist av motsägelsefullhet.

Läs hela inlägget av Marit Lindqvist/YLE på: http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/26/aforistiska-aptitretare-till-poesi


Följande har ordnats 2015 i anknytning till Edith Södergran:

EDITH PÅ OLIKA SPRÅK I STOCKHOLM – 2015!

Den traditionella diktuppläsningskvällen ”Edith på olika språk” ordnades nu för fjärde gången i rad.

Drygt 20-tal personer hade på förhand anmält om deltagande, men tyvärr måste nästan hälften lämna återbud ännu samma dag – de flesta på grund av halsfluss!

Men stämningen var i topp under kvällen och de 12 deltagarna fick uppleva hur skickligt kvällens moderator, Torbjörn Sundqvist, höll i alla trådarna. Torbjörn hade dessutom tagit med sig två första upplagor av Edith Södergrans diktsamlingar, som deltagarna ivrigt fick syna.

Styrelsens hälsning framfördes av Raine Johnsson och ES-styrelsemedlemmen, biblotekarie Anna Berg hälsade deltagarna välkomna till Internationella biblioteket. Anna svarade också för att deltagarna fick höra alla kvällens dikter på svenska.

I år läste åtta personer följande dikter: Ord och Lyckokatt (italienska), Min framtid ochHöstens sista blomma (japanska), Stjärnorna (lettiska), Landet som icke är (franska) och Smärtan (arabiska), Hemkomst och Landet som icke är (ryska), Stjärnorna (kurdiska),Kärlek (svenska, engelska, franska, italienska, finska), samt Landet som icke är (finska),Vad är i morgon (svenska), Sommarminnen (svenska) och Kärlek (viborgsk-karelska).

Uppläsarna berättade också om varför de valt just sin/sina dikter, presenterade dikterna med några ord och beskrev bl a hur de gått till väga i arbetet med översättningarna.

Mellan uppläsningarna diskuterade deltagarna också ivrigt de upplästa dikterna och ljudnyanserna i de olika språken.

Innan det var dags för förfriskningar påmindes deltagarna om att en kväll som denna alltid ska ses med glimten i ögat, och följande Edith Södergran citat lästes upp: ”Recensenten är oftast en person, som talar länge om en bok, tills ingen mera vet vad den är värd. Om kritiken skall uppfylla sitt ändamål, bör kritikern uttryckligen, så att intet rum för tvivel lämnas, säga ut vad en bok är. Böcker behöva sitt varumärke likaväl som andra varor”. (ur Brokiga iaktagelser)


GEMENSAMT SYMPOSIUM MED HELENE SCHJERFBECK-SÄLLSKAPET
fredagen den 6 november 2015, kulturhuset Karelia, Ekenäs, Finland

Edith möter Helene – dikt och bild.
Plats: Kulturhuset Karelia

Symposiet är gratis, ingen förhandsanmälan.
OBS! Under dagen hålls också två workshopar. Resultatet presenteras kl 16 i Karelia.

Under höstens Bokkalas ordnas ett symposium där man har för avsikt att sammanföra olika genrer, bildkonst och litteratur, men med betoning på unga utövare inom respektive område. De två konstnärssjälarna Helene Schjerfbeck och Edith Södergran var samtida, men hade inga direkta personliga kopplingar till varandra.

– Ändå kan man hitta många paralleller mellan dem, trots att de sinsemellan representerade olika genrer. De var till exempel båda avantgardister och levde tidvis isolerade, men även tillsammans med sina åldrande mödrar, säger Schjerfbeck-sällskapets ordförande Kerstin Romberg.

– Och båda fick sin beskärda del av ifrågasättandet, säger styrelsemedlemmen Åsa Lönnqvist.

Program:

13.00 -13.30
Inledning: Musik och diktläsning
Pianist Juuso Saarinen spelar Erkki Melartin, stycken som är tillägnade Helene Schjerfbeck
Dikt

13.30 -14.15
Poesin i bilden och bilden i poesin
Bildkonstnär Petra Lindholm och författare Heidi von Wright samtalar.
Moderator: Lärare och författare Åsa Stenvall-Albjerg

14.15 – 15.30
Konstnärliga processer och mänsklig mognad: Lektor Mia Österlund, författare Sanna Tahvanainen, konstvetare Johan Schulman och professor och författare Ebba Witt–Brattström.
Moderator: Bibliotekarie Ylva Larsdotter

15.30 -16.00
Mingel och snacks

16.00
Vernissage: Workshops-deltagarna  visar bilder och gestaltar text.

WORKSHOPS

Workshop 1
Kl. 9 –12
Workshop Seminarieskolan, kontaktperson Mia Hagberg  åk 4.
Plats Seminarieskolan.
Ledare:  Illustratör Linda Bondestam

Barnen arbetar utifrån Bokkalasets tema Annorlundaskap med inspiration av Edith och Helene (text och bild  av resp. konstnär).

Workshop 2
Kl. 12 – 15
Workshop i Ekenäs gymnasium text och gestaltning. (Inspiration se ovan).
Ledare:  Estradpoet och författare Ruth Alice Aniansson.


HELSINGFORS ARBIS I SAMARBETE MED EDITH SÖDERGRAN -SÄLLSKAPET
torsdagen den 5 november 2015 i Helsingfors, Finland

Möt författaren:
Marianne Backlén. ”Jag gungar i högsta grenen” rör sig i tid och rum. Ett möte mellan Ruth Hedvall och Edith Södergran finns med, likaså balttyskarnas tvångsförflyttning och bombanfallen i Helsingfors 1944.
Ebba Witt-Brattström intervjuar.
Plats: Arbis, 5.11, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket.


Dagen svalnar – Edith Södergran i ord och ton
22 oktober 2015 i Hanebo, 23 oktober 2015 i Ljusdal och 14 november 2015 i Söderhamn, Sverige

Skådespelaren Stina Ekblad läser, berättar och sjunger Edith Södergran tillsammans med en kammartrio ledd av gitarristen David Härenstam.
De tonsatta dikterna är komponerade av Gunnar Edander och arrangerade av David.
I programmet blandas kammarmusik, dikter och texter och publiken har tagit emot konserten med stående ovationer.

Peter Fridholm är soloflöjtist i Hovkapellet, Lauri Antila är en av våra allra mest etablerade kontrabasister och David Härenstam spelar klassisk gitarr.

Torsdag 22 oktober, 19.00, Hanebo församlingshem
Fredag 23 oktober, 18.00, Missionskyrkan Ljusdal
Lördag 14 november, 16.00, Norrtullkyrkan Söderhamn


Aktuellt i Finland och Sverige hösten 2014

Edith-boken prisnominerad

”Agneta Rahikainens bok Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran har nominerats till Kanavapriset.


Edith Södergran-sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 3 juni, kl 17 på Café Jugend (Café Aschan). Norra esplanaden 19, Helsingfors, Finland.


DAGEN SVALNAR – Edith Södergran i dikt och ton

Måndag 13 april 2015 kl. 19.00, Rackstadmuseet, Arvika

Stina Ekblad, recitation och sång
David Härenstam, gitarr ; Peter Fridholm, flöjt ; Lauri Antila, kontrabas

Stina Ekblad framförde dikter av Edith Södergran i ord och ton tillsammans med en kammartrio ledd av gitarristen David Härenstam.
Ett svenskt och sverigefinskt kammarmusikprogram med musik av av bland andra Wilhelm Peterson-Berger, Erland von Koch, Hugo Alfvén, J.H. Roman, Gunnar Edander.


Följande har ordnats 2014 i anknytning till Edith Södergran:

Edith Södergran-diktaftonen i Stockholm
(”BILDER FINNS I MODULEN ”EDITH PÅ OLIKA SPRÅK”) 

Plats: Stockholms stadsbibliotek, Internationella biblioteket, Odengatan 59.
Datum: 30 oktober kl. 18.30

Det här informella diktkaféet, där publiken läste dikter de själva valt att läsa, samlade i år 20 deltagare. Södergrandikter lästes på svenska, japanska, engelska, franska, italienska, kurdiska, farsi, arabiska, tyska, ungerska, rumänska, lettiska, spanska, finska, ryska och viborgs-karelska.
Moderator var styrelsemedlemmen och ES-sällskapets kontaktperson i Sverige Anna Berg.
Edith Södergran-sällskapet bjöd på fika, med bl.a. argentinska piroger bakade av Eduardo!


Lilla Edith-prisets vinnare utsedda på Edith Södergran-sällskapets 30-års jubileum i Vasa 13/9 2014

Första pris i dikttävlingen för unga skribenter tilldelades Paulina Kronqvist.
Andra priset gick till Amanda Nylund.
Juryn tilldelade hedersomnämnanden till Linda Boström och Minea Prior.

Jurymedlemmarna för Lilla Edith-priset var:
Tomas Mikael Bäck, poet; Annette Kronholm-Cederberg, modersmålslärare;
Anders Westerlund, modersmålslärare; Heidi von Wright, poet


Jubileum: Edith Södergran-sällskapet 30 år – Vi som älskar Edith

Plats: Wasa Teater, Vasallen, Kyrkoesplanaden 16. Datum: 13.9 kl 10-16

Program:
10.00 Charlotta Kerbs inleder med sång.
10.05 Välkomstord, teaterchef Ann-Luise Bertell och ordförande för Edith Södergran-sällskapet Birgitta Snickars von Wright.
10.15 Agneta Rahikainen: Det lungsjuka geniet från Raivola – myter om Edith Södergran.
11.15 Södergran -fanboy Petter Sandelin samtalar med regissör Cilla Back: Brokiga iakttagelser, att svärma för Södergran – två fans samtalar.
12.15-13.15 Lunch
13.15 Charlotta Kerbs, sång och diktläsning av skådespelarna Maria Salomaa, Ylva Ekblad och Maria Udd.
13.30 DuvTeatern: När jag skriver går jag in i ett blomhus fullt med blommor – om arbetet med poesiföreställningen Den Brinnande Vargen.
Av och med Irina von Martens, Karolina Karanen, Martina Roos, Claes Andersson och Mikaela Hasán.
14.15 Studerande Satu Laukkanen berättar om sin väg till Edith.
14.30 Lilla Edithpriset: prisutdelning och pristagarna läser sina dikter.
15.00 Edith Södergran-priset utdelas av fil.dr. Agneta Rahikainen.
15.30 Avslutningsord av teaterchef Ann-Luise Bertell.
Charlotta Kerbs sång
Kaffe och bakelse

19.00 Premiär på förställningen Skrattande Strimma av en Scharlakanssol.


KAMPEN OM EDITH – Biografi och myt om Edith Södergran

Litteraturforskaren, fil.dr. Agneta Rahikainen samtalade 8 september på Finlandsinstitutet i Stockholm om sin nya bok med litteraturvetaren och professorn Ebba Witt-Brattström.

Agneta Rahikainen har studerat Edith Södergran alltsedan 1990-talet och hon disputerade för doktorsgraden i april 2014. – I Kampen om Edith är det författar-mytens “långsamt döende, missförstådda och överspända poetissa” hon ifrågasätter. Forskningsprocessen har inneburit en del avancerat detektivarbete och flera intressanta upptäckter. Rahikainen är ute efter att rätta till en del av myterna kring Edith och reda ut varför bilden av henne är så konstig.


LILLA EDITH-PRISET 

HÖR HIT ALLA UNGA SKRIBENTER!

Edith Södergran-sällskapet utlyser en poesitävling för högstadieelever och gymnasiestuderande.

“Diktens deg jäser…”, skrev Edith Södergran i en dikt.
Låt din inspiration växa och skapa diktrad efter diktrad…

Innan jag dör
bakar jag en katedral

Pröva dina vingar – sänd in fem dikter som inte publicerats tidigare till poesi2014@gmail.com, senast den 15 juni 2014.
Ange namn, adress och din skola.

En jury bestående av fyra personer väljer ut pristagarna.
Tre bokpris delas ut den 13 september på Edith Södergran-sällskapets 30-årsjubileumsseminarium på Wasa Teater.


DAGEN SVALNAR – Stina Ekblad tolkar Edith Södergran i ord och ton.

Skådespelerskan Stina Ekblad läste den 10 juni kl. 19.30 poesi tillsammans med en kammartrio bestående av tre musiker från Sveriges musikelit (Peter Fridberg, tvärflöjt. David Härenstam, klassisk gitarr. Lauri Antila, kontrabas).
Musik av: Johan Helmich Roman,  Erland von Koch, Hugo Alfvén,  Wilhelm Peterson-Berger, Gunnar Edander, B. Egerbladh samt ett uruppförande av Staffan Storm.
Lyrik av: Tomas Tranströmer, Harriet Löwenhjelm, Edith Södergran med flera.
Karl XV-salen, Kungliga slottet, Stockholm


Litteraturvetaren Agneta Rahikainen disputerade på Edith Södergran 26/4 2014

Agneta Rahikainen disputerade för doktorsgraden med avhandlingen Poeten och hennes apostlar, en biomytografisk analys av Edith Södergran. Disputationen ägde rum lördagen den 26 april kl. 10 på Helsingfors universitet, Porthania, sal PII. – Opponent var Associate Professor Petra Broomans, kustos professor Ebba Witt-Brattström och fakultetens representant professor Pirjo Kukkonen.


Edith Södergrans födelsedagsfest den 4 april i Jakobstad

Den 4 april firades Edith Södergrans 122:a födelsedag i Jakobstad. – Rubriken i Österbottens tidning löd: ”Härlig och högtidlig Edithfest”.
Jennie Högberg inledde kvällen med ett musikstycke på flöjt. Efter det följde öppningstalen av tf. kultursekreteraren i Jakobstad Marja-Leena Pitkäaho, överläraren för Novias bildkonstprogram Leif Strengell och ordföranden för Edith Södergran-sällskapet Raine Johnsson. I sitt tal konstaterade
Leif Strengell bl.a.: ”Jag uppfattar henne (Edith) som ung, tvärkonstnärlig och smått rock’n roll”.
Programmet fortsatte med diktläsning: Birgitta Snickars von Wright, projektforskare på Novia, presenterade de lokala lyrikerna  Wava Stürmer, Eva-Stina Byggmästar, Gurli Lindén och Heidi von Wright, som läste egna dikter med anknytning till Edith Södergran. Slutdikten var Edith Södergrans ”Kärlek”, som framfördes av Heidi på svenska och Raine på viborgsk-karelska.
Mera musik blev det. – Bildkonststuderanden Mirka Sulander framförde två egna tonsättningar av södergrandikter. Mirkas tolkningar av ”Dagen svalnar” och ”Landet som icke är” uppskattades stort av publiken.
En symbolisk flagghissning följde och i samband med den kunde festpubliken skriva sitt namn på det som småningom ska bli ett medborgarinitiativ. – Upptakten till alltsammans är professor Ebba Witt-Brattströms ”I dag-artikel” i HBL 19.10.2013, där hon bl.a. skriver följande: ”Finlands sex officiella och tretton övriga flaggdagar tycks i högre grad avsedda för att teckna den bild nationen har av sig själv. (…) En flaggdag saknas dock i uppställningen. Det handlar inte bara om att det för balansens skull jämte Johan Ludvig Runeberg behövs ytterligare en svenskspråkig författare. (…) Min kandidat är Edith Södergran.”
Det blev dags för den nykomponerade Edithbakelsen och flädersaft. Bakelsen är en choklad cupcake med hallonfyllning och ljusröd garnering som liknar en ros.
Efter Edithfesten presenterade Kjell Westö sin bok ”Hägring 38” för den intresserade festpubliken, som uppgick till drygt 80 personer.
Arrangörerna var: Galleri Gro, Edith Södergran-sällskapet, Projekt Allegro, Stadsbiblioteket och Kulturbyrån i Jakobstad och Yrkeshögskolan Novia.


Årsmötet den 9 april 2014 i Helsingfors 

Den 9 april hölls ES-sällskapets årsmöte och födelsedagsfest i Arbis, Helsingfors. – Mötet valde Birgitta Snickars von Wright till ny styrelseordförande, efter Raine Johnsson som undanbett sig omval. Också sekreteraren, Camilla Johnsson, hade undanbett sig omval. Mötet godkände den verksamhets-plan styrelsen gjort upp för 2014. – Efter årsmötet fick årsmötesdeltagarna vara med om avslutningen av Edith Södergran-kursen (se nedan). Ebba Witt-Brattström höll i trådarna och deltagarna analyserade dikter.


Edith Södergran-kurs hösten 2013-våren 2014 på Arbis i Helsingfors 

Den Edith Södergran-kurs som började i september 2013 på Arbis i Helsingfors under Agneta Rahikainens och Ebba Witt-Brattströms ledning avslutades 9/4 2014. – Antalet kursdeltagare var dryga 15.


Följande ordnades 2013 i anknytning till Edith Södergran:

9.11.2013: Feministiskt Forum ordnades på Arbis i Helsingfors.
ES-sällskapet deltog med ett program där Agneta Rahikainen talade om ”Hagar Olssons Edith – myten om systerskapet”. – Vid vårt bord såldes ES-litteratur och gratisfoldern fanns framlagd i entrén, kafeet och biblioteket.


31.10.2013: ”Edith på flera språk”. Internationella biblioteket i Stockholm tillsammans med Edith Södergran-sällskapet.
Vi talar faktiskt om en tradition! – Diktaftonen med uppläsning av Edith Södergrans dikter på olika språk.
33 personer hade samlats för att läsa och lyssna på Edith Södergrans dikter. Vi fick lyssna till ca 40 uppläsningar av över 20 dikter på 13 språk och en dialekt: khmer, lettiska, arabiska, japanska, ryska, ungerska, rumänska, franska, italienska, rikssvenska, finlandssvenska, spanska, finska och Viborgs-karelska.
Moderator var återigen Andrea Reuter.


24-27.10.2013: Bokmässan i Helsingfors.
Sällskapet delade monter med finlandssvenska tidskrifter. – På vårt bord fanns litteratur till salu. Dessutom fick hugade mässdeltagare ta sällskapets nya folder.


Oktober 2013: Sällskapets nya folder såg dagens ljus.


Juni 2013: Resa till S:t Petersburg, Raivola och Viborg.
Med mycket kort varsel fick ES-sällskapet ta del av Svenska modersmålslärarna i Finlands resa. Åtta av våra medlemmar deltog.
Sällskapet riktar ett stort tack till reseledaren Gabriella Lindblom och bussföraren Juha Launokorpi som mycket proffsigt guidade och lotsade oss fram.


15.4.2013: ”Stunder med Edith” på G18 i Helsingfors.  
Med ett tvåspråkigt teater och musikprogram dyker vi in i Edith Södergrans värld med sånger, dikter och texter av Hagar Olsson. – Den vårliga föreställningen belyser inte enbart de lekfulla sidorna hos Edith Södergran, utan berör också de mörka skuggorna i hennes liv.
Medverkande: Opera- och konsertsångerskan Ida Wallén, operasångerskan Rita Bergman, skådespelaren och recitatören Ella Pyhältö och skådespelaren Juhani Rajalin.
Ackompanjemang och sångkomposition: Lasse Hirvi. Regi: Virpi Haatainen.


20.3 2013: Årsmöte och Edith Södergrans födelsedagsfest i Helsingfors.
Efter årsmötet föreläste Agneta Rahikainen om ”Det lungsjuka geniet från Raivola – myter om Edith Södergran” och sångerskan Elisa Laiho sjöng några egna tonsättningar av Edith Södergrans dikter.
Efter festen bjöds på hallontårta och flädersaft.


19/1-17/2 2013: Edith ?Södergran-månad. – Stockholms stadsbibliotek (Sverige) i samarbete med Södergransällskapet.
–  19 jan.-17 feb.: Fotoutställningen ”Edith i närbild”. – Fotografier från Svenska litteratursällskapet i Finland.
–  19 januari: Invigning av Finlands ambassadör i Sverige Harry Helander. Föredrag av litteraturprofessorn vid Helsingfors universitet Ebba Witt-Brattström. Diktuppläsning av skådespelerskan Claire Wikholm. Kompositören Gunnar Edander sjöng egna tonsättningar av Södergrandikter.
Publikmässigt nytt rekord för dylika evenamang på Stadsbiblioteket: 340 åhörare!
–  30 januari: Författarna Agneta Rahikainen (Finland) och Jonas Ellerström (Sverige) samtalar i ”Edith Södergran – Myten och Människan”. Södergran-sällskapets ordf. Raine Johnsson och kompositören Gunnar Edander framförde dikter. Ca 80 åhörare.
Södergransällskapet annoserade evenemanget på sin hemsida.


Följande evenemang ordnades 2012:

24/11 2012:
ABF-huset (Stockholm, Sverige). – Seminariet ”Jag är örn. Det är min bekännelse” – Edith Södergran 120 år
. Föreläsning av litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström ”Södergran forever – eller varför ska man läsa revolutionerande klassiker”. Södergranforskaren Agneta Rahikainen föreläste under temat ”Det lungsjuka geniet från Raivola – myter om Edith Södergran”. Stina Ekblad läste Edith Södergran dikter. – Efter föreläsningen gav gruppen Sommarteater i Nacka pjäsen ”Guds djärvaste ängel”, med Camilla Nylund som Edith Södergran och Andreas Rodenkirchen som Elmer Diktonius. – Södergransällskapet annonserade evenemanget på sin hemsida.


24/11 2012:
På ABF Norra Stor-Stockholm (Sundbyberg, Stockholm, Sverige) ordnades ”H&M och Edith Södergran – På fria villkor?
”, ett öppet samtal om människovärden och varumärken med utgångspunkter i det kambodjanska arbetslivet. – Bl.a. medverkade Karl-Johan Rahm, som har översatt Edith Södergrans Vierge moderne till kambodjanska. – Södergransällskapet annonserade evenemanget på sin hemsida. – Ytterligare information på http://karljohanrahm.wordpress.com/2012/06/21/hennes-mauritz-och-sodergran-pa-fria-villkor/


31/10 2012:
Internationella biblioteket (Stockholm, Sverige) ordnade i samarbete med Edith Södergran-sällskapet diktaftonen ”Edith Södergran på olika språk”
. – Deltagarna läste Edith Södergran dikter på 8 främmande språk, bl.a. armeniska, ungerska, rumänska, franska, tyska och japanska, och på rikssvenska och ’finlandssvenska’. – Moderator: Andrea Reuter. – 19 deltagare.


14/10 2012:
Södergransällskapet ordnade en litterär vandring i Grankulla (Finland)
. – Stadens förra kultursekreterare Clara Palmgren lät deltagarna följa ”de äldre” grankullaförfattarna i spåren: bl.a. Parlands, Enckells, Atos Wirtanen, Margit von Willebrand-Hollmerus, Elmer Diktonius, Jarl Hemmer, Kerstin Söderholm, Mikael Lybeck och Arvid Mörne med de skrivande barnen. – Vandringen avslutades i jugendvillan Vallmogård (byggd 1907), som är Mikael Lybecks gamla hem.


17-22/9 2012:
Det Norske Teatret i Oslo (Norge) ordnade under hösten tillställningar under temat Lunch & Lyrik. – Skådespelerskan Ida Löken gav under en vecka en diktföreställning baserad på Edith Södergrans lyrik. Ida accompagnerades av Eline Sundal på cello. – Södergransällskapet annonserade diktföreställningen på sin hemsida. – Slutsålda föreställningar.


Augusti 2012:
Sommarteater i Nacka gav sammanlagt 11 föreställningar av teaterpjäsen ”Guds djärvaste ängel” i Velamssund (Nacka, Sverige)
. – I pjäsen, skriven av Magnus ”Mankan” Nilsson, möts Edith Södergran och Elmer Diktonius under en dag i Raivola 1922. – Södergransällskapet annonserade teaterföreställningen på sin hemsida.


6/8 2012:
Södergransällskapet och musikcafé After Eight ordnade lyrikkvällen ”Brev från min syster” i Jakobstad (Finland). – Malin Klingenberg läste avsnitt ur sin barnbok ’Patrik och pensionärsmakten’, Heidi von Wright läste nya dikter (ur diktsamlingen som gavs ut hösten 2012), Desirée Saarela sjöng nyskrivet eget material på svenska. Edith Södergrans dikt ”Kärlek” framfördes på viborgs-karelska av Raine Johnsson och på svenska av Camilla Johnsson. Lisen Sundqvist var konferencier och hon hade också planerat programmet. – 30 deltagare.


29/3 2012:
Edith Södergran-sällskapets årsmöte hölls i år på Arbis i Helsingfors (Finland)
. – Efter årsmötet föreläste litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström under rubriken ”Edith Södergran som kosmopolit”. Skådespelerskan Alma Pöysti läste Edith Södergran dikter. – Föreläsning, mingel och serveringen i caféet samlade 107 deltagare.