Edith översatt till kosovoalbanska av Oseku Shqiptar