Glad midsommar och en skön sommar önskas alla medlemmar!

ÅRSMÖTET 2012

Årsmötet hölls 29.3.2012 på Arbis bibliotek i Helsingfors, i samband med firandet av Edith Södergrans födelsedag. 21 personer deltog i årsmötet. Sällskapets långvariga sekreterare och skattmästare Agneta Rahikainen hade meddelat att hon avgår och hon avtackades med blommor. Likaså hade styrelsemedlemmen Katarina Gäddnäs meddelat att hon avgår. Ett stort tack för det fina arbete ni gjort under era år i styrelsen!

Årsmötet valde Raine Johnsson till styrelsens ordförande (omval). I den nya styrelsen sitter: Anna Berg/Sverige (omval), Anna Franck (ny), Anders Westerlund (omval), Pian Wistbacka (ny), Heidi von Wright (ny), Ylva Larsdotter [suppleant] (omval), Janina Orlov/Sverige [suppleant] (omval). Den nya styrelsen konstituerade sig 14.4.2012, Anders Westerholm fortsätter som viceordförande. Sekreteraruppgifterna sköts enligt ett roterande system. Webbfrågorna sköts av Raine Johnsson. Vid ett e-postmöte 9-10.5.2012 valde styrelsen Camilla Johnsson till skattmästare.


EDITH SÖDERGRANS FÖDELSEDAGSFEST 29.3 2012 I HELSINGFORS

Efter årsmötet fortsatte programmet. Professor Ebba Witt-Brattströms förelsäsning ”Edith Södergran som kosmopolit” samlade 107 åhörare. Efter föreläsningen reciterade Alma Pöysti Södergrandikter. Därefter blev det samkväm med mat och dryck, i vilket ett 90-tal personer deltog. Istället för den traditionella hallontårtan bjöds deltagarna på pajer och sallad.

Hört i vimlet efter Almas uppläsning:
”Alma Pöysti läste med en enorm inlevelse…”.
”Att hon var förkyld märktes, men den hesa rösten och hostandet gjorde att dikterna bara kändes bättre…”.
”Hennes fysiska närvaro var så stark att den gav kalla kårar…”.
”Hon framförde några dikter utantill, gjorde några avbrott och tog om, vilket bara förstärkte den förtätade stämningen…”.

Deltagarna verkade vara nöjda med föreläsningen, recitationen och samkvämet efteråt och lokalen var mycket väl vald. – Ylva Larsdotter hade sammanställt den flyer deltagarna först såg då de steg in genom dörren till Arbis och som dessutom fanns upphängd på olika platser i lokalen.

PLANERING AV VERKSAMHETEN HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

ES-sällskapet ordnar en litterär afton i Jakobstad måndagen den 6 augusti 2012 kl. 19 på After Eight.  – Vi får träffa Malin  Klingenberg (författare till barnboken Patrik och pensionärsmakten) och Heidi v Wright. Dessutom får vi höra Edith Södergrans dikt Kärlek på karelska. Vi försöker också få musik med på programmet. – Kolla hemsidan:  www.sodergransallskapet.fi/start

ABF i Stockholm har meddelat att de ordnar ett Edith Södergran –seminarium, med preliminärt datum lördagen den 24 november 2012. Ebba Witt-Brattström föreläser och eventuellt medverkar också Agneta Rahikainen. – Följ också med ABF:s hemsida och annonser för detta evenemang!

Vidare utreder styrelsen möjligheterna till en litterär afton hösten 2012 på något bokcafé i Stockholm.

Höstseminarium i Finland 2012. – Föreläsning, dikter och musikframträdande brukar ingå i programmet. – Här hoppas vi få med Agneta Rahikainen och hennes bokprojekt. Styrelsen utreder lämplig lokal; alternativ är t.ex. Luckan eller SLS i Helsingfors eller någon lokal t.ex. i Åbo eller Vasa.

Önskemål har också framförts om en ”Litterär vandring” i Grankulla. – Styrelsen utreder.

Förhandsuppgifter har inkommit att Stockholms stadsbibliotek våren 2013 planerar ett Edith Södergranevenemang, med olika föredrag och med musikframträdande av Gunnar Edander. – Följ med Stockholms stadsbiblioteks hemsida och annonser för detta evenemang!

Årsmötet våren 2013 och Edith Södergrans födelsedag firas med program (i Finland).

Resan till Raivola inställdes i år p.g.a. alltför få anmälda. – På årsmötet framfördes önskemål om en medlemsresa till Sverige 2013. – Styrelsen utreder.

Senaste nytt finns också på sällskapets hemsida: www.sodergransallskapet.fi

ÖVRIGT

Medlemsavgiften för 2012

Medlemsavgiften är:
I Finland:  20 euro för enskild medlem, 30 euro för två på samma adress.
I Sverige:  150 kronor för enskild medlem, 200 kronor för två på samma adress.

Kontonumret i Finland: FI17 4963 1040 0131 33
Kontonumret i Sverige: 1117433-1

Om du inte har betalat medlemsavgiften, kan du använda det bifogade inbetalningskortet.
Betala gärna senast 15 juli – tack!

Din e-postadress

Vi vill spara på miljön och sällskapets ekonomi då det gäller medlemsutskicken. Varje
e-postadress betyder inbesparingar i papper, kopiering, frimärken – och i arbetstid.
Skicka alltså din e-postadress redan idag till  raine@kolumbus.fi

Ideer och tips

Styrelsen tar emot idéer och förslag kring hur bl.a programverksamheten kan utvecklas.  Det kan gälla seminarier, föreläsningar, resor/resmål, musikevenemang/konserter – ja nästan vad som helst! Skicka dina förslag till  raine@kolumbus.fi

Styrelsen,
genom

Raine Johnsson, ordförande