ärmarna kavlar jag upp.
Diktens deg jäser …
(Förhoppning, Septemberlyran 1918)

Februari 2014

Bästa medlem i Edith Södergran-sällskapet!

I år är det 30 år sedan Edith Södergran-sällskapet grundades. – Och det ska firas i höst!

Men mycket hinner ske före det och här kommer senaste information från styrelsen. Först en framåtblick på det ni får vara med om i år och därefter följer en kort redogörelse för året som gick.

1. Edith Södergrans 122:a födelsedag firas i Jakobstad
Yrkeshögskolan Novia arrangerar tillsammans med Jakobstads stadsbibliotek och Svenska Österbottens  litteraturförening en Edithfest fredagen den 4 april kl. 18.00 i Campus Allegro, Galleri Gro, Jakobstad.  Programmet är under planering, men redan nu har några författare och studerande anmält sin medverkan.
Mer detaljerade uppgifter om programmet läggs på sällskapets hemsida och facebooksida allt eftersom planeringen framskrider. – Festen är öppen för allmänheten.

2. Årsmöte och födelsedagsfest i Helsingfors
Som bilaga till det här medlemsbrevet finns en kallelse till årsmötet onsdagen den 9 april kl. 17 på Arbis, Helsingfors. – Efter årsmötet fortsätter programmet kl. 18.05. Ediths födelsedag firas med hallontårta och vi får vara med om avslutningen av kursen Edith Södergran tur och retur på Arbis. Professor Ebba Witt-Brattström föreläser och eventuellt ordnas någon överraskning. – Kom med!

3. Litteraturvetaren Agneta Rahikainen disputerar på Edith Södergran
Agneta Rahikainen disputerar för doktorsgraden lördagen den 26 april kl. 10 på Helsingfors universitet, Porthania, sal PII. – Opponent är professor emerita Birgitta Holm, kustos Ebba Witt-Brattström, fakultetens representant är Pirjo Kukkonen. – Öppen för allmänheten.

4. Seminarium och bok med nya intressanta upptäckter om Edith Södergran
Helsingfors universitet ordnar tillsammans med förlaget Schildts & Söderströms ett tvåspråkigt seminarium i samband med utgivningen av Agneta Rahikainens bok ”Kampen om Edith – Biografi och myt om Edith Södergran”. – Boken ges ut på svenska och finska.
Datum och plats: Tisdagen den 29 april kl. 17.00 i Helsingfors universitets huvudbyggnad, sal 13 och seminariet är öppet för allmänheten, fritt inträde.

5. Diskussion på Finlandsinstitutet i Stockholm
Agneta Rahikainen och Ebba Witt-Brattström samtalar under rubriken ”Kampen om Edith”.
Måndagen den 8 september kl. 18.30 på Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm.
Fri entré!

6. ES-sällskapets 30-års jubileum med seminarium och teater i Vasa
Edith Södergran-sällskapet firar sitt 30-års jubileum med ett seminarium, lördagen den 13 september i Vasa.
Jubileumsprogrammet planeras i samarbete med Wasa Teater och Svenska Österbottens litteraturförening. – Södergranpriset delas ut på seminariet.
Ytterligare uppgifter, plats och datum tid kommer i höst att finnas på Sällskapets hemsida och facebooksida.
Fredagen den 12 september har Cilla Back:s Södergran-pjäs ”Skrattande strimma av scharlakansröd” premiär på Wasa Teater.

7. ”Edith på olika språk”, Stockholmstrakten
Diktuppläsningskvällen som redan blivit tradition ordnas i oktober i Stockholmstrakten.
Mera information kommer i höst. Följ också med på hemsidan och facebook.

8. Diktuppläsningskväll i Helsingfors på hösten
Mera om detta kommer på hemsidan och facebook då planerna börjar ta form.

En återblick på året 2013 – också det ett aktivt år!

19/1-17/2 2013 ordnade Stockholms stadsbibliotek (Sverige), i samarbete med Edith Södergransällskapet och SLS, en Edith ?Södergran-månad. Fotoutställningen ’Edith i närbild’ stod i fokus. Under två kvällar ordnades föredrag och diskussioner: medverkande var litteraturprofessorn vid Helsingfors universitet Ebba Witt-Brattström, litteraturforskaren Agneta Rahikainen, författaren Jonas Ellerström, Claire Wikholm (diktuppläsning) och Gunnar Edander (musik). – Publikmässigt nytt rekord för dylika evenemang på Stadsbiblioteket: ena kvällen 340(!) åhörare och den andra nästan 90.

20.3 2013: Årsmöte och Edith Södergrans födelsedagsfest i Helsingfors. – Om detta kunde man läsa i medlemsbrevet hösten 2013.

15.4.2013: ”Stunder med Edith” på G18 i Helsingfors. – Ett tvåspråkigt teater- och musikprogram om Edith Södergran, med sånger, dikter och texter av Hagar Olsson. Medverkande: opera- och konsertsångerskan Ida Wallén, operasångerskan Rita Bergman, skådespelaren/recitatören Ella Pyhältö och skådespelaren Juhani Rajalin.

Juni 2013: Resan till S:t Petersburg, Raivola och Viborg. – Resan beskrevs ingående i medlemsbrevet hösten 2013 och finns på hemsidan.

Oktober 2013: Sällskapet fick en ny folder, e-postadress och facebooksida.

24–27.10.2013: Bokmässan i Helsingfors.
Sällskapet delade monter med Astra, Ny Tid, Tidskriftscentralen och Nätverkstan. – På vårt bord fanns ES-litteratur till salu och den nya foldern för utdelning.
Två stora Södergranteman på bokmässan var:
–  södergranforskarna Hilja Mörsäri och Agneta Rahikainen samtalade om Södergrans aforismer och liv. – Edith Södergrans aforismer har för första gången översatts till finska och nu getts ut i bokform: ”Edith Södergran – Kaikkiin neljään tuuleen” (Mot alla fyra vindar).
–  Wivan Nygård-Fagerudd samtalade med regissör Claes Olsson om hans filmprojekt. Filmen kommer att beskriva mötet mellan Edith Södergran och Elmer Diktonius i Raivola 1922.

31.10.2013: Edith på flera språk. – Diktaftonen i Stockholm som blivit en tradition!
Arrangörer: Internationella biblioteket i Stockholm tillsammans med Edith Södergran-sällskapet. – 33 personer mötte upp för att läsa och lyssna på Edith Södergrans dikter. Över 40 uppläsningar av ca 20 dikter på 13 språk och en dialekt: khmer, lettiska, arabiska, japanska, ryska, ungerska, rumänska, franska, italienska, rikssvenska, finlandssvenska, spanska, finska och Viborgs-karelska. – Kvällens moderator var återigen Andrea Reuter.

4.11.2013: ”Ett litet rostrött segel” i konsertserien ”Orfeus lyra” på G18 i Helsingfors. Tonsättningar till Edith Södergrans poesi. Sopran Minna Nyberg, mezzosopran Marika Kivinen och pianist Laura Heikkilä uppträdde.

9.11.2013: Feministiskt Forum ordnades på Arbis i Helsingfors.
ES-sällskapet deltog med en föreläsning av Agneta Rahikainen: ”Hagar Olssons Edith – myten om systerskapet”. På sällskapets bord såldes ES-litteratur. – Vår gratisfolder fanns framlagd i entrén, kafeet och biblioteket.

Allt fler medlemmar har uppgett sin e-post adress, tack för det! – Genom e-postutskick sparar vi inte bara i papper, kopiering, frimärken och arbetstid, utan också på miljön! Och därmed finns också mera pengar för själva verksamheten! – Sekreteraren tar emot e-postadresser. Skriv till  camilla.johnsson@kolumbus.fi

Medlemsavgiften för 2014
Sällskapets huvudsakliga inkomstkälla utgörs av medlemsavgifterna och det är främst med dem verksamheten hålls vid liv: betala gärna din medlemsavgift omgående! – Sällskapet har också mottagit frivilliga bidrag, tack!
I Finland: 20 euro för enskild medlem, 30 euro för två på samma adress.
Kontonumret i Finland: FI17 4963 1040 0131 33
I Sverige: 150 kronor för enskild medlem, 200 kronor för två på samma adress.
Kontonumret i Sverige: 1117433-1

Raine Johnsson,
ordförande