Lördagen den 12 november kl. 10-10:45 ordnar Edith Södergran-sällskapet ett program på Ekenäs bibliotek, rummet Svalan, där sällskapets ordförande Marit Lindqvist samtalar med litteraturvetaren Victoria Kotkamaa om hur Edith Södergrans poesi inspirerat artister och konstnärer i dag, så som sångerskan Molly Sandén samt illustratören Clara Dackenberg och författaren Kristina Sigunsdotter.

Victoria Kotkamaa är hemma från Jakobstad och sedan år 2017 är hon bosatt i Åbo där hon studerat litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. I dag jobbar hon som ämneslärare i modersmål och litteratur på S:t Olofsskolan i Åbo.

Poesi är något som Victoria Kotkamaa älskar att läsa och pyssla med på många olika sätt. Bland annat därför skrev hon sin pro gradu avhandling om nyutkomna verk som omvandlat Edith Södergrans poesi till nya medier.

I sin avhandling Edith Södergrans poesi lever vidare: En intermedial studie av Clara Dackenberg och Kristina Sigunsdotters Landet som icke är och Molly Sandéns ”Jag e (vierge moderne)” (2022), undersöker Victoria Kotkamaa hur dessa verk förhåller sig till tidigare litteraturhistorieskrivning om Edith Södergran och vilka intermediala drag som används i dem. Hon granskar hur Södergrans liv och författarskap lever vidare och vad dessa nya verk bidrar med för nya tolkningar. I avhandlingen konstaterar hon att Södergrans lyrik fortsätter att tilltala och att dessa verk förmedlar en modig och slagkraftig bild av poeten.

Avhandlingen kan läsas på Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/185773

Victoria Kotkamaa gästar Bokkalaset 12.11.2022. Foto: Valtteri Satomaa.
Med understöd av Oskar Öflunds Stiftelse.