Efter sommaren följer en aktiv höst!

Årsmötet 2013
Årsmötet hölls den 20.3 2013 på Arbis bibliotek i Helsingfors, i samband med firandet av Edith Södergrans födelsedag. 14 personer deltog i årsmötet.
Årsmötet valde Raine Johnsson till styrelsens ordförande (omval). Styrelsen 2013–14 består av: Raine Johnsson (ordf.), Anders Westerlund (viceordf.), Anna Berg (Sverige), Anna Franck, Pian Wistbacka, Ebba Witt-Brattström (ny), Heidi von Wright. Suppleanter: Ylva Larsdotter (Finland), Janina Orlov (Sverige). Styrelsens sekreterare och skattmästare är Camilla Johnsson. Raine Johnsson sköter föreningens hemsida och Anna Franck föreningens Facebooksida.

Edith Södergrans födelsedagsfest 20.3 2013 i Helsingfors
Efter årsmötet fortsatte festprogrammet. Agneta Rahikainen föreläste om ”Det lungsjuka geniet från Raivola – myter om Edith Södergran” och sångerskan Elisa Laiho sjöng några egna tonsättningar av Edith Södergrans dikter. Efter festen bjöds på hallontårta och flädersaft, som traditionen påbjuder.
Deltagarna var mycket nöjda med föreläsningen, musiken och samkvämet efteråt och lokalen var väl vald. – Ylva Larsdotter stod för arrangemangen och hade sammanställt den flyer deltagarna först såg då de steg in genom dörren till Arbis och som dessutom fanns upphängd på olika platser i Arbis.

Föreningens ekonomi
Föreningen har beviljats ett bidrag på 2 500 euro av Svenska Kulturfonden, vilket gör det möjligt att ordna planerade program. Frivilliga bidrag från medlemmarna är också välkomna eftersom föreningens verksamhet  i huvudsak finansieras med medlemsavgifter.
20.8.2013 hade föreningen 319 medlemmar: av vilka 187 i Finland, 120 i Sverige och 12 i andra länder; vilket gör oss till en av de större litterära föreningarna. – Medlemsavgift har betalats av 107 medlemmar.

Medlemsavgiften
I Finland:  20 euro för enskild medlem, 30 euro för två på samma adress.
Kontonumret i Finland: FI17 4963 1040 0131 33
I Sverige:  150 kronor för enskild medlem, 200 kronor för två på samma adress.
Kontonumret i Sverige: Plusgiro 1117433-1

Det är fortfarande ett antal medlemmar som inte har betalat medlemsavgiften för 2013. – Är du osäker på om du betalat, ta kontakt med sekreteraren. (Använd det bifogade inbetalningskortet om du inte har betalat).

Resan till S:t Petersburg, Raivola och Viborg
Den resa sällskapet planerade till S:t Petersburg och Raivola såg ut att bli inställd på grund av för få deltagare, men vi hade turen att få haka på Svenska modersmålslärarna i Finlands resa och åtta ES-medlemmar kunde delta i en mycket lyckad resa i juni. Sällskapet riktar ett stort tack till reseledaren Gabriella Lindblom och bussföraren Juha Launokorpi som mycket proffsigt guidade och lotsade oss fram.
Först besökte vi Petri Schule och blev guidade i det museum skolan byggt upp för ett par år sedan. Museet beskriver skolans historia, dess framstående lärare och f.d. elever genom tiderna. På museet finns fotografier av Edith Södergran och en beskrivning om vem hon är. Dessutom hade dagens elever och lärare färdigställt en Power-Point presentation, som fint presenterade Edith Södergrans liv och verksamhet. Sällskapet överräckte några böcker med Ediths Södergrans dikter på svenska, vilket skolan hade önskat.
Från skolan gick resan vidare till Raivola. Med oss hade vi också Petri Schules rektor Anna Viktorovna.
I Raivola blev vi väl mottagna av bibliotekarien och chefen för Edith Södergran-utställningen. Också chefen för Viborgsområdets kulturverksamhet hade kommit till biblioteket i Raivola då han fått höra om vårt besök. Till vår glädje kunde vi konstatera att utställningen utökats med flera nya böcker om Edith Södergran samt
flera elevarbeten, fint handskrivna och illustrerade med teckningar. Vi fick också se en ca 30 minuter lång film om Edith Södergran, som också visats i S:t Petersburgs kanalen i TV. Sällskapet överräckte några svenskspråkiga böcker till bibliotekets samling.
Efter en god lunch på restaurangen i grannhuset fick ”Totti” sin blomsterkrans. Ordföranden läste också den dikt om katten Totti som Lars Huldén skrivit 21 år tidigare (och då läst vid avtäckningen av Totti-statyn). Vid Ediths minnesstod lades blommor ner och deltagarna fick höra dikten Kärlek på ”rikssvenska” och på viborgsk-karelska.
Utöver ES-temat gav resan stor utdelning med bl.a. en operakväll, broöppning i den ljusa sommarnatten, Dostojevskijvandring och fin-fin stadsguidning av Gabriella som verkade känna S:t Petersburg som sin egen ficka. På hemfärden sannade vi också ett tag i Viborg och gjorde av med sista rubel.
En viktig utdelning var också att vi nu kunde knyta kontakter med modersmålslärare som är intresserade av att samarbeta med ES-sällskapet för att föra ut Edith Södergrans diktning till skolorna. Något som länge stått på sällskapets agenda!

Edith Södergran-relaterade evenemang hösten 2013

o  Arbis i Helsingfors ordnar läsåret 2013/2014 en kurs om Edith Södergran under ledning av litteraturvetaren Agneta Rahikainen och professor Ebba Witt-Brattström.

o Suomen aforismiyhdistys och Into Kustannus ger i höst ut Edith Södergrans ’Aforismer’ som nu för första gången översatts till finska; översättare Hilja Mörsäri.

o Sällskapet deltar i Helsingfors bokmässa 24-27 oktober. Vi kommer att finnas i en monter mitt emot Edith Södergranscenen. Montern delas med Astra, Ny Tid, Tidskriftscentralen och Nätverkstan.

o Bokmässan, Tottiscenen, fredag 25 oktober kl. 13.30. – Edith Södergran – Kaikkiin neljään tuuleen (alla fyra vindar). Södergranforskarna Hilja Mörsäri och  Agneta Rahikainen samtalar om Södergrans aforismer och liv. Diskussionen är tvåspråkig.

o Bokmässan, Tottiscenen, lördag 26 oktober kl. 16.30. – Wivan Nygård-Fagerudd samtalar med regissör Claes Olsson om hans filmprojekt som tar upp mötet mellan Edith Södergran och Elmer Diktonius i Raivola 1922.

o Diktläsningskvällen ”Edith på olika språk” 31/10 2013 kl. 18.30  i Stockholm (den har redan blivit en tradition!). Platsen är Internationella biblioteket, Odengatan 59, (granne med Stadsbiblioteket).

Din e-postadress
Vi vill spara på miljön och sällskapets ekonomi då det gäller medlemsutskicken. Med varje e-postutskick sparar föreningen i papper, kopiering, frimärken – och i arbetstid.
Skicka alltså din e-postadress redan idag till sekreteraren, camilla.johnsson@kolumbus.fi

Ideer och tips
Styrelsen tar emot idéer och förslag kring hur bl.a programverksamheten kan utvecklas.  Det kan gälla seminarier, föreläsningar, resor/resmål, musikevenemang/konserter – ja nästan vad som helst! Skicka dina förslag till camilla.johnsson@kolumbus.fi
Styrelsen,
genom
Raine Johnsson, ordförande

P.S Kolla också regelbundet vår hemsida http://www.sodergransallskapet.fi/  för evenemang mm. Hemsidan uppdateras regelbundet.

Edith Södergran-sällskapet har nu också en FACEBOOK-sida som du hittar på adressen: https://www.facebook.com/edithsodergransallskapet

Parnass nr 3 har finlandssvensk litteratur och språk som tema, utkommer i september 2013.