Edith Södergran-sällskapet

En litterär förening till minne av författaren Edith Södergran (1892–1923)

Edith Södergran-kollage

Styrelsen

Styrelsen 2019-2020

Styrelsen för Edith Södergran-sällskapet ser ut som följande

Olga Engfelt, ordförande, oengfelt@abo.fi

Nelly Jurvelius, nellyjurvelius@gmail.com

Barbara Rosenqvist-Pettersson, sekreterare, brosenqv@gmail.com

Birgitta Nyberg, gitta.nyberg@hotmail.com

Rita Forstén, , rita.forsten@kolumbus.fi

Verksamhetsgranskare: Anna Therman
Verksamhetsgranskarens suppleant: Marianne Lindberg

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén