Hej, bästa Edith Södergran-vän!

Den 4 april firar vi Edith Södergrans födelsedag!

Även årsmötet hålls i april, den 23.4, se kallelse nedan.

VÄLKOMMEN PÅ EDITH SÖDERGRANS FÖDELSEDAGSKALAS!

Måndag 4 april, kl. 19.00–20.00. Arbis, biblioteket. Dagmarsgatan 3, Helsingfors.

Program

 • Diktuppläsning, Ragni Grönblom läser dikter av Edith Södergran
 • Edith som fotograf, fil.dr Agneta Rahikainen
 • Diktuppläsning, studerande Vilhelmina Öhman läser egna dikter
 • Pianomusik, Juuso Saarinen

Flädersaft och hallontårta serveras under programmet
Arrangör: Helsingfors Arbis och Edith Sodergran-sällskapet r.f.

KALLELSE TILL EDITH SÖDERGRAN‐SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE

Edith Södergran‐sällskapets årsmöte hålls lördagen den 23 april 2016 kl. 13.00 på
Aschan Café Jugend, Norra esplanaden 19, Helsingfors.

Föredragningslistan för årsmötet bifogas. Bokslut fås på begäran.

Varmt välkommen!
Edith Södergran-sällskapet

Föredragningslista för Edith Södergran‐sällskapets årsmöte den 23 april 2016

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
 3. Val av mötesordförande och sekreterare.
 4. Val av två protokolljusterare.
 5. Föreningens verksamhetsberättelse för 2015 presenteras och fastställs.
 6. Bokslutet för 2015 presenteras och fastställs och verksamhetsgranskningsberättelsen uppläses.
 7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2015.
 8. Verksamhetsplan för 2016 diskuteras och fastställs.
 9. Förslag till budget för 2016 presenteras och medlemsavgiften fastställs.
 10. Val av ordförande för föreningen.
 11. Val av nya styrelsemedlemmar.
 12. Val av en verksamhetsgranskare samt en suppleant.
 13. Övriga frågor som medlemmarna vill ta upp till behandling.
 14. Årsmötet avslutas.