Edith Södergran-sällskapet

En litterär förening till minne av författaren Edith Södergran (1892–1923)

Edith Södergran-kollage

Medlemsbrev maj-juni 2019

Edith Södergran-sällskapet Medlemsbrev maj 2019

Bästa medlem

Var gång en trång känsla kommer över en skall man förvandla den till en vid.

Ur Brokiga iakttagelser 1919

Sällskapet nya ordförande Olga Engfelt har ordet

Vid sällskapets extra föreningsmöte 1.2.2019 valdes Olga Engfelt från Sverige till ny ordförande för Edith Södergran-sällskapet. Ordförande presenterar sig: Det var inte någon slump som har lett mig till Edith Södergran-sällskapet utan ödets vackra mönster som innefattar öst och väst, Ryssland och Finland. Liksom Södergrans liv rör mitt liv sig i olika baltiska miljöer: min hemstad Jaroslavl som ligger i det centrala Ryssland, Stockholm där jag har bott med min familj, min man och mina två barn, i tio år, och Finland där jag har gjort mina doktorandstudier.
Mitt livs första 27 år har jag bott i Ryssland, där jag har varit verksam som forskare och universitetslektor. Året 2008 har kärleken lett mig till Sverige som har blivit mitt nya hem. Svenska har blivit mitt andra språk och nyckeln till den finlandssvenska litteraturens spännande värld. Genom ödets lyckliga nyck har jag hamnat som doktorand i Åbo Akademi, där jag har disputerat en avhandling om Oscar Parland året 2018. Mitt liv är alltså ett evigt gränsöverskridande och en pendelrörelse mellan språk och kulturer. Det är kanske därför känner jag igen mig i Ediths mest melankoliska rader som beskriver längtan efter ett land som icke är.

Edith Södergran-sällskapets viktigaste mål ser jag i att främja den konstnärliga och vetenskapliga verksamheten som kretsar kring diktarinnans liv och författarskap. Sällskapet ska stödja de poeter, musiker och forskare som vill skapa och arbeta vetenskapligt med Södergrans litterära arv. Ediths dikter är den outtömliga inspirationskällan för nya tankar och läsningar. Därför är en av sällskapets uppgifter att arrangera poesikvällar i Ediths anda som skulle locka litteraturälskande människor.

Mitt önskemål som sällskapets nya ordförande och forskare i finlandssvensk litteratur är att involvera även unga forskare i sällskapets verksamhet genom att arrangera möten, samtal, föreläsningar, resor i Ediths spår och presentationer av nya projekt om Ediths författarskap och liv.

Några plock från sällskapets vårmöte 11.4.2019 och årets program

Förutom obligatoriska ärenden som bokslut och verksamhetsberättelse för 2018, antecknades Patent- och registerstyrelsens beslut att person som inte är bosatt i Finland kan fungera som styrelsens ordförande eller viceordförande. Annika Metsämäki valdes till ny bokförare och Camilla Johnsson som kassör för 2019. Planer för verksamhetsåret 2019 är Nelly Jurvelius program Måla med Edith under Bokkalaset 2019 i Ekenäs 7-11 november. Olga Engfelt utreder om ett projekt med Nelly Jurvelius böcker om bild och text kunde planeras i Sverige eller i Finland, närmast Åbo.

Ordförandes tankar om Nelly Jurvelius projekt: Måla med Edith, där olika konstarter möts, är unikt och flerskiftande. Med hjälp av silke, färger och penslar återupplever konstnären och artterapeut Nelly Jurvelius Ediths motiv. Målet med Nellys verksamhet är inte bara att skapa sina egna silkestavlor med utgångspunkt i Edith Södergrans dikter utan även få de andra, barn och vuxna, läsa Ediths dikter och förstå de magiska ordens djupa betydelse genom att involvera dem i en kreativ process. Nelly visar hur man kan arbeta med olika material och kombinera intresset för poesi med sitt eget skapande. Workshopen Måla med Edith i Södergrans anda genomförs

under Ekenäs bokkalas 2019 lördagen den 9 november.Då får deltagarna inspirerade av några Södergrandikter måla akvarell under Nellys ledning. Dikterna läses av lyrikgruppen Svalan från Ekenäs. De 18 första deltagarna ryms med och allt material finns färdigt i kurslokalen. Ingen förhandsanmälning.

Medlemsavgiften

Det är flera medlemmar inte bosatta i Finland som har haft svårigheter att betala medlemsavgiften till Finland. Närpes Sparbank informerar: Kom ihåg att ändra uppgiften om mottagarland / Land till Finland OCH lämna bort prickarna i ä och ö. Skriv Sodergransallskapet och Narpes.

Om du inte kommit ihåg att betala din medlemsavgift så gör det nu. Medlemsavgift för 2019 är 15 €, för juniormedlem 10 € (personer under 30 år).

Konto: Edith Södergran-sällskapet rf, Kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33

Lathund för betalning från annat land än Finland

1)Betalningsmottagare/ Namn fältet : Edith Sodergran-sallskapet 2) Betalningsmottagarens adress / Adressfältet: Narpesvagen 13. 3) Ortsfältet: 64200 Narpes. 4) Mottagarland / Landsfältet: FI – Finland 5) Valuta: EURO 6) Belopp: 15 EURO (10 EURO för medlem under 30 år) 7) Vid frågan ”är det en normal betalning eller SEPA” väljer du SEPA-betalning.

OBS! Du behöver också: Mottagarens IBAN-kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33  (OBS! FI står för Finland)
Mottagarens BIC-/SWIFT-kod: ITELFIHH

Hur informerar vi

Edith Södergran-sällskapet skickar ut två-tre medlemsbrev per år. Information om verksamheten och aktuella händelser finns också på hemsidan http://sodergransallskapet.fi/. Under droppmenyerna Sällskapet, Edith Södergran, Bli medlem, Tag kontakt uppe på ingångssidan finns information om verksamheten, Edith Södergrans verk och översättningar, tonsättningar, kontaktuppgifter och information om hur man betalar medlemsavgiften. Tipsa oss gärna om nyheter, evenemang med anknytning till Edith Södergran på epostadressen sodergransallskapet@gmail.com Sällskapets Facebookadress är Edith Södergran-sällskapet (Edith med fjäder i hatten är den officiella hemsidan).

Verksamhetsberättelse 2018

Vårmötet och Edith Södergrans födelsedagsfest hölls på Tölö bibliotek i Helsingfors den 10 april 2018. Mötet besöktes av ett tjugotal Edith-vänner. Efter vårmötet recitation av Margareta Sirviö som både intensivt och inlevelsefullt läste tre dikter av Edith Södergran. Nelly Jurvelius bok Edith Södergran – själarnas möte presenterades i en intervju med ordförande Anna Dönsberg. Nelly berättade om hur hon som ung konststuderande i Helsingfors hittade fram till Edith Södergrans dikter, och hur hon via författaren kom in på Rudolf Steiner. Konststudierna förde Nelly vidare till Järna, prästseminariet i Stuttgart, Florens, och så småningom tillbaka till Helsingfors som lärare i konstundervisning vid Steinerskolan. I boken berättar Nelly om sin personliga utveckling, men också om sin väg som Finlands första konstpedagog med behörighet för Steinerundervisning. Via Edith Södergrans lyrik har Nelly fått hjälp att se sina egna dimensioner, att göra det man kan. Livskraft och eld är honnörsorden för Nelly, och som hon säger, har varje människa en livskraft inom sig. Boken är vackert illustrerad med foton och Nellys egna illustrationer till Södergran-dikter. I slutet av boken återges ett drömartat samtal mellan Hildegard von Bingen och Edith Södergran, syskonsjälarna, tempelprästinnorna bevakande framtidens eld. I boken ingår också bilder på Nellys silkes- och pastellmålningar.

Kvällen Edith på olika språkordnades den 13 oktober på Arkadia International Bookshop i Helsingfors. Hedersgästen var den kurdiske författaren och översättaren Firat Cewerî från Stockholm vars kurdiska översättning av Edith Södergrans diktsamling Landet som icke är kommit ut våren 2018. Programmet började med musik, Ingrid Enckell, sång och Sami Westerlund, gitarr. Ordförande Anna Dönsberg intervjuade Firat Cewerî. Därefter diktläsning där Firat Cewerî läste på kurdiska, Markku Maula på finska och Mira Berglund-Fitzpatrick på svenska och engelska. Kvällen var välbesökt, omkring 60 personer fick plats i källarlokalen

Sällskapet medverkade på Helsingfors bokmässa och på Bokkalaset i Ekenäs 2018

med samtal kring Edith Södergrans liv och Nelly Jurvelius bok Edith Södergran – själarnas möte. Anna Dönsberg intervjuade Nelly Jurvelius. Samma program som på vårmötet i maj. Samtalet med Nelly Jurvelius i Ekenäs var välbesökt med cirka 30 åhörare.

Ett gemensamt operabesök för medlemmarna ordnades i november till föreställningen Vierge Moderne, en opera uppförd av Oopera Skaala, med tonsättningar av Edith Södergrans dikter. Operan gavs på Teater Viirus på Busholmen i Helsingfors och också på Teater Manilla i Åbo. Till båda föreställningarna fick sällskapets medlemmar köpa rabatterade biljetter.

Sällskapets höstmöte hölls den 15 november 2018 på Tölö bibliotek i Helsingfors. På höstmötet valdes nya styrelsemedlemmar i stället för dem som stod i tur att avgå. Styrelsen 2019 har följande sammansättning: Olga Engfelt, Nelly Jurvelius, Barbara Rosenqvist-Pettersson, Birgitta Nyberg och Rita Forstén suppleant. Anna Therman och Marianne Lindberg återvaldes till verksamhetsgranskare respektive dennes suppleant. På höstmötet kunde en styrelseordförande för 2019 inte väljas eftersom ingen kandidat ställt upp för val. Varför ordförandevalet uppsköts tills en lämplig kandidat hittats och kallelsen till ett extra föreningsmöte, som hölls i januari 2019, kunde skickas ut till medlemmarna. Styrelsen har under 2018 sammanträtt fyra gånger och har flera gånger konfererat per e-post.

Ekonomi

På höstmötet den 15 november beslutades att medlemsavgiften för år 2019 hålls oförändrad: 15 euro för ordinarie medlem och10 euro för juniormedlem, medlem under 30 år. Antalet medlemmar den 31 december 2018 var 175, av vilka 99 i Finland, 65 i Sverige och 11 i övriga länder.

Tack vare det bidrag om 2 000 euro som beviljades sällskapet av Svenska Kulturfonden var det möjligt att genomföra de olika programmen

Edith Södergran-sällskapet

Styrelsen

Uppsala Vokalensembles skivinspelning av Edith Södergrans tonsatta dikter


Under året 2019 arbetar Uppsala Vokalensemble under ledning av Sofia Ågren med en inspelning av skivan Ljusfälten. Skivan utgår från kompositören Matthew Petersons nyskrivna verk Ljusfälten, som är en körsvit med tonsatta dikter av Edith Södergran.  Den sista av de sex dikterna i körsviten bär namnet ”Ljusfälten” och har fått inspirera titeln till körsviten och det övriga repertoarvalet, som är färgat av klanger ur den nordiska sommarnaturen. På skivan medverkar även nyckelharpisten Josefina Paulson, och folkmusiken möter den klassiska körtraditionen i en nyskapande symbios. Skivan spelas in i samarbete med skivbolaget Footprint Records.

Om du vill veta mer om projektet kan du i filmlänken nedan höra kompositören berätta om verket samt ta del av några lyssningsexempel: https://vimeo.com/309921119/7728b7591f

Du har också möjlighet att stötta projektet via Kickstarter eller körens hemsida. Alla bidrag mottages tacksamt!

Hälsningar

Uppsala Vokalensemble

Edith Södergran i London och Helsingfors

Magnus Lindbergs tonsättning av Edith Södergrans dikt Triumf att finnas till uruppfördes i London i november 2018. Samma verk framförs första gången i oktober 2019 i Finland. Samarbetet mellan RSO och Magnus Lindberg har pågått under nästan fyrtio års tid och orkestern har uppfört nästan alla hans orkesterverk. I festivalprogrammet i oktober 2019 ingår Triumf att finnas till för kör och orkester.

Källa: Hbl 10.11.2018, 14.3.2019

Vårmöte 11.4.2019, kl. 17.00 -19.00
Välkommen till Edith Södergran-sällskapets vårmöte
torsdagen den 11 april, kl. 17.00 -19.00

Adress: Arkadia International Bookshop, Nervandergatan 11, Helsingfors

Stadgeenliga ärenden, efter mötet program, musik, servering.

Nelly Jurvelius berättar om sina silkesmålningar Utan skönhet lever människan icke en sekund

Mirka Sulander framför sina tonsättningar av Edith Södergrandikter


V Ä L K O M N A

Elmer Diktonius dikt om Edith Södergran

Elmer Diktonius


Elmer Diktonius var en av de ledande gestalterna inom den finlandssvenska litterära modernismen tillsammans med Edith Södergran, Hagar Olsson och Gunnar Björling. Läs hans dikt om Edith Södergran

SÖDERGRAN


Stjärnfångerska! –
din håv är glitterfull
av gudabrak
och döda blommors prassel.
Ofödd såg du allt;
sjuk botade du friska.
Ingen avlade diktmygg som du:
livslevande,
blodsugande.
(Stenkol, 1927)

Styrelsen 2019-2020

Styrelsen för Edith Södergran-sällskapet ser ut som följande

Olga Engfelt, ordförande

Nelly Jurvelius

Barbara Rosenqvist-Pettersson, sekreterare

Birgitta Nyberg

Rita Forstén

Sällskapets nya ordförande Olga Engfelt presenterar sig

Vid sällskapets extra föreningsmöte 1.2.2019 kunde Olga Engfelt från Sverige väljas till ny ordförande för Edith Södergran-sällskapet.

Här följer presentationen:


Det var inte någon slump som har lett mig till Edith Södergran-sällskapet utan ödets vackra mönster som innefattar öst och väst, Ryssland och Finland. Liksom Södergrans liv rör mitt liv sig i olika baltiska miljöer: min hemstad Jaroslavl som ligger i det centrala Ryssland, Stockholm där jag har bott med min familj, min man och mina två barn, i tio år, och Finland där jag har gjort mina doktorandstudier.

Mitt livs första 27 år har jag bott i Ryssland, där jag har varit verksam som forskare och universitetslektor. Året 2008 har kärleken lett mig till Sverige som har blivit mitt nya hem. Svenska har blivit mitt andra språk och nyckeln till den finlandssvenska litteraturens spännande värld. Genom ödets lyckliga nyck har jag hamnat som doktorand i Åbo Akademi, där jag har disputerat en avhandling om Oscar Parland året 2018. Mitt liv är alltså ett evigt gränsöverskridande och en pendelrörelse mellan språk och kulturer. Det är kanske därför känner jag igen mig i Ediths mest melankoliska rader som beskriver längtan efter ett land som icke är.

Edith Södergran-sällskapets viktigaste mål ser jag i att främja den konstnärliga och vetenskapliga verksamheten som kretsar kring diktarinnans liv och författarskap. Sällskapet ska stödja de poeter, musiker och forskare som vill skapa och arbeta vetenskapligt med Södergrans litterära arv. Ediths dikter är den outtömliga inspirationskällan för nya tankar och läsningar. Därför är en av sällskapets uppgifter att arrangera poesikvällar i Ediths anda som skulle locka litteraturälskande människor.

Medlemsbrev januari 2019

Edith Södergran-sällskapet Medlemsbrev januari 2019

Bästa medlem

När natten kommer

står jag på trappan och lyssnar,

stjärnorna svärma i trädgården

och jag står i mörkret…

Extra föreningsmöte fredag 1.2.2019

På sällskapets höstmöte den 15 november 2018 kunde en styrelseordförande för 2019 inte väljas eftersom ingen kandidat ställde upp för val. Därför måste ordförandevalet uppskjutas. Nu har vi en kandidat, filosofie doktor Olga Engfelt från Sverige, och för att välja ordförande kallas härmed sällskapets medlemmar till ett extra föreningsmöte fredagen den 1 februari, kl. 16.30 på Arbis, Dagmarsgatan 3, Helsingfors. Rum B2, entréeplan.

Föredragningslista

§1 Mötet öppnas.

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

§3 Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

§4 Föredragningslistan för mötet godkänns.

§5 Val av styrelseordförande.

§6 Mötet avslutas.

Kallelse till vårmöte 2019

Vårmötet hålls torsdagen den 11 april, 2019 kl. 17.00 – 19.00 i Arkadia International Bookshop, Nervandersgatan 11, Helsingfors. Stadgeenliga ärenden. Program kring Nelly Jurvelius silkesmålningar inspirerade av Edith Södergrans dikter, diktrecitation eller musikunderhållning. Servering.

Verksamheten 2019

Ett program planeras kring Nelly Jurvelius silkesmålningar inspirerade av Edith Södergrans dikter, sång med Ami Aspelund i samband med vårmötet. Styrelsen utreder ytterligare om sällskapet kan delta med program i samband med Feministiskt Forum (FemF) i Helsingfors, Bokkalaset i Ekenäs eller samarbeta med det svenska Karin Boye-sällskapet.

Medlemsavgiften

Lämna bort prickarna på ä och ö så går det kanske lättare att betala.

Medlemsavgifterna för 2019, ordinarie medlem 15 €, juniormedlem 10 € (personer under 30 år). Anslutningsavgiften fastställdes till 0 €.

Om du inte kommit ihåg att betala din medlemsavgift så gör det nu.

Konto: Edith Södergran-sällskapet rf, Kontonummer: FI17 4963 1040 0131 33

BIC-/SWIFT-kod (behövs för betalning utanför Finland): ITELFIHH

Med vänliga hälsningar

Edith Södergran-sällskapets styrelse

Firat Cewerî har översatt Landet som icke är till kurdiska

Läs Anna Dönsbergs artikel på Yles hemsida under rubriken Kultur och nöje

Författaren som översätter Södergran till kurdiska: ”Jag blev förälskad i henne och hade gett hela min förmögenhet för att rädda hennes liv”

När Firat Cewerî besöker Finland för att tala om Edith Södergran möts han av begeistrade landsmän. Firat Cewerî är kurd, författare, journalist och översättare och hans böcker utkommer på kurdiska, turkiska, persiska, tyska och svenska.

Kurdiskan är hans språkliga hemland. Kommen från ett land som inte finns, nämligen Kurdistan, har han översatt Edith Södergrans diktsamling Landet som icke är.

Översättningen av Södergrans texter ingår i det han vill ge tillbaka till det land och det språk där han tillbringat sitt vuxna liv, nämligen Sverige.

Litteratur istället för politik

När militären höll på att ta makten i Turkiet 1980 var Cewerî en tjugoårig revolutionär. Som så många andra marxist-leninister och vänster. Då han ”drabbades av skrivandets virus”, övergav han politiken och koncentrerade sig på litteratur. Men även det var riskfyllt eftersom han ville skriva på kurdiska.

— Jag började skriva i tidig ålder och i tonåren skrev jag poesi. Att skriva poesi och att skriva på kurdiska var som att leka med elden. När militären var på marsch beslöt jag mig för att bege mig någonstans för att kunna skriva på kurdiska.

Dikter som droger

— Det var inte fråga om att man inte fick skriva politiska texter på kurdiska. Nej, även om man skrev kärleksdikter var det som att ha narkotika på sig. Tänk er om finlandssvenskar inte fick skriva på svenska utan polisen skulle göra razzior för att få fast författare.

När Firat Cewerî kom till Sverige bar han med sig dikter han skrivit. För att kunna smuggla ut dem hade han memorerat dem. Bara titeln på dikterna hade han skrivit upp för att inte glömma bort dem. När han kom till Sverige stängde han in sig i ett rum och skrev ned de dikter han hade skrivit redan i Turkiet.

— När jag satt och skrev i Stockholm och hörde röster eller ljud utanför trodde jag att det var polisen. Så rädd var jag.

Den första boken kom ut 1980 och sen dess har han i snitt översatt eller skrivit en bok per år, snart 40 böcker, förutom tidskrifter och artiklar.

Röst åt de fängslade

Cewerî har själv aldrig suttit i fängelse. Men i sina böcker ger han röst åt landsmän som varit fängslade. Hade han stannat kvar i Turkiet hade han sannolikt blivit arresterad och suttit tiotals år i fängelse.

— Alla mina kompisar, oavsett om de är kurder eller turkar, har suttit i fängelse och blivit torterade. När de berättat om sina upplevelser i fängelse har jag lyssnat. Det händer att när jag lyssnar på någon som suttit 15 år i fängelse så gråter han efter två minuter. Det är trauman som kommer ut. De blir mina romankaraktärer.

karta över kurdistan

Karta över Kurdistan Bild: (c) Peterhermesfurian | Dreamstime.com

Vad betyder det för dig att vara kurd?

— Egentligen har den kurdiska identiteten varit förbjuden som den är nu. Men i sig spelar det ingen roll för mig. För jag är emot all nationalism och rasism. De finns även kurder som försöker vara nationalister, men för mig spelar det inte så stor roll faktiskt.

— När jag började skriva var min turkiska mycket bättre än kurdiskan, fast den är mitt modersmål. Alla böcker vi läste i skolan var på turkiska.

— Jag kunde skriva på turkiska som många andra turkiska författare som är kurder. Som Yasar Kemal, en av Turkiets mest framstående författare. Han är kurd, men skrev på turkiska.

Kurdisk litteratur förbjöds

1923 bildades den turkiska republiken och 1928 övergick turkarna från det arabiska alfabetet till det latinska. Då förbjöds all litteratur skriven på kurdiska för den var skriven med arabiskt alfabet.

Turkarna transkriberade sin litteratur till latinska bokstäver och det växte upp en helt ny generation som skrev på turkiska.

Eftersom all klassisk litteratur på kurdiska var förbjuden och ingen ny fick skrivas har tre generationer kurder växt upp utan någon litteratur på sitt modersmål. Ända från att republiken bildades fram till år 1979 har det kommit ut två böcker, en diktsamling och en novellsamling.

— Båda författarna flydde också till Sverige. Så min bok blev den tredje. Den hette Dom angriper oss. Den var lite politisk, men innehöll kärlek också.

Firat Cewerî ville skriva på kurdiska för de miljoner kurder som finns runtom i världen. Han hade växt upp med språket och den rika kurdiska muntliga traditionen med berättelser, sagor och sånger.

Redan på 1100-talet började man skriva på kurdiska. Klassisk kurdisk litteratur skrevs på 1400 och 1500-talen, samtidigt med de persiska poeterna Khayyam och Saadi.

Förutom att Cewerî skriver egna böcker på kurdiska översätter han också rysk och svensk litteratur till kurdiska.

— Jag är författare och skrev innan jag började översätta, men varje gång jag läste en bok som jag tyckte om tänkte jag: Varför finns den här inte på kurdiska? Och så började jag själv översätta.

— Det var tack vare Sverige jag kunde börja skriva på kurdiska och jag vill tacka landet genom att översätta svenskspråkiga böcker.

Numera finns det mänskor som översätter till kurdiska, men då var de få. Cewerî började med Emil i Lönneberga som Astrid Lindgren också själv tyckte mycket om och fortsatte sedan med andra barnböcker.

— Även om Emil utspelar sig för hundra år sen finns det sådana karaktärer bland kurdiska barn. När man översätter glömmer man bort om det är en svensk, eller en småländsk eller vilken kurdisk pojke som helst.

En plattform för den kurdiska diasporan

I Sverige prenumererade Firat Cewerî på tidskrifter som Bonniers Litterära Magasin och finlandssvenska Horisont Från 1992 gav han ut en tidskrift på kurdiska som var partipolitiskt obunden och innehöll noveller, poesi, konst och översättningar från världslitteraturen. Kurdiska författare från hela världen medverkade.

Tidskriften hette Nûdem, som betyder Ny tid. Ny tid är på kurdiska Dema nû, men Cewerî vände på det till Nûdem. Numera finns det hundratals kurdiska flickor som heter Nûdem. Det gläder honom.

Edith Södergran

Edith Södergran Bild: SLS Svenska Litteratursällskapet i Finland

Edith Södergran och Firat Cewerî möttes redan för 25 år sen när han översatte dikten Tre systrar till sin tidskrift. När han fördjupade sig i hennes författarskap slogs han av hur modern hon var fast hon skrev för etthundra år sedan.

— När hon skrev sina dikter saknade kvinnor rösträtt i de flesta europeiska länder. Hon är så aktuell!

— Jag var mycket påverkad av Vladimir Majakovskij när jag var ung och tänkte på att de hörde till samma generation. Södergran var mycket influerad av futuristerna.

pärmen till Landet som icke är på kurdiska

Södergrans Landet som icke är , på kurdiska Bild: Firat Cewerî

Hur kom det sig att du valde den postuma diktsamlingen Landet som icke är?

— Jag tyckte att namnet passade så bra till den kurdiska utgåvan. Den svenske diplomaten Ingmar Karlsson skrev en bok som heter Kurdistan, landet som icke är. Det är en politisk bok om Kurdistan – landet som åtminstone för Turkiet, Syrien, Irak och Iran inte existerar.

Det är speciellt en dikt som du säger att kurdiska kvinnor har tagit till sig?

När kurdiska kvinnor kämpade mot den terroristiska islamistiska organisationen ISIS blev de inspirerade av Violetta skymningar. När jag översatte den hörde jag nästan hur de tappra kvinnorna fick mod att kämpa mot de islamistiska kämparna. Till saken hör att om de islamistiska soldaterna dödas av en kvinna blir de inte martyrer och kommer inte till paradiset.

— Södergrans livsöde var tragiskt. För mig var hon ett underbarn som kunde sju språk och skrev på tre – fyra. Tyvärr drabbades hon av tuberkulos. När jag hörde om henne och läste henne så blev jag faktiskt förälskad i henne och skulle ha satt hela min förmögenhet på att rädda henne. Så tänkte jag verkligen!

Kommer du att fortsätta ägna dig åt Edith?

— Mina romankaraktärer väntar nu otåligt på att jag ska skriva eget en tid. Men jag kommer att översätta allt av Edith till kurdiska och jag ska marknadsföra henne också på turkiska.

Hurdan är situationen för kurdisk litteratur i dagens Turkiet?

Kurdiska är fortfarande inte undervisningsspråk i Turkiet. Cewerî och andra kurdiska författare skriver på ett språk man inte läst i skolorna. Då är det som ett främmande språk för kurderna.

— Kurdiskan är inte förbjuden, som den var när jag var ung. Men i Turkiet är det är fortfarande enmansstyre. För tre-fyra år sen fanns det lite hopp men nu finns det ingen opposition. Det är Erdogan som styr och bestämmer. Men det finns fortfarande verksamma kurdiska förlag som ger ut böcker fast det är svårt!

Bandet KLOT har tonsatt dikten Vad är i morgon?

Bandet KLOT med kusinerna Saga och Emilia har släppt en singel och en musikvideo som baseras sig på Edith Södergrans dikt ”Vad är imorgon?” ur Septemberlyran, 1918.

Vad Är Imorgon” har en spännande musikvideo som är producerad tillsammans med dokumentärfilmaren Micah Garen, där också Edith finns med på vissa ställen. Singeln är producerad med Andreas Söderström i Stockholm november 2018. Finns tillgänglig på Soundcloud och Youtube och snart på Spotify. 

Videon; https://www.youtube.com/watch?v=6ETq3E3HHLM&feature=youtu.be

Soundcloud: https://soundcloud.com/klotmusic/vad-ar-imorgon 

Så här beskriver de sig själva:

”Ediths dikter har följt oss nära inpå livet sedan hon kom till oss av en slump. Det kändes som om vi själva hade skrivit det vi läste, att det var 100 år sedan kändes otroligt, som att ha mött en tvillingsjäl i en annan tid. Därför är det extra kraftfullt att för oss ge ut den sången just nu, i tiden och rymden, för att få skapa och möta Edith. Musiken vi gör är skapad helt av oss och i just denna låten är texten en sammanskapelse med inspiration från Edith och vår egen poesi. 

Vi, Saga och Emilia är kusiner och uppvuxna tillsammans i Stockholm och har rest runt med vår musik och spelat hela livet tillsammans. Vi är 22 år vardera och har en EP på Spotify som heter ’Stormblick’. I KLOT samarbetar vi ofta med andra musiker och konstnärer. 
Vi finns på www.facebook.com/klotmusic, instagram #klotklotklot ”


Sida 2 av 7

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén