TORSDAG 21 APRIL 2022 KL. 18:00

Schildts & Söderströms förlag, Snellmansgatan 13, Helsingfors

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden, och därefter berättar marknadschef Susanna Sucksdorff om Schildts & Söderströms satsningar på ljudböcker, bl.a. två utgåvor med dikter av Edith Södergran.

Maïmouna Jagne-Soureau berättar om arbetet med diktantologin ”Bländad och död och kärlek” och Marit Lindqvist presenterar Novellix utgåva med Fyra kvinnliga pionjärer, bland dem Edith Södergran.

Hjärtligt välkomna!

Edith med hund i Davos ca 1912.