Södergran-sällskapet har två gånger deltagit i resor  till S:t Petersburg och Raivola ordnade av Gabriella Lindblom  (lektor i modersmål och ryska vid Kimitoöns gymnasium.) Nu har Gabriella meddelat att det finns såpass många intresserade att hon har lovat att det blir en resa 2-5.8.”  Här en kort information om resan som nu är på planeringsstadiet. Men observera att den preliminära anmälan ska vara inne 10.5.

BUSSEN STARTAR I KIMITO OCH ÅKER GENOM BYGDERNA ENLIGT BEHOV SAMT VIA HELSINGFORS.

I PRISET (MAX 500 euro) ingår bussresa/hotell med frukost/visum/registreringsavgifter samt reseledarens tjänster.

ANMÄL ER PRELIMINÄRT TILL MIN E-POSTADRESS gabriella.lindblom@kimitoon.fi SENAST 10.5. Ge också ditt telefonnummer.
OBS! GÄLLER ÄVEN DEM SOM REDAN FÖRHANDSANMÄLT INTRESSE TILL MIG.
BERÄTTA OCKSÅ VILKA ÖNSKEMÅL NI HAR ANGÅENDE RESANS PROGRAM.

DÅ JAG SER HUR MÅNGA OCH VILKA SOM ANMÄLT SIG PRELIMINÄRT GÖR JAG UPP ETT PROGRAM OCH EN DEFINITIV KOSTNADSKALKYL FÖR RESAN, VILKEN JAG SEDAN SKICKAR TILL ALLA PRELIMINÄRT ANMÄLDA.

EN BINDANDE ANMÄLAN GÖRS SEDAN SENAST 10.6, DÅ RESAN OCKSÅ BÖR BETALAS.

FRÅGOR SKICKAS TILL Gabriella Lindbloms E-POST gabriella.lindblom@kimitoon.fi

Observera att  anmälningen sker i två steg, först med en preliminär anmälan och sedan med en bindande.

Ju flera som kommer med från Södergransällskapet, desto mer kan en del av programmet utformas enligt era önskemål.

Det är viktigt att alla hugade anmäler sig preliminärt, så att Gabriella ser vartåt det lutar. Alla bör också ange telefonnummer, så Gabriella kan få tag på dem ifall det behövs

Genom  Edith Södergran-sällskapets styrelse