SENASTE NYTT!
(Se detaljerat i spalten till höger)

Uppdaterad 24.9.2016
 

PROGRAM
HÖSTEN 2016

Bekanta dig med höstens program i huvudspalten till höger.

============================

Kom också ihåg att Edith Södergran-sällskapet har en facebooksida. Logga in med ditt eget FB-konto.

Sällskapets broschyr har delats ut vid olika evenemang.


VILL DU KOMMENTERA 
HEMSIDAN?

SKRIV TILL WEBBMASTER: 

raine@kolumbus.fi

=============================

TOMAS MIKAEL BÄCK:
nu aktuell med diktsamlingen "De tysta gatorna".
 
Se i spalten till höger.
------------------------------

Litteraturbanken.se tillhandahåller e-böcker:
Gå in på webben

http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/

Sök Södergran i listan. 

-----------------------------

I modulen "SAXAT":

Prisregn över finlandssvenska författare.
Hufvudstadsbladet,
den 5 februari 2015

-----------------------------

I SLS:s arkiv finns drygt 400 fotografier tagna av poeten Edith Södergran för att användas fritt.

-----------------------------

"LITTERATURFÖRSLAG" upp-daterad 22/9 2014.
Musik till Södergrandikter i "TONSÄTTNINGAR"upp-daterad 26/10 2015
Läs också "TIDSKRIFTER/ARTIKLAR".

----------------------------------

Senaste medlemsbrevet postades 15 mars 2016. (Läs i modulen "Medlemsbrev").

Senaste årsmötet hölls den 23 april 2016 i Helsingfors (Finland).

Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften?

Medlemsavgiften är 15 euro i både Finland och Sverige.
Juniormedlemsavgiften (för medlemmar under 30 år) är 10 euro i Finland och Sverige.

Kontouppgifterna hittar du i modulen "Styrelsen/Kontakt/Medlemsavgift"


----------------------------------------------------

Styrelsen önskar alla ES-sällskapets medlemmar
en bra inledning på hösten och presenterar här höstens program (i tidsordning)

Triumf att finnas till – diker av Edith Södergran

Torsdagen den 6 oktober kl 19, Sibelius-Akademin, Camerata-salen.
Adress: Musikhuset, Mannerheimvägen 13 A, 00100 Helsingfors

Edith Södergrans dikter har inspirerat kompositörer till många olika vokalverk. Vi får lyssna på ett tvärsnitt av dessa.

Se hela programmet på  https://www.musiikkitalo.fi/sv/event/triumf-att-finnas-till-dikter-av-edith-sodergran
-----------------------------------------------------------

Edith på olika språk, Stockholm (Sverige)

Torsdagen den 27 oktober kl. 19 ordnas det evenemang i Stockholm som blivit en tradition.
Adressen är: S:t Pauls Bok & Pappershandel,  Mariatorget 7, Stockholm (Södermalm).​

Vi samlas nu för femte året i rad för att läsa dikter av Edith Södergran på olika språk.

Kom med och läs på det språk du väljer. Eller kom bara för att lyssna på andra. Edith Södergran-sällskapet bjuder på fika.

------------------------------------------------------

Helsingfors bokmässa 27-30.10.2016

En jubilar: Tomas Mikael Bäck
Torsdagen den 27 oktober, kl. 18.00 på Tottiscenen

Tomas Mikael Bäck, en av Svenskfinlands främsta poeter, fyllde sjuttio år i år. I våras publicerades hans tjugonde bok, De tysta gatorna.
Thomas Mikael Bäck möter Michel Ekman och Mathias Rosenlund i ett jubileumssamtal om poesi, liv och eventuellt även om Vasa.

Tomas Mikael Bäck tilldelades Edith Södergran-priset år 2014.

Arrangör: Schildts & Söderströms

Modernismen 100 år i Norden (SLS program)
Fredagen den 28 oktober, kl. 16.00 på Edith Södergran-scenen

1916 skapade Tristan Tzara dadaismen. Samma åt debuterade Edith Södergran och Hagar Olsson. Vilken betydelse har de idag och hur stod det egentligen till med deras vänskap? Och hur är läget med Henry Parland, den modernaste av modernister?
Medverkande: Ebba Witt-Brattström, Ville Lindholm, Agneta Rahikainen. Moderator: Janina Orlov. Arrangör: Schildts & Söderströms, Svenska litteratursällskapet i Finland.

------------------------------------------------------

Bokkalaset 9–14.11, Ekenäs

Se hela programmet på  https://bokkalaset.wordpress.com/program-2016/

Edith Södergran-sällskapet ordnar två föreläsningar fredagen den 11.11 i Sigurd Snåresalen (Ekenäsgården), Raseborgsvägen 8.

”Författarna bakom linsen”, fil.dr Agneta Rahikainen 
Fredagen den 11.11 kl. 13.00–14.30

Modernismen i Finland 100 år  – Edith Södergran-sällskapet vill uppmärksamma att det har gått exakt hundra år sedan Edith Södergran debuterade i november 1916.
Vi vill lyfta fram Edith Södergrans betydelse som pionjär för modernismen inom den finländska litteraturen. Vanligtvis är det hennes lyrik och aforismer vi känner, men den här gången tänkte vi ta en annan infallsvinkel.
Agneta Rahikainen har genom sin forskning nyanserat och moderniserat bilden av Edith Södergran, men också lyft fram att Edith var en skicklig fotograf. Under rubriken Författarna bakom linsen berättar Rahikainen om Edith Södergrans och Henry Parlands relation till bildkonst och fotografering.

”Oscar Parlands författarskap i den ryska modernismens kontext” – Olga Engfelt, doktorand i litteraturvetenskap (ÅA).
Fredagen den 11.11 kl. 14.45–16.00

I föredraget presenterar Olga Engfelt sin forskning om Oscar Parlands självbiografiska barndomstrilogi. Engfelt har undersökt de ryska influenserna och det förlorade paradisets poetik i Parlands romaner, och kommer bl.a. att berätta hur den ryska modernismens estetiska principer återspeglas i verken. Oscar Parlands författarskap har förknippats med modernismens genombrott i den finländska litteraturen efter andra världskriget.

------------------------------------------------

Feministiskt Forum;
Girl crush på 1920-talet – Ediths brev av Hagar Olsson

Lördagen den 12.11 på Helsingfors Arbis, Sturegatan 2

Kulturjournalisterna Catariina Salo och Ylva Larsdotter samtalar kring Edith Södergran, Hagar Olsson, vänskap, begär och brevskrivning. 

Edith Södergran och Hagar Olsson var moderna "nya kvinnor" som talade flera språk och var lidelsefullt intresserade av den litterära modernismen. Båda debuterade 1916. De skrev brev till varandra från 1919 till Ediths död våren 1923. Breven kan läsas som en berättelse om hur två kvinnors djupa och kärleksfulla gemenskap föds, byggs upp och gradvis upplöses.
Till Schildts & Söderströms nyutgåva av boken ”Ediths brev” har Karolina Ramqvist skrivit förordet och Sanna Mander gjort omslaget.

Samtalet går på svenska men det går bra att ställa frågor/kommentera på finska och engelska.

Arrangör: Edith Södergran-sällskapet.

Kontakt/planerare: Ylva Larsdotter, e-post: ylva.larsdotter@arbis.hel.fi

====================================================

Klicka på "Födelsedagsfest 4 april 2016" i menyn uppe i balken för att ta del av programmet i ord och bild.

===================================================

 Södergran pristagaren 2014:

Tomas Mikael Bäcks diktsamling "De tysta gatorna".

För två år sedan tilldelades Tomas Mikael Bäck Södergranpriset med motiveringen att "Tomas Mikael Bäck är den poet i sin generation som stadigast hållit fast vid en avantgardistisk poetik. Det skulle nog Edith Södergran tycka om".

Som motto för den nu aktuella diktsamlingen har Bäck valt inledningsorden till en av Edith Södergrans mest älskade dikter: ”Var lugn, mitt barn, det finnes ingenting, / och allt är som du ser (---)”.

Den abrupt avklippta strofen får på det här sättet en mycket bäcksk twist av motsägelsefullhet.

Läs hela inlägget av Marit Lindqvist/YLE på: http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/26/aforistiska-aptitretare-till-poesi

                                ==========================================

Edith Södergrans dikter är översatta till åtminstone 36 språk (statistik från 12.11.2015):

Se vidare i modulen "Litteraturförslag". 

Känner du till översättningar till något annat språk? 
Vi tar gärna emot tips på: sodergransallskapet@gmail.com

Ett smakprov på albanska finns i modulen "Saxat".

---------------------------------------------------------------------------

BILDER FRÅN
DIKTUPPLÄSNINGSKVÄLLEN
"EDITH PÅ OLIKA SPRÅK"
finns i modulen med samma namn.
Evenemanget ordnades i Stockholm den 12 november 2015.


BILDKAVALKAD FRÅN EDITH SÖDERGRAN/
HELENE SCHJERFBECK-SYMPOSIET
finns i modulen "SYMPOSIUM 2015".
Evenemanget ordnades 6.11.2015 i Ekenäs, Finland.
 

 

 

Hemsidan uppdaterad:
24.9.2016 kl. 23.20 

Edith Södergran-bilden uppe på Start-sidan är tecknad av Sandra Nyberg ©