Styrelsen 2017

Sebastian Köhler, ordförande, e-post: sebastian.kohler@sls.fi
Olga Engfelt, vice ordförande, styrelsemedlem, e-post: oengfelt@abo.fi
Barbara Rosenqvist, sekreterare, styrelsemedlem, e-post: brosenqv@gmail.com
Camilla Johnsson, styrelsemedlem
Karin Pennanen, styrelsemedlem
Patricia Rodas, styrelsemedlem
Nelly Jurvelius, styrelsemedlem
Ebba Witt-Brattström, suppleant
Annette Kronholm-Cederberg, suppleant

Skattmästare: Camilla Johnsson, e-post: camilla.johnsson@kolumbus.fi
Verksamhetsgranskare: Anna Therman
Verksamhetsgranskarens suppleant: Marianne Lindberg
Webbansvarig: Raine Johnsson