En litterär förening till minne av författaren Edith Södergran (1892–1923)

Edith Södergran-kollage

Styrelsen

Styrelsen 2023-24

Styrelsen för Edith Södergran-sällskapet ser ut som följande:

Marit Lindqvist, ordförande, info@sodergransallskapet.fi

Jens Sandberg, vice ordförande

Barbro Sipilä, kassör, barbro.sipila@kolumbus.fi

Anna Dönsberg, sekreterare (suppleant)

Magdalena Snickars

Hedvig Långbacka

Michelle Jerkku

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén