Två sökare möts och inspirerar varandra. Den ena sporras till handling, den andras låga slocknar. I en tid av gränslösa möjligheter blir svängrummet allt trängre, och en andlig och samhällelig kamp utvecklar sig parallellt genom historien.

Utgående från texter av Edith Södergran och Hagar Olsson undersöker regissören Rasmus Slätis och de studerande människans frihetslängtan och hennes plats i kosmos.

De frågor och passioner som väcktes under modernitetens början har idag, hundra år senare, nått ett slags klimax – ett Rasande Stillestånd. En aktuell tolkning av klassisk lyrik med inslag av dans, musik, rörelse, estetik och improvisatoriska element.

Lilla Teatern i samarbete med Konstuniversitetets Teaterhögskola, utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska.

Premiär på Lilla Teatern i Helsingfors 10.5.2022 – föreställningar 10-14.5.2022.

Mer info och biljetter på Lilla teaterns webbplats: https://lillateatern.fi/repertoar/rasande-stillestand/#pjas-och-biljetter