Den 6 november 2015 ordnade Edith Södergran-sällskapet tillsammans med Helene Schjerfbeck-sällskapet ett symposium i kulturhuset Karelia (Ekenäs, Finland).

Ett 70-tal personer hade mött upp och de fick lyssna på musik och sång, diskussioner och debatter samt följa med resultatet av två workshopar.

Avsikten med symposiet var att sammanföra olika genrer, bildkonst och litteratur, men med betoning på unga utövare inom respektive område.

Ekenäs gymnasium presenterade resultatet av sin workshop, som byggde på temat text och gestaltning, på scenen. Barnen i Seminarieskolans årskurs 4 hade, med inspiration av Edith och Helene (text och bild av resp. konstnär), arbetat utifrån Bokkalasets tema Annorlundaskap. Publiken fick beundra barnens alster som var framlagda i Karelias lobby.

Programmet i sin helhet finns i programarkivet.

Ordförandena presenterade dagens program och hälsade publiken välkommen. Birgitta Snickars von Wright, ES-sällskapet (t.v.) och Kerstin Romberg, HS-sällskapet (t.h.).

Pianist Juuso Saarinen (t.v.) framförde några pianostycken av Erkki Melartin, tillägnade Helene Schjerfbeck.

Bildkonststuderanden Mirka Sulander (t.h.) framförde två egna tonsättningar av södergrandikter.

 

 

 

 

 

 

Poesin i bilden och bilden i poesin

Bildkonstnären Petra Lindholm.

Läraren och författaren Åsa Stenvall-Albjerg (moderator).

Författareen Heidi von Wright.

 

 

”Konstnärliga processer och mänsklig mognad”

Birgitta Snickars von Wright (stående) presenterade deltagarna i debatten. Till vänster lektor Mia Österlund och författare Sanna Tahvanainen. Från höger konstvetaren Johan Schulman samt professorn och författaren Ebba Witt–Brattström. Moderator var bibliotekarien Ylva Larsdotter (i mitten).

 

 

 

Moderatorn Ylva Larsdotter höll koll på debattörerna.

 

 

 

 

 

 

 

Mingel och snack(s) i pausen

Trakteringen bestod av flädersaft och hallonkex (en tradition i Edith Södergran sammanhang).

 

 

 

 

 

 

”Text och Gestaltning”

Gestaltningsruppen med sin ledare estradpoeten och författaren Ruth Alice Aniansson (längst t.v.).

Ruth Alice Aniansson

Agnes Kurtén läser Edith Södergrans dikt ”Vierge moderne”.

Julia Hellén

Milton Bäcksbacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnes och Milton i sin fina tolkning av Helene Schjerfbeck.

 

 

 

 

 

 

Agnes och Milton gestaltar ”Kommunikation per textmeddelande”. Ruth Alice Aninasson satt gömd för publiken bakom en stol och
tolkade som uppläsare de ”texter” som som ingick i gestaltningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltningen ”Karis framtid”

Julia (t.v.) och Agnes förbereder.

Milton och Ruth Alice framförde.

 

 

 

 

 

 

Med inspiration av Edith och Helene

Eleverna i Seminarieskolans åk 4 hade under ledning av illustratör Linda Bondestam gjort fina häften kring temat Helene Schjerfbeck och Edith Södergran.

 

 

 

Sofie berättade inlevelsefullt om de uppgifter de fått av sin handledare och hur de arbetat. Här visar hon upp sitt eget resultat.