SENASTE NYTT

finns alltid i huvudspalten till höger.
Detaljerad information finns i respektive rubrik under vinjetten uppe på sidan.


Senast uppdaterat

Uppgifter om medlemsavgiften

Poesitävling för unga: Lilla Edith-priset (13.12)

Litteraturförslag

 

Hemsidan uppdaterades 3.1.2017 kl. 11.50 

Läs om medlemsbrev, årsmötet, styrelsen, böcker, musik, evenemang, mm. genom att klicka på respektive rubrik i den svarta balken under vinjettbilden.

Vinjettens Edith Södergran-bild är tecknad av Sandra Nyberg ©

EDITH SÖDERGRAN-SÄLLSKAPET ÖNSKAR 
MEDLEMMARNA OCH ALLA SÖDERGRANVÄNNER
GOTT NYTT ÅR 2017!

================================================================

Nu kan du betala medlemsavgiften för 2017

Medlem i Finland 15 euro ; medlem i Sverige 150 kronor.
Juniormedlem (under 30 år) i Finland 10 euro ; juniormedlem i Sverige 100 kronor

Medlemsavgiften betalas in på det finska bankkontot:

Närpes sparbank  FI17 4963 1040 0131 33      BIC-/SWIFT-kod  ITELFIHHXXX

OBS! Medlemmarna i Sverige betalar i svenska kronor (SEK) på det finska bankkontot i Närpes Sparbank. Sällskapets PlusGiro-konto (Nordea) i Sverige har avslutats och vi har inte längre något bankkonto i Sverige.

===================================================================

P O E S I T Ä V L I N G   F Ö R   U N G A

År 2016 har det gått 100 år sedan poeten Edith Södergran debuterade med samlingen Dikter.

Edith Södergran-sällskapet uppmärksammar detta genom att utlysa poesitävlingen Lilla Edith för unga i Finland födda åren 1998–2003.

Temat för tävlingen är resan och vandringen. Temat får tolkas fritt.

I de stora skogarna gick jag länge vilse,
jag sökte sagorna, min barndom hört.

                                                                                     ur ”I de stora skogarna” (Dikter 1916)

Varje skribent deltar med tre dikter som är skrivna på svenska och inte har publicerats tidigare.

Skicka ditt bidrag till poesi.lillaedith@gmail.com senast den 31 maj 2017.

Signera dina dikter med pseudonym (inte ditt namn) och bifoga dem som en PDF-fil till eposten. I eposten uppger du namn, pseudonym, födelsedatum och adress.

En jury på tre personer väljer ut tre pristagare som bjuds in till Helsingfors bokmässa i oktober 2017 för prisutdelning.

Edith Södergransällskapet är en litterär förening som grundades 1984.
Lilla Edith priset utdelades första gången vid sällskapets 30-årsjubileum 2014.

www.sodergransallskapet.fi
www.facebook.com/edithsodergransallskapet

Foto: Edith Södergran.
 Källa: Svenska litteratursällskapet i Finland.

=============================================

BILDER FRÅN DIKTUPPLÄSNINGSKVÄLLEN "EDITH PÅ OLIKA SPRÅK" 27.10. 2016
har lagts in i modulen med samma namn.

=============================================================

Klicka på "Födelsedagsfest 4 april 2016" i menyn uppe i balken
och att ta del av programmet i ord och bild
.

===================================================

Edith Södergrans dikter är översatta till åtminstone 36 språk (statistik från 12.11.2015):

Se vidare i modulen "Litteraturförslag". 

Känner du till översättningar till något annat språk? 
Vi tar gärna emot tips på: sodergransallskapet@gmail.com

Ett smakprov på albanska finns i modulen "Saxat".

---------------------------------------------------------------------------