Jag är örn.
Det är min bekännelse.
Icke diktare,
aldrig något annat.
Jag föraktar allting annat.
För mig finns ingenting annat än kretsa i örneflykten.
Vad sker i örneflykten?
Alltid detsamma, det eviga.
En blixt skjuter ner på himlen i ändlös begärlighet
älskande hemlighetsfullt som då en ny värld blir till
.

”Blixtens trängtan” (Framtidens skugga, 1920)

Det har varit en intressant Edith Södergran höst!

Under hösten har sällskapet på sin hemsida och via medlemsbrev annonserat om intressanta Södergranrelaterade evenemang i Finland, Sverige och Norge.

Sällskapet har i egen regi ordnat program i Jakobstad (bokpresentation, dikter och musik) och i Grankulla (litterär vandring i finlandssvenska modernisters fotspår). I Stockholm ordnades tillsammans med Internationella biblioteket diktaftonen ”Edith på flera språk”. Och på det Norske Teatret i Oslo framträdde skådespelerskan Ida Löken i ”Lunch&lyrik” med Södergrandikter ackompanjerad av cellist. På sällskapets hemsida noterades också teaterpjäsen ”Guds djärvaste ängel” i Velamsund, Nacka.

På lördag brakar det loss i Stockholm!

Lördagen den 24 november kl. 14.00 – 18.30 anordnas i ABF-huset (Sveavägen 41) ett seminarium med rubriken ”Jag är örn. Det är min bekännelse” – Edith Södergran 120 år.
Arrangör: ABF Stockholm.  Entré 100 kr.

Program:
14.00 – 16.00
Södergran forever – eller varför man ska läsa en revolutionerande klassiker
Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.
Det lungsjuka geniet från Raivola – myter om Edith Södergran
Agneta Rahikainen, författare och programchef på Svenska litteratursällskapet i Finland.
Agneta utkommer 2013 med en bok i ämnet.

Stina Ekblad läser Edith Södergrans dikter.
16.30 – 18.30
”Guds djärvaste ängel”
Teaterföreställning i regi av Magnus ”Mankan” Nilsson om Edith Södergrans magiska möte med den unge författarkollegan Elmer Diktonius. – Camilla Nyberg som Edith Södergran och Andreas Rodenkirchen som Elmer Diktonius. Musiker: Olof Misgeld.

Preliminärt program våren och sommaren 2013

Stadsbiblioteket i Stockholm ordnar under februari månad 2013 en Edith Södergran-utställning och föreläsningar. – Medverkande är bl.a. Ebba Witt-Brattström, Agneta Rahikainen och Gunnar Edander.
Då programmet blir klart kommer ytterligare information om evenemanget att finnas på bibliotekets hemsida och sällskapets hemsida www.sodergransallskapet.fi

Edith Södergran-sällskapets årsmöte hålls onsdagen den 20 mars 2013 kl 17-18 i Arbis bibliotek i Helsingfors. Efter mötet blir det föredrag, program och mingel. – Mera information om detta skickas under våren ut i ett medlemsutskick och läggs också på www.sodergransallskapet.fi

Styrelsen utreder tillsammans med ett par researrangörer möjligheterna till en medlemsresa till S:t Petersburg och Raivola. – Preliminärt kunde resan ordnas i mitten av maj eller mitten av juni. – Resans pris torde ligga på ca 500 euro/person i 2-personers rum (tillägg för enkelrum ca 100 euro). – Minst 35 personer krävs för att resan ska bli av.  Meddela snarast om du är intresserad av en resa och i så fall när.

De litterära sällskapen i Sverige (DELS)

DELS, som bildades 1990, samlar de i Sverige verksamma litterära sällskapen, främjar och sprider kännedom om den litterära sällskapsrörelsen samt anordnar arrangemang och sällskapens insatser av gemensamt intresse. – Södergransällskapet är medlem i DELS. – När du behöver komma i kontakt med DELS använder du  info@dels.nu

På sin hemsida  http://www.dels.nu  och på bloggsidan  https://litteratursallskap.wordpress.com/  förmedlar DELS information och intryck på ett informellt sätt till och från de litterära sällskapen i Sverige.

DELS har en egen tidskrift, PARNASS, där sällskapens författare presenteras i fyra årligen utkommande temanummer, som också innehåller skilda litterära artiklar och information om sällskapens verksamheter. Evenemangstips kommer också att läggas på hemsidan  www.parnass.nu  och där kan du också prenumerera på tidskriften.

Skicka din e-postadress

I medlemsregistret finns i dag 184 e-postadresser, vilket är ca hälften av medlemsantalet. Flera e-postadresser behövs! – Varje e-postadress i medlemsregistret betyder besparingar i utskrifter, frimärken, kuvert och arbetstid. – Skicka din e-postadress till camilla.johnsson@kolumbus.fi

Ideer och tips

Styrelsen tar emot idéer och förslag kring hur bl.a programverksamheten kan utvecklas.  Det kan gälla seminarier, föreläsningar, resor/resmål, musikevenemang/konserter – ja nästan vad som helst! Skicka ditt förslag till raine@kolumbus.fi eller till någon av styrelsemedlemmarna.

Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften för 2012?

I Finland: 20 euro för enskild medlem, 30 euro för två på samma adress.
Kontonumer i Finland: FI17 4963 1040 0131 33
I Sverige: 150 kronor för enskild medlem, 200 kronor för två på samma adress.
Kontonumer i Sverige: 1117433-1

Styrelsen

genom
Raine Johnsson, ordförande