Bästa medlem i Edith Södergran-sällskapet!

Sällskapet höll årsmöte tisdagen den 16 maj på Richardsgatans bibliotek i Helsingfors. Årsmötet godkände förslaget till nya stadgar, som träder i kraft när Patent- och registerstyrelsen i Finland godkänt dem. De nya stadgarna kommer att kunna tillämpas under höstmötet senare i år. På årsmötet valdes nya styrelseledamöter istället för dem som var i tur att avgå. Styrelsen för verksamhetsåret 2017 ser ut såhär:

Ordförande: Sebastian Köhler.
Ordinarie styrelseledamöter: Barbara Rosenqvist-Pettersson, Camilla Johnsson, Olga Engfelt, Karin Pennanen, Patricia Rodas och Nelly Jurvelius.
Suppleanter: Ebba Witt-Brattström och Annette Kronholm-Cederberg.

Anna Therman och Marianne Lindberg fortsätter som verksamhetsgranskare resp. dennes suppleant.

Vi välkomnar Nelly Jurvelius som ny styrelsemedlem!

Efter årsmötet fick mötesdeltagarna lyssna till inbjudna Rose-Marie Malms läsning av ett urval mindre kända Södergrandikter.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna för 2017 fastställdes på årsmötet till 15 euro för ordinarie medlem och 10 euro för juniormedlem (under 30 år). Betala din medlemsavgift med följande uppgifter:

Mottagare: Edith Södergran-sällskapet rf
Kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33
BIC-/SWIFT-kod (behövs för betalning utanför Finland): ITELFIHH
Meddelande: Medlemsavgift 2017 (Ifall du betalar någon annans eller flera personers avgifter i en och samma betalning, ange också medlemmarnas namn i meddelande-rutan.)
Förfallodag: 30.6.2017

Obs! Sällskapet har inte längre ett bankkonto i Sverige. Alla medlemsavgifter betalas i fortsättningen till sällskapets ovannämnda bankkonto i Finland (Närpes Sparbank). Alla betalningar görs i valutan euro. Instruktioner för hur du som är svensk medlem betalar medlemsavgiften via en s.k. SEPA-betalning finner du i bilagan till detta medlemsbrev. (Även andra medlemmar bosatta i ett EU-land betalar medlemsavgiften enkelt via en SEPA-betalning.)

Varför det är viktigt att du som medlem betalar medlemsavgiften. Sällskapet har två inkomstkällor: understöd från fonder och stiftelser samt medlemsavgifter. Understöden räcker sällan till för att finansiera sällskapets hela verksamhet och dessutom är det aldrig säkert att sällskapets ansökningar beviljas. Som betalare av medlemsavgiften möjliggör du sällskapets verksamhet och fortlevnad.

Kommande verksamhet

Poesitävlingen Lilla Edith 2017 har deadline för bidrag den 31 maj. Tävlingens vinnare prisbelönas på Helsingfors bokmässa i oktober, där vinnarnas bidrag läses upp och vinnarna intervjuas på Totti-scenen.

Under hösten planerar sällskapet att liksom i fjol ordna diktläsningskvällen ”Edith på olika språk” i Stockholm. Därtill strävar vi att delta i Feministiskt Forum i Helsingfors. Höstmötet, där styrelse väljs och verksamhetsplan samt budget fastställs för 2018, hålls inom september–december.

Glad sommar önskar
Sebastian Köhler, ordf.

BILAGA: Att betala medlemsavgiften via en SEPA-betalning i Sverige

När du betalar via en SEPA-betalning från Sverige använder du de internationella koderna IBAN-kontonummer och BIC-/SWIFT-koden (se nedan). Med de internationella koderna är det bara att fylla i, precis som en betalning inom landet. Om det känns svårt är det värt att använda supporten (din banks) som kan guida genom proceduren, eller använda support från banken via telefon eller genom att själv gå till banken.

Det här behöver du veta för att betala din medlemsavgift:

  1. Betalningsmottagare: Edith Södergran-sällskapet
  2. Betalningsmottagarens adress: Närpesvägen 13, 64200 Närpes, Finland
  3. Mottagarland: Finland
  4. Valuta: EURO
  5. Belopp: 15 EURO (10 EURO för medlem under 30 år)
  6. Vid frågan ”är det en normal betalning eller SEPA” väljer du SEPA-betalning

OBS!!!! Du behöver också:
Mottagarens IBAN-kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33  (OBS! FI står för Finland)
Mottagarens BIC-/SWIFT-kod: ITELFIHH