Höstens dagar äro genomskinliga
och målade på skogens gyllne grund …

Bästa medlem i Edith Södergran-­sällskapet!

En spännande höst väntar oss!
Bland annat följande program arrangeras på olika håll:

HELSINGFORS

Möt författaren:
Marianne Backlén, 5 november, Arbis bibliotek
Boken ”Jag gungar i högsta grenen” rör sig i tid och rum. Ett möte mellan Ruth Hedvall
och Edith Södergran finns med, likaså balttyskarnas tvångsflyttning och bombanfallen
i Helsingfors 1944.
Ebba Witt-­‐Brattström intervjuar.
Torsdag 5.11 kl. 18.05–19.35.

EKENÄS

Edith möter Helene – dikt och bild.
Fredag 6 november, Kulturhuset Karelia
Edith Södergran-­‐sällskapet r.f.ordnar tillsammans med Helene Schjerfbeck-­‐sällskapet
i Ekenäs r.f. ett symposium under Bokkalaset i Ekenäs fredag 6.11.
Symposiet är gratis, ingen förhandsanmälan.

Under dagen hålls också workshopar i Seminarieskolan och Ekenäs gymnasium.

13.00 Inledning
13.30–14.15 Poesin i bilden och bilden i poesin
Petra Lindholm och Heidi von Wright samtalar. Moderator: Åsa Stenvall-­‐Albjerg.
14.15–15.30 Konstnärliga processer och mänsklig mognad 
Mia Österlund, Sanna Tahvanainen, Johan Schulman och Ebba Witt-­‐Brattström.
Moderator: Ylva Larsdotter.
15.30–16.00 Mingel och snacks
16.00 Vernissage: Workshops-­‐deltagarna

STOCKHOLM

Edith på olika språk.
Torsdag 12 november, kl. 18.30 på Internationella biblioteket (Stockholms stadsbiblioteks annex), Odengatan 59, Stockholm.
Också i år får vi uppleva den fina diktuppläsningskvällen som i fjol samlade 20 ivriga
uppläsare. Man kan lugnt säga att detta populära evenemang har blivit en tradition,
då det nu ordnas för fjärde året i följd i Stockholm.
Plats meddelas senare. (Kolla på Sällskapets hemsida).

Mer om höstens program kan ni läsa på webbsidan www.sodergransallskapet.fi.

Rapport från årsmötet

Edith Södergran-­‐sällskapets årsmöte hölls 3 juni 2015.
På årsmötet beslöts att Birgitta Snickars von Wright fortsätter som ordförande.
Styrelsen har följande sammansättning:
Karin Pennanen, Ebba Witt-­‐Brattström, Anna Berg, Ingela Bodbacka-­‐Rak, Barbara
Rosenqvist, Pian Wistbacka (sekreterare),Olga Engfelt (suppleant) och Camilla
Johnsson (suppleant).

Medlemsavgiften för 2015

Sällskapets huvudsakliga inkomstkälla utgörs av medlemsavgifterna. Betala din
medlemsavgift senast 1.10.2015.
I Finland:
20 euro för enskild medlem, 30 euro för två medlemmar på samma
adress.
Juniormedlemsavgift för medlem under 30 år: 10 euro.
Kontonumret i Finland: FI17 4963 1040 0131 33
I Sverige:
150 kronor för enskild medlem, 200 kronor för två medlemmar på samma adress.
Juniormedlemsavgift för medlem under 30 år: 100 kronor.
Kontonumret i Sverige: Plusgirot 1117433­‐1

Nya e-­‐postadresser och adressändringar
Meddela gärna din e­‐postadress ifall du får medlemsbrevet per post. Genom e-­‐postutskick sparar vi inte bara i papper, kopiering, frimärken och arbetstid, utan
också på miljön. Meddela e‐postadress eller adressändringar till adressen
sodergransallskapet@gmail.com.

Styrelsen, genom
Birgitta Snickars von  Wright, ordf.                   Pian Wistbacka, sekr.