Edith Södergran-sällskapet

En litterär förening till minne av författaren Edith Södergran (1892–1923)

Edith Södergran-kollage

Kategori: Medlemsbrev (Sida 2 av 2)

Medlemsbrev 3/2012

Jag är örn.
Det är min bekännelse.
Icke diktare,
aldrig något annat.
Jag föraktar allting annat.
För mig finns ingenting annat än kretsa i örneflykten.
Vad sker i örneflykten?
Alltid detsamma, det eviga.
En blixt skjuter ner på himlen i ändlös begärlighet
älskande hemlighetsfullt som då en ny värld blir till
.

”Blixtens trängtan” (Framtidens skugga, 1920)

Det har varit en intressant Edith Södergran höst!

Under hösten har sällskapet på sin hemsida och via medlemsbrev annonserat om intressanta Södergranrelaterade evenemang i Finland, Sverige och Norge.

Sällskapet har i egen regi ordnat program i Jakobstad (bokpresentation, dikter och musik) och i Grankulla (litterär vandring i finlandssvenska modernisters fotspår). I Stockholm ordnades tillsammans med Internationella biblioteket diktaftonen ”Edith på flera språk”. Och på det Norske Teatret i Oslo framträdde skådespelerskan Ida Löken i ”Lunch&lyrik” med Södergrandikter ackompanjerad av cellist. På sällskapets hemsida noterades också teaterpjäsen ”Guds djärvaste ängel” i Velamsund, Nacka.

Läs mer

Medlemsbrev 2/2012

Vi har en spännande höst framför oss!

I år har Södergransällskapet redan ordnat två intressanta program i Finland. – Det första kan betecknas som ett ’mammutevenemang’ i samband med årsmötet i april på Arbis i Helsingfors. Litteratur-professor Ebba Witt-Brattström talade inför 107 åhörare om ”Edith Södergran som kosmopolit” och Alma Pöysti läste inlevelsefullt Södergran-dikter. – Till det andra evenemanget, en kväll med ord och musik den 6 augusti i Jakobstad, kom 30 personer. Arrangörer var Södergransällskapet och musikcafé After Eight. Deltagarna fick höra Malin Klingenberg presentera och läsa avsnitt ur sin barnbok Patrik och pensionärsmakten, Heidi von Wright läste dikter ur sin kommande diktsamling, Desirée Saarela sjöng nyskrivet eget material på svenska. Edith Södergrans dikter bildade en röd tråd under kvällen och dikten Kärlek framfördes på viborgs-karelska av Raine Johnsson och på svenska av Camilla Johnsson. Lisen Sundqvist, som hade planerat programmet, var också kvällens konferencier.

Läs mer

Medlemsbrev 1/2012

Glad midsommar och en skön sommar önskas alla medlemmar!

ÅRSMÖTET 2012

Årsmötet hölls 29.3.2012 på Arbis bibliotek i Helsingfors, i samband med firandet av Edith Södergrans födelsedag. 21 personer deltog i årsmötet. Sällskapets långvariga sekreterare och skattmästare Agneta Rahikainen hade meddelat att hon avgår och hon avtackades med blommor. Likaså hade styrelsemedlemmen Katarina Gäddnäs meddelat att hon avgår. Ett stort tack för det fina arbete ni gjort under era år i styrelsen!

Årsmötet valde Raine Johnsson till styrelsens ordförande (omval). I den nya styrelsen sitter: Anna Berg/Sverige (omval), Anna Franck (ny), Anders Westerlund (omval), Pian Wistbacka (ny), Heidi von Wright (ny), Ylva Larsdotter [suppleant] (omval), Janina Orlov/Sverige [suppleant] (omval). Den nya styrelsen konstituerade sig 14.4.2012, Anders Westerholm fortsätter som viceordförande. Sekreteraruppgifterna sköts enligt ett roterande system. Webbfrågorna sköts av Raine Johnsson. Vid ett e-postmöte 9-10.5.2012 valde styrelsen Camilla Johnsson till skattmästare.

Läs mer

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén