Edith Södergran-sällskapet

En litterär förening till minne av författaren Edith Södergran (1892–1923)

Edith Södergran-kollage

Sida 2 av 4

RESA PLANERAD TILL SANKT PETERSBURG 2-5.8 2018!

Södergran-sällskapet har två gånger deltagit i resor  till S:t Petersburg och Raivola ordnade av Gabriella Lindblom  (lektor i modersmål och ryska vid Kimitoöns gymnasium.) Nu har Gabriella meddelat att det finns såpass många intresserade att hon har lovat att det blir en resa 2-5.8.”  Här en kort information om resan som nu är på planeringsstadiet. Men observera att den preliminära anmälan ska vara inne 10.5.

BUSSEN STARTAR I KIMITO OCH ÅKER GENOM BYGDERNA ENLIGT BEHOV SAMT VIA HELSINGFORS.

I PRISET (MAX 500 euro) ingår bussresa/hotell med frukost/visum/registreringsavgifter samt reseledarens tjänster.

ANMÄL ER PRELIMINÄRT TILL MIN E-POSTADRESS gabriella.lindblom@kimitoon.fi SENAST 10.5. Ge också ditt telefonnummer.
OBS! GÄLLER ÄVEN DEM SOM REDAN FÖRHANDSANMÄLT INTRESSE TILL MIG.
BERÄTTA OCKSÅ VILKA ÖNSKEMÅL NI HAR ANGÅENDE RESANS PROGRAM.

DÅ JAG SER HUR MÅNGA OCH VILKA SOM ANMÄLT SIG PRELIMINÄRT GÖR JAG UPP ETT PROGRAM OCH EN DEFINITIV KOSTNADSKALKYL FÖR RESAN, VILKEN JAG SEDAN SKICKAR TILL ALLA PRELIMINÄRT ANMÄLDA.

EN BINDANDE ANMÄLAN GÖRS SEDAN SENAST 10.6, DÅ RESAN OCKSÅ BÖR BETALAS.

FRÅGOR SKICKAS TILL Gabriella Lindbloms E-POST gabriella.lindblom@kimitoon.fi

Observera att  anmälningen sker i två steg, först med en preliminär anmälan och sedan med en bindande.

Ju flera som kommer med från Södergransällskapet, desto mer kan en del av programmet utformas enligt era önskemål.

Det är viktigt att alla hugade anmäler sig preliminärt, så att Gabriella ser vartåt det lutar. Alla bör också ange telefonnummer, så Gabriella kan få tag på dem ifall det behövs

Genom  Edith Södergran-sällskapets styrelse

Själarnas möte – Nelly Jurvelius nya bok

Edith Södergran-sällskapets vårmöte 10.4 i Helsingfors ordnades för första gången som det ena ordinarie mötet av två enligt de nya stadgarna. Mötet besöktes av ett tjugotal Edith-vänner. Efter mötet inleddes kvällens program med recitation av Margareta Sirviö som intensivt och inlevelsefullt läste tre dikter av Edith Södergran. Efter det presenterades Nelly Jurvelius nyutkomna bok Edith Södergran – själarnas möte i en intervju med ordförande Anna Dönsberg. Nelly berättade om hur hon som ung konststuderande i Helsingfors hittade fram till Edith Södergrans dikter, och hur hon via författaren kom in på Rudolf Steiner. Konststudierna förde Nelly vidare till Järna, prästseminariet i Stuttgart, Florens, och så småningom tillbaka till Helsingfors som lärare i konstundervisning vid Steinerskolan. I boken berättar Nelly om sin personliga utveckling, men också om sin väg som Finlands första konstpedagog med behörighet för Steinerundervisning. Via Edith Södergrans lyrik har Nelly fått hjälp att se sina egna dimensioner, att göra det man kan. Livskraft och eld är honnörsorden för Nelly, och som hon säger, har varje människa en livskraft inom sig.

Boken är vackert illustrerad med foton och Nellys egna illustrationer till Södergran-dikter. I slutet av boken återges ett drömartat samtal mellan Hildegard von Bingen och Edith Södergran, syskonsjälarna, tempelprästinnorna bevakande framtidens eld. I boken ingår också bilder på Nellys silkes- och pastellmålningar.

Kallelse till årsmöte 10.4.2018

Kallelse till årsmöte/vårmöte

Tisdag 10.4. 2018, kl. 18.00-18.30, Tölö bibliotek, Mika Waltari-salen

Under årsmötet presenterar vi verksamhetsberättelsen för 2017 och diskuterar idéer för hösten 2018. Här hör vi gärna dina idéer för vad Edith Södergran-sällskapet kunde ägna sig åt. Bokslutet för 2017 fås till påseende på begäran.

Nya ordföranden Anna Dönsberg

Nya ordföranden Anna Dönsberg presenterar sig

Eftersom jag i egenskap av ordförande är nykomlingen i gänget så tänkte jag säga några ord om mig själv. Jag jobbar på Svenska Yle som kultur- och samhällsredaktör. Har tidigare under många år gjort program för radio och tv som varit specialiserade på litteratur. För tillfället är jag en av programledarna för aktualitetsprogrammet Aktuellt 17 i Yle Vega, som sänds i radion alla vardagar klockan fem. Har studerat litteratur vid Åbo Akademi och blev färdig 1990. Upplever att bland det klokaste en människa kan göra är att samlas med andra och njuta av litteratur i samtal och uppläsningar.

Edith Södergrans födelsedagsfest

Edith Södergrans födelsedagsfest tisdagen den 10 april kl. 18 i Mika Waltari-salen
Tölö bibliotek Topeliusgatan 6, Helsingfors.

Vi börjar med att lyssna på en dikthälsning.
Sedan presenterar  Nelly Jurvelius sin bok ”Edith Södergran – själarnas möte”. Anna Dönsberg intervjuar.
Efteråt mingel, hallonkex och saft.

Välkommen! Tervetuloa!

Arr: Edith Södergran-sällskapet

Föreningsmöte 18.12.2017

Kallelse till föreningsmöte måndag 18.12.2017

På sällskapets höstmöte den 21 november 2017 kunde en styrelseordförande för 2018 inte väljas eftersom ingen kandidat ställde upp för val. Därför måste ordförandevalet uppskjutas. För att välja ordförande kallas härmed sällskapets medlemmar till ett extra föreningsmöte måndagen den 18 december 2017 kl. 19.00. Platsen är Richardsgatans bibliotek, Richardsgatan 3, Helsingfors.

Föredragningslista

§1 Mötet öppnas.

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

§3 Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

§4 Föredragningslistan för mötet godkänns.

§5 Val av styrelseordförande.

§6 Mötet avslutas.

Höstmöte 2017

Kallelse till höstmöte 21/11 2017

Edith Södergran-sällskapets stadgeenliga höstmöte* hålls tisdagen den 21 november 2017 kl. 18.00. Platsen är Richardsgatans bibliotek, sammanträdesrum på 1:a våningen, Richardsgatan 3, Helsingfors.

Styrelsen söker nya krafter som har tid och idéer att jobba aktivt för föreningen. Om du är intresserad, men förhindrad att delta i höstmötet, ta kontakt! Sittande ordförande Sebastian Köhler ställer inte upp för nyval, så vi söker också en ny ordförande för verksamhetsåret 2018.

Föredragningslista

  1. Mötet öppnas.

  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

  4. Föredragningslistan för mötet godkänns.

  5. Verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för 2018 fastställs.

  6. Val av styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå.

  7. Val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant.

Varmt välkommen!

* Sällskapets nya stadgar godkändes av Patent- och registerstyrelsen i juli 2017.

Lilla Edith 2017-prisutdelning

Poesitävlingen Lilla Edith för unga i Finland, födda 1998–2003, blev en succé; tävlingen fick in hela 65 bidrag som uppfyllde villkoren för deltagande. Juryn bestående av Olga Engfelt och Petter Sandelin har valt tre vinnare, som kommer att offentliggöras och belönas med bokpris på Helsingfors bokmässa söndagen den 29 oktober kl. 11.00–11.30 på Totti-scenen. Under prisutdelningen kommer vinnarnas dikter att läsas upp och vinnarna att intervjuas. Kanske vi ses där?

Silkesmålningsutställning 17-28 juli 2017 i Ekenäs (Finland)

”Två eldsjälar möts” – Edith Södergran och Hildegard von Bingen i måleriska samtal på Ekenäs bibliotek 17-28.7.2017. Bekanta dig med Nelly Jurvelius’ fina silkesmålningar!

NELLY

Medlemsbrev 2/2017

Bästa medlem i Edith Södergran-sällskapet!

Sällskapet höll årsmöte tisdagen den 16 maj på Richardsgatans bibliotek i Helsingfors. Årsmötet godkände förslaget till nya stadgar, som träder i kraft när Patent- och registerstyrelsen i Finland godkänt dem. De nya stadgarna kommer att kunna tillämpas under höstmötet senare i år. På årsmötet valdes nya styrelseledamöter istället för dem som var i tur att avgå. Styrelsen för verksamhetsåret 2017 ser ut såhär:

Läs mer

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén